Štatút televízie TA3

radiotv221Televízia TA3 je slobodné a nezávislé médium so slobodne a nezávisle vytváraným obsahom. Pre utváranie tohto obsahu sú určujúce len platné zákony a Ústava Slovenskej Republiky.

Slobodným šírením informácií a názorov chce TA3 prispievať k rozvoju pluralitnej demokratickej spoločnosti a jej náležiacich hodnôt. Žiadny subjekt, okrem stanovených zákonom, nemá právo ovplyvňovať programovú skladbu a podobu a rozsah šírených informácií. Poskytuje objektívne, vyvážené, overené a presné informácie.

TA3 rešpektuje názorovú rôznorodosť spoločnosti a odmieta byť televíziou len jediného názoru, jedinej strany, jediného vyznania. Jediné názory, ktorých šírenie odmieta, sú tie, ktoré propagujú ideologickú, národnostnú, rasovú a náboženskú nenávisť a nabádajú k utlačovaniu a pošľapávaniu práv jednotlivcov, skupín a národov.

TA3 zároveň neskrýva, že pre Slovenskú republiku považuje za optimálny taký vývoj, ktorý vyústi do pevného zakotvenia krajiny v kľúčových európskych štruktúrach – Severoatlantickej aliancii a Európskej únii.

Zdroj: www.ta3.com

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .