Seminář k problematice médií veřejné služby

radiotv22Seminář se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – místnost státních aktů 3. února 2004

9:00 Zahájení – předseda PSP Lubomír Zaorálek

9:15 1. tematický okruh – úloha médií veřejné služby

Média veřejné služby jsou součástí každé demokratické společnosti na celém světě a různým způsobem je zakotvují legislativní systémy všech těchto zemí. V čem jsou média veřejné služby na našem mediálním trhu nezastupitelné, jaké úlohy má Česká televize a Český rozhlas plnit v naší společnosti, jak a v jakém rozsahu mají tuto službu vykonávat, kdo o tom má rozhodovat? Jaká je budoucnost a potřeba médií veřejné služby v blízké i vzdálenější budoucnosti a jaké jsou v tomto směru zkušenosti z dalších zemí?

Účast v panelu přislíbili:

Vít Kolář – vedoucí české redakce BBC

Irena Válová – nezávislá publicistka

Jaromír Volek – MU Brno

Zdeněk Šámal – ředitel zpravodajství ČT

Vlado Talian – předseda Rady Slovenského rozhlasu

Raina Konstantinova – Director EBU Radio Department

Taťána Fischerová – poslankyně PSP

Pavel Dostál – ministr kultury ČR
Diskusi moderuje Václav Moravec

11:15 Přestávka

11:30 2. tematický okruh – financování médií veřejné služby

Odpovídají příjmy Českého rozhlasu a České televize potřebám a nárokům na veřejnou službu v České republice? Je současný model jejich financování efektivní a společensky spravedlivý? Zajišťuje současná legislativa vymahatelnost rozhlasových a televizních poplatků? Jaké jsou reálné možnosti zefektivnění financování médií veřejné služby, jaké modely financování se uplatňují v evropských zemích a čím jsou podmíněny?

Účast v panelu přislíbili:

Milan Šmíd – FSV UK Praha

Miroslav Kollár – předseda Rady Slovenské televize

Werner Rumphorst – Director EBU Legal and Public Department

Jaromír Talíř – poslanec PSP

Pavel Kováčik – poslanec PSP

Ladislav Skopal – poslanec PSP
Diskusi moderuje Václav Moravec

13:30 Přestávka – oběd

14:30 3. tématický okruh – digitalizace

Proces digitalizace rychle postupuje Evropou. Rozhlasové a televizní digitální vysílání je ekonomičtější, ekologičtější, efektivnější a přináší nové programové možnosti. Zatímco ve většině evropských zemí se už digitální vysílání stává standardem, v České republice funguje jen na úrovni lokálního experimentu. Je možné zahájit celoplošné digitální vysílání se stávající legislativou nebo bude nutné přijmout nový Zákon o elektronických komunikacích a nový Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání? Jsou doprovodné služby k rozhlasovým a televizním programům v digitálním multiplexu novým programovým prvkem, anebo je možné tyto služby vnímat pouze jako technický prostředek komunikace?

Účast v panelu přislíbili:

Alexander Pícha – Český rozhlas

Nikolaj Savický – Česká televize

Václav Žák – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR

Werner Rumphorst – EBU

Leoš Pohl – Czech Digital Group

Vladimír Mlynář – ministr informatiky ČR
Diskusi moderuje Tomáš Vrbík – poslanec PSP

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .