Reakce Jiřího Hrabovského a Ewing Public Relations na „kauzu Naostro“

radiotv22Spor mezi společnostmi TV3, a.s. („TV3“) a European Media Ventures, S.A. („EMV“) na straně jedné a Martinem Kindernayem (resp. společností RTV Galaxie, držitelem vysílací licence TV3), se v posledních dnech vyhrotil a za asistence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání („Rada“) vyústil v to, že TV3 v neděli 2. prosince ve 21.00 hod. nahradila ve svém vysílání běžný program titulkem oznamujícím, že společnost je nucena, na základě rozhodnutí Rady, své vysílání ukončit.

Moderátor pořadu České televize Naostro Milan Šíma na to ve stejný den přibližně ve 21. 40 hod. poukázal při debatě s místopředsedou Rady Petrem Štěpánkem. Rada z toho usoudila, že Šíma tak učinil po dohodě s mluvčím TV3 a EMV Jiřím Hrabovským a toto podezření spolu se stížností na chování moderátora adresovala vedení České televize i veřejnosti.

Protože to není poprvé, co pan Štěpánek veřejnosti podsouvá nepodložená tvrzení o tom, že si společnosti TV3 a EMV objednaly řízenou mediální kampaň a že jejich „mediální agent“ manipuluje veřejným míněním, považuje společnost Ewing Public Relations, s.r.o. (EPR) za vhodné reagovat výčtem několika zásadních faktů a jasným stanoviskem:

1) EMV angažovala EPR, aby získala profesionální podporu v oblasti komunikace s veřejností. Ředitel EPR Jiří Hrabovský má pověst zkušeného tiskového mluvčího a bývá často využíván různými klienty v krizových situacích (jenom v letošním roce se jednalo o společnosti Lufthansa, ECM, GlaxoSmithKline a další).

2) EPR je klasická PR agentura působící v oblasti komunikace s veřejností. Pojmy „vlivová“ či „mediální“ jsou zavádějící. První z nich se vztahuje spíše k oblasti lobbyingu, kdeEPR působí jen okrajově a rozhodně ne v případě spolupráce s EMV, druhý označuje firmy zabývající se nákupem placeného prostoru pro inzerci a reklamu – a to již vůbec není předmětem činnosti EPR.

3) EPR i Jiří Hrabovský osobně se ve své práci pro všechny klienty bez výjimky řídí obecně platnými profesními zásadami oboru PR a jeho etickými normami. Plně respektují etický kodex Asociace PR agentur (Jiří Hrabovský je od roku 2000 členem Výkonné rady APRA) založený na globálně uznávané Římské chartě přijaté mezinárodní profesní PR institucí ICCO. To mimo jiné znamená, že EPR spolupracuje s novináři výhradně korektními způsoby!

4) V rámci pořadu Naostro vysílaného Českou televizí dne 2. prosince nedošlo ze strany EPR k žádnému pokusu ovlivnit moderátora Milana Šímu.

5) Pokud někdo vyčítá TV3 snahu účinně načasovat záměnu programu za titulek s informací o rozhodnutí Rady ukončit vysílání právě do doby před zahájením pořadu Naostro, měl by si položit otázku, zda by mnohem účinnější nebylo učinit tak třeba v 18.30 před zahájením hlavních zpravodajských pořadů všech televizních stanic, které mají mnohem vyšší sledovanost.

Mohlo k tomu dojít kdykoliv od chvíle, kdy byl společnosti TV3 doručen dopis Rady s citovaným rozhodnutím, tj. od odpoledních hodin dne 30. listopadu. Od té doby se management TV3 a EMV nepřetržitě intenzivně zabýval věcnou i právní analýzou doručeného dokumentu. V souladu se svým příslibem, že bude respektovat jasné příkazy Rady, se nakonec rozhodl vyslání přerušit, ale nejprve informovat diváky o důvodech.

6) Na základě výše uvedených argumentů EPR i Jiří Hrabovský osobně odmítají podezření, vyslovené Radou a veřejně komunikované jejím místopředsedou Petrem Štěpánkem.

V Praze, 6. prosince 2001

Za Ewing Public Relations, s.r.o.

Jiří Hrabovský
Managing Partner

Pavlína Rieselová
Account Director

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .