Stanovisko vedení ČT k nedělnímu pořadu Sedmička na TV Nova

radiotv22Česká televize považuje vystupování moderátorky v nedělním pořadu Sedmička, paní Jany Bobošíkové, za velmi neprofesionální a jednostranně arogantně zaměřené proti České televizi. Paní Bobošíková nevystupovala, dle ČT, v pořadu Sedmička jako nestranný a nezaujatý moderátor pořadu.

Prezentovat na televizní obrazovce výši platů, bez jakékoliv znalosti pracovního zařazení a pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců ČT, je alarmující a velmi neobvyklé. Srovnávat platy zaměstnanců České televize, bez informací např. o době strávené v práci, se zaměstnanci ve státním sektoru tak, jak byly prezentovány paní Bobošíkovou, není možné. Argumentovat výši platů, když ČT není v monopolním, ale konkurenčním televizním prostředí, kde cenu za pracovní výkon určují komerční televize, je zavádějící.

Moderátorka pořadu Sedmička se dopustila dalšího profesionálního omylu, když možná vědomě a záměrně informovala diváky pořadu o tom, že Česká televize požaduje zvýšit výši televizního poplatku. Informace, podané paní Bobošíkovou, se nezakládají na reálném základě. Naopak Česká televize vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby se snížil alarmující počet tzv. neplatičů, kterých v současné době dosahuje výši 600 tisíc. Česká televize předložila prostřednictvím poslanců Parlamentu návrh, který by umožňoval důslednější kontrolu placení a i následné přísnější postihy pro neplatiče televizních poplatků. Spojovat zvyšování mezd v ČT se zvýšením televizních poplatků je tedy liché.

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .