Rada České televize debatovala o korupci v ČT

radiotv22Na svém středečním zasedání Rady České televize (ČT) se debatovalo o korupci ve veřejnoprávní televizi. Ostře vystoupil filmový režisér Jiří Krejčík, který jako host poukázal na stále existující korupční prostředí v ČT. Předseda Rady ČT Jan Mrzena mj. uvedl, že o tomto problému ví.

„V následujících dnech se rozhodne v českém Parlamentu o velmi závažné věci, o které jistě víte, jestli bude přiznáno České televizi to oč žádá. To je ono zvýšení abonentského příspěvku o 25 korun a přiznání reklamy. Já jsem jednání v Parlamentu velice soustředěně sledoval, v posledních dnech jsem mluvil s celou řadou poslanců, ústavních činitelů, senátorů a samozřejmě také jiných lidí, kteří Českou televizi sledují. Mluvil jsem také s celou řadou diváků,“ zahájil svůj proslov Krejčík a poté glosoval současné peripetie novely zákona o ČT.

Zhruba v polovině svého vystoupení filmový režisér se vrátil do minulosti: „Někteří činitelé České televize nakládají neodpovědným způsobem s tvůrčí prací a iniciativami některých tvůrčích pracovníků. Jak z materiálů a obsáhlé korespondence patrno, obrátil jsem se v těchto dnech na vaše předchůdce, a tak dále, ty ty ty generální ředitele, žel bezvýsledně. Pánové k mým dopisům se nevyjádřili. Totéž případ nakonec pana generálního ředitele Balvína, kterému jsem napsal několik, několik dopisů a marně. Byli tady takové věci, že jsem projednával závažné věci s centrem dokumentární tvorby panem šéfproducentem Kaušitzem, který jsem se domníval, že ty problémy na jeho problémy je možno vyřešit. Napsal jsem mu dopis, že spoléhám, že na jeho úrovni se to vyřeší, a že snad nedopustí, abych se obracel na orgány vyšší.“

Krejčík si postěžoval na aroganci vedoucích pracovníků ČT. Doslova řekl: „Napsal mě odpověď, která arogantně končila, že v případě, že dojdu k tomu, že se obrátím na orgány vyšší, že mně přeje mnoho zdaru. On věděl, že moje obracení na pana generálního ředitele Balvína bude v těchto záležitostech naprosto marné, oba byli kamarádi, to se také prokázalo.“

Krejčík: Začátek tragédie hledejme u Puchalského

Režisér Krejčík zhodnotil i své dojmy z předchozích voleb generálního ředitele ČT. Zvláště se pohoršoval nad zvolením Jiřího Balvína, ale hlavně se zhrozil, když byl zvolen Jakub Puchalský. „Prosím vás, já bych chtěl říci jedno, a já jsem sledoval tady volby generálních ředitelů, já jsem byl přítomen, když došlo k volbě, kdy byl zvolen pan Balvín. Já jsem žasnul, jakým způsobem pan Knížák, jakým způsobem tady zmanipuloval nátlakem vaši radu, že ten Balvín byl volen, ačkoliv řada vašich členů tu volbu chtěla oddálit, a vědělo se, že jeden člen chybí, že ty hlasy by byli v příští volbě asi různé a že by k té volbě nedošlo,“ pronesl Krejčík.

„Tragédie nastala, když byl zvolen pan Puchalský. Chyby se stanou, někdy je chyby velice snadno, ale velice nesnadno se takové chyby odstraňují. Já myslím, že ty chyby, který vznikly už za působení pana Puchalského se ještě stále odstraňují a ještě dosud se nepodařilo je zcela odstranit,“ řekl Krejčík a pokračoval: „Já si myslím, že zvolení pana generálního Janečka v dané situaci bylo velice příznivé. Já jsem to celé kolo tady sledoval, sledoval jsem ty všechny uchazeče o tento post. No měl jsem strach, upřímně, jestli bude zvolen někdo zase jiný z těch uchazečů, takže nastane další tragedie, a nebylo, nebude naděje k zlepšení poměrů v České televizi. To že byl zvolen pan Janeček jsem považoval za volbu šťastnou a upínal jsem k jeho dalšímu působení mnoho osobních nadějí a nejen nich. No ale nyní se jenom ukazuje, jestli to zlepšení, které očekáváme, je takové, jaké by bylo žádoucí.“

Ve svém příspěvku ještě Krejčík ocitoval z korespondence z 5.7.2000, kterou adresoval dalšímu generálnímu řediteli ČT Dušanovi Chmelíčkovi: „Je třeba již otevřeně poukázat na nejpalčivější problém, který demoralizuje Českou televizi. Je to korupce, která se povážlivě rozmohla a znehodnocuje poctivé úsilí některých tvůrců, kteří se neodhodlali k tomu, aby upláceli ty, kdož o realizaci projektů rozhodují. S těmito neblahými jevy je nutné se radikálně vypořádat. Uvědomuji si, že je nesmírně obtížné poskytnout důkazy o úplatkářství. Ovšem je též závažná skutečnost, že není vůle se s těmito takovými případy zabývat.“

Závěrem si přece jen postěžoval na současného „vládce Kavčích hor“ Jiřího Janečka. Krejčíkovi se nelíbí vyjádření, které Janeček použil v rozhovoru pro deník Právo. Janeček řekl: „Tvůrci, kteří neumějí vyrobit přitažlivé pořady v České televizi, skončí.“ Režisér se zeptal, kdo o tom a jak bude rozhodovat.

Na tuto výtku posléze reagoval rovněž přítomný Janeček: „Co se týče korupčního prostředí, sám dobře víte, že někteří lidé už odešli. Je to hodně v personáliích. Víte, že chceme podnikat, respektive podnikáme systémová řešení. To není tak, že ukážete prstem. Vy si to musíte samozřejmě prověřit a už sám víte, že někteří lidé odešli. Co se týče programu, mám programovou skupinu, která se zaobírá novými pořady a tak dál a tak dál. A budeme v tom pokračovat dále, čili to jenom pro krátké doplnění.“

Mrzena: Paní ředitelku programu čeká velká, velká práce

Jan Mrzena, předseda Rady ČT ocenil vystoupení režiséra Krejčíka slovy: „Já jsem si z vašeho povídáni odnesl velmi, velmi, velmi podstatného. Je vidět, že Českou televizi nejen milujete, nejen jaksi v prospěch ní vlastně dáváte své, svůj umělecký tvůrčí potenciál, ale i máte i velmi dobře přečtené věci, které vlastně, nebo procesy, které v určité části České televize fungují.“ Poté se sám vyjádřil k aktuální situaci okolo České televize.

„Poslanecká sněmovna zvolila Radu České televize jakožto zástupce veřejnosti podle zákona o ČT, aby posuzovala hospodaření České televize. Rada České televize sdělila, že hospodaření České televize se dostalo do normálu a standardu, jako v jiných podnicích, a že se zde tvoří postupně mechanizmy, které tomu korupčnímu chování a nehospodárnému chování zabraňují,“ řekl Mrzena a pokračoval: „Je mi velmi líto, že Rada asi nemá tak silnou oporu a silný mandát vůči Poslanecké sněmovně, aby politici byli ochotni vnímat naše nálezy a aby byli ochotni je reflektovat a přestali účelově sdělovat svá zjednodušená tvrzení. Je to chybou a měli by se podívat nedaleko od nás do středoevropského prostoru, do Maďarska, kde účelové jednání a tvrzení politiků o veřejnoprávní televizi zhruba před deseti lety způsobilo kolaps financování televize veřejné služby a ta televize je dnes mnohem dražší pro koncesionáře a pro daňové poplatníky než u nás v současné době. Čili kdo seje vítr, může sklidit, nebo kdo seje jak se tomu říká vánek může sklidit tu vichřici, nebo něco podobného. Tato účelová tvrzení by měla být říkána více se znalostí věci.“

Ke druhému tématu ohledně korupce v České televizi předseda Rady ČT dodal: „Rada mnohokrát na svém jednání o klientelizmu v úseku programu hovořila a poukazovala na něj. Na posledy na našem minulém zasedání, kdy jsme se doptávali paní ředitelky programu na to, jakým způsobem probíhá výběr těch lidí, těch tvůrců, kteří mají dodávat jednotlivé programy, jak se rozbije zakotvený klientelizmus v tomto segmentu činnosti České televize.“

Mrzena si postěžoval, že vázne komunikace programové ředitelky ČT Markéty Luhanové s Radou ČT: „Nedostali jsme dostatečné odpovědi od paní ředitelky programu. A říkám tady zcela otevřeně a jasně, že jednou ze svých priorit pro naší činnost v letošním roce spatřuji právě v tom, abychom tyto manýry a praktiky v tomto segmentu činnosti České televize napravili a změnili.“
„Pan generální ředitel jistě také vaše povídání vnímal a ono to není jednoduché, není to běh na krátké tratě, ale já si myslím, že to je velmi bolavé místo a paní ředitelku programu čeká velká, velká práce za, aby jako zodpovědný člověk v České televizi tyto věci uměla systémově popsat a systémově řešit,“ dodal Mrzena.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .