RadioTV představuje: Nádražácká televize Bahn TV

Když si cestující v německém vlaku kategorie ICE zapomene doma walkmana nebo rozečtenou knížku a při dobíhání na vlak si nestihne koupit ani noviny, nemusí se ve vlaku bát nudy. Kromě toho, že mu německé dráhy nabízejí zdarma časopis o železnici Mobil, může se cestou dívat i na speciální železniční televizi. Ta vysílá jak pro cestující tak pro zaměstnance drah. Tento speciální kanál se jmenuje Bahn TV. A komu se vysílání této televize, jejíž hlavní cílovou skupinou jsou železničáři, zalíbí, může si ji doma naladit na satelitu.

V dnešní době je už naprosto běžné, že vedení velkých firem využívá k vnitropodnikové komunikaci namísto různých podnikových časopisů a oběžníků internetové stránky. Nejinak tomu je v případě společnosti DB, která se stará o provoz německých železnic. Sledovat stránky ale znamená nutnost mít počítač s připojením na internet a to nemá každý a navíc ne každý “ajzenboňák“ s počítačem umí. DB proto vysílají vlastní televizní stanici Bahn TV (Bahn = dráha). Zajímavé příspěvky z vysílání je možné si přehrát i na internetových stránkách. Jedná se o podobnou službu, jako u nás nabízí například Nova.

Signál Bahn TV se šíří nezakódovaně přes satelit Astra (19,2° vých.) transponder 113, frekvence 12, 633.25 GHz, FEC 5/6, RS: 188/204, Symbolrate 22 Mbit. Signál šíří i některé kabelové televize. 200 tisíc zaměstnanců drah se můžou sledování tohoto programu věnovat v kantýnách, ubytovnách a dalších prostorách, kde se ve volných chvílích shromažďují. Jedná se sice o zaměstnaneckou televizi, ale dle licenčních podmínek jde o reklamní kanál určený k propagaci výrobků a služeb společnosti DB. Vysílání se odbavuje z Berlína.

Redakce čítá necelých 30 lidí. Tak malý tým by ale nebyl schopen připravit všechny pořady, které Bahn TV přináší a proto se využívá i příspěvků externích dodavatelů. Podívejme se například na program tohoto týdne. V osm hodin se vysílají zprávy. V pondělí byly věnované koncernu a službám, v úterý transportu a logistice, středečním tématem je osobní doprava, čtvrtek je věnován dopravním cestám a pátek nádražím. O víkendu se místo zpráv vysílá týdenní přehled. Aktuální zprávy se vysílají každou celou, po poledni dokonce i o půl a trvají vždy 15 minut. Vysílání končí o půlnoci a do začátku nového vysílacího dne tedy do osmi hodin se dvakrát zopakuje program, který běžel mezi dvacátou a půlnocí. Zbylý čas mezi zpravodajskými relacemi vyplňují pořady jako portréty povolání, která pracují u železnice, magazín o nádražích a jejich historii, reportáže z cest vlakem po Německu, záběry ze světových železnic apod. Další pořad se věnuje aktuálním tématům, která nějak souvisí s železnicí.

Pořad Berufsbild, který představuje jednotlivé profese slouží nejen k informování zvědavého diváka, ale občas se používá i při náboru nových pracovních sil z řad školáků. V pořadu o nádražích je tento týden na řadě to Drážďánské. Své místo ve vysílání mají i modeláři. Divák se z vysílání dozví jednak zajímavé věci o železnici, tento týden běží v magazínu Heureka reportáž o razícím štítu, který má razit skoro deset kilometrů dlouhý tunel, zároveň mu ale televize nenápadně vnutí i své produkty. Například ho nenápadně informuje o systému slev a službách, které nabízí. A potom se zase věnuje něčemu serióznějšímu. Třeba pašerákům ve vlacích mezi Polskem a Ukrajinou. Jakousi reality show je Den s … Pořad ve kterém se mapuje všední den vybraného zaměstnance dráhy. Všem, co prodávají jízdenky, je určen pořad o odbytu. Zájemci o techniku a ti, co se jí u drah zabývají mají svůj pořad Bahn TV Technik. Dobré skutky, kterých jsou železničáři schopni, dokumentuje pořad Železničáři pomáhají.

Televize má své kritiky, kteří ji považují za mrhání peněz železniční společnosti. Dráhy se brání, že ačkoliv se nedá přínos televize Bahn TV přesně vyčíslit, svůj význam má. Kromě působení na své zákazníky je i motivujícím faktorem pro zaměstnance, u kterých se vytváří jistý pocit sounáležitosti. Zaměstnanecké televize ale využívají i další firmy. V případě, že vysílají nezakódovaně, mají tu nevýhodu, že se nedají použít pro sdělování interních věcí, které by se neměly dostat ven.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .