Seznam správních řízení s CET 21 za rok 2001

radiotv221Seznam správních řízení se společností CET 21 s.r.o. zahájených v roce 2001
(probíhající řízení, stav k 19.12.2001)

Rozhodnutí ve správním řízení jsou součástí zápisů ze zasedání, které jsou od 4. 7. 2001 veřejně přístupné, a to i dálkově na adrese www.rrtv.cz. Navíc se tato rozhodnutí zaznamenávají ve výroční Zprávě Rady parlamentu, která je veřejná a dostupná rovněž na výše uvedené adrese vždy k 28. únoru roku následujícího. Dříve zahájená řízení jsou tedy uvedena ve zprávách z minulých let.

Rozhodnutím čj. Rgp/14/01 ze dne 5. 2. 2001 zaregistrovala Rada o změnu ve společnosti, spočívající  v převodu podílu MUDr. Petera Hunčíka na společnost Vilja a.s.(ve vztahu k registraci).

Rozhodnutím čj. Rz/72/01 ze dne 6. 3. 2001 zamítla Rada žádost účastníka řízení společnosti CET 21 s.r.o. o změnu ve společnosti, spočívající v převodu podílu MUDr. Petera Hunčíka na společnost Vilja a.s. (ve vztahu k licenci).

Rozhodnutím čj. Rz/130/01 ze dne 4. 6. 2001 vyslovila Rada souhlas se změnou ve společnosti provozovatele vysílání CET 21 s.r.o., spočívající  v převodu podílu MUDr. Petera Hunčíka na společnost Vilja a.s.

Rozhodnutím čj. Rpo/05/01 ze dne 10. 7. 2001  uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o. pokutu ve výši Kč 800 000,- za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rozhodnutím čj. Rpo/10/01 ze dne 10. 7. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o. pokutu ve výši Kč 800 000,- za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rozhodnutím čj. Rpo /15/01 ze dne 28. 8. 2001    uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o. pokutu ve výši Kč 1 000 000,-za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rozhodnutím čj. Rz/205/01 ze dne 28. 8. 2001 zamítla Rada z technických důvodů žádost společnosti CET 21 s.r.o. o změnu 2. kanálu na 47. kanál v České Třebové.

Rozhodnutím čj. Rpo /21/01 ze dne 11. 9. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o.pokutu ve výši Kč. 800.000,- za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rozhodnutím čj. Rpo/7/01 ze dne 25. 9. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o. pokutu ve výši Kč 200 000,- za překročení časového limitu reklam.

Rozhodnutím čj. Rpo/34/01 ze dne 25. 9. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o. pokutu ve výši Kč 2 000 000.- za odvysílání pořadu způsobilého ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých.

Rozhodnutím čj. Rz/304/01 ze dne 6. 11. 2001 byla schválena změna ve společnosti spočívající v převodu podílů z prof. Alana a Mgr. Venclíka na společnost Vilja a.s (ve vztahu k licenci).

Rozhodnutím čj. Rgz/74/01 ze dne 6. 11. 2001 byla schválena změna společnosti CET 21 s.r.o. spočívající v převodu podílů z prof. Alana a Mgr. Venclíka na společnost Vilja a.s (ve vztahu k registraci)

Rozhodnutím čj. Rpo /17/01 ze dne 20. 11. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o.pokutu ve výši Kč 1 000 000,- za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rozhodnutím čj. Rpo /27/01 ze dne 20. 11. 2001 uložila Rada společnosti CET 21 s.r.o.pokutu ve výši Kč 1 000 000,- za přerušování pořadů pro děti reklamou.

Rada dne 23. 10. 2001 svým usnesením č. 18.8 rozhodla zahájit správní řízení se společností CET 21 s.r.o. pro odvysílání pořadu způsobilého ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých, vydat provozovateli upozornění a stanovit mu lhůtu k nápravě. Srv. k tomu též usnesení č. 19.33.

Rada dne 11. 12. 2001 svým usnesením č. 21.22 rozhodla zahájit správní řízení se společností CET 21 s.r.o. pro podezření z porušení zákazu skryté reklamy opakovanou prezentací minerálky Korunní v pořadu Volejte řediteli.

Rada dne 18. 12. 2001 svým usnesením č. 22.35 rozhodla zahájit správní řízení se společností CET 21 s.r.o. pro neposkytnutí vyžádaných záznamů, vydat provozovateli upozornění a stanovit mu lhůtu k nápravě.

CET 21 s.r.o. podala dne 26. 7. 2001 pod čj. 2669 žádost o prodloužení licence a o změnu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Řízení v této věci bylo dne 7.8.2001 přerušeno, viz usnesení č. 13.47, dále 16.9.

Kromě toho proběhlo nebo probíhá několik správních řízení o změně stanovišť nově zkoordinovaných kanálů, viz např. usnesení č. 13.99, 14.26.

Nejsme schopni poskytnout spolehlivé informace o tom, zda jsou všechna rozhodnutí v právní moci. Proti rozhodnutí o uložení pokuty podává CET 21 s.r.o. zásadně vždy opravný prostředek k soudu. To se však Rada dozví zpravidla až s určitým zpožděním, takže nemůžeme podat informaci o aktuálním stavu řízení. Kladná rozhodnutí o změně licence samozřejmě soudně napadána nejsou.

Pavel Barák,
mluvčí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .