Petr Bendl: Kraje by měly mít svou televizi

Již od začátku roku je možné sledovat televizní týdeník s názvem Středočeský magazín. Jeho stopáž se pohybuje od 5 do 15 minut a objevují se zde převážně názory lidí z vedení kraje, opozice vystupuje pouze výjimečně. A to je hlavní důvod kritiky …Již od začátku roku je možné sledovat televizní týdeník s názvem Středočeský magazín. Jeho stopáž se pohybuje od 5 do 15 minut a objevují se zde převážně názory lidí z vedení kraje, opozice vystupuje pouze výjimečně. A to je hlavní důvod kritiky středočeských zastupitelů, kteří se pohybují na druhé straně politického spektra, než hejtman Petr Bendl (ODS).

Můžete nám říci něco bližšího o tomuto týdeníku. Jaké jsou vaše snahy?

Chtěli bychom vytvořit kvalitní zpravodajsko-publicistický magazín, který by nabízel informace o aktuálním dění ve Středočeském kraji a uceleně informoval o rozhodnutích Rady a Zastupitelstva. Běžné nástroje pro informování veřejnosti jako je internet a tištěný měsíčník jsme chtěli doplnit o atraktivní formu audiovizuálního pořadu.

Jak probíhalo schvalovací řízení a kolik stojí výroba?

V prosinci 2005 proběhlo interní řízení, ve kterém jsme oslovili devět subjektů. Čtyři z nich poslaly své nabídky. Kritériem hodnocení byly: cena, šíře pokrytí v rámci Středočeského kraje a kvalita referenčního snímku. Vítězná nabídka společnosti Ekopress garantuje vysílání ve všech kabelových sítí TV Karneval na území kraje a cenu 1 700 000 Kč za rok bez DPH. Samostatně jsme uzavřeli smlouvu pro vysílání v sítích UPC na kanálu UPC Expres. Celková smluvní cena za vysílání našich pořadů v sítích UPC po celé republice ve třech reprízách denně představuje celkem 410 400 Kč za rok bez DPH. Tato částka by se ale měla snížit díky příjmu za vysílání reklamy po skončení magazínu.

Měli jste nějaký vzor při sestavování projektu?

Celá řada krajů v ČR již své televizní magazíny má, stejně jako mnoho měst. Při přípravě projektu ale sloužily spíše jako inspirace a motivace, než jako konkrétní vzor.

Pořad se nelíbí opozičním politikům. Jak reagujete na jejich výtky?

Opoziční politici nepředložili žádnou věcnou kritiku. Nepochybuji, že televizní magazín jako důležitý nástroj informování veřejnosti o dění v kraji ocení. Prostor samozřejmě dostanou. V informativním dopise jsme je také poprosili o podněty a náměty pro jednotlivé magazíny.

Sdělili jste jim svůj záměr v době přípravy?

Celý projekt vznikal v závěru roku 2005. Nejednalo se v žádném případě o skrývanou aktivitu. První výstupy a informace se přímo na oficiálních internetových stránkách kraje objevily na počátku roku 2006.

Jaký bude další osud vysílání? Sestavíte komisi pro schvalování programu či nějakou malou TV radu…

Obáváme se, že vytvoření nějaké malé TV rady by nebylo funkční. Principielně se ale nebudeme bránit například vzniku redakční rady.

Kde je možné program naladit?

Magazíny je možné sledovat prostřednictvím internetových stránek Středočeského kraje. Zároveň se magazíny objevují nejméně ve třech reprízách denně na kabelových sítích UPC a TV Karneval.

A jak se díváte na osud televize v době digitalizace. Změní se nějak její úloha?

Role televize se určitě bude měnit. Lidé budou sledovat televize s cílenějším zaměřením než dosud. Tento trend ještě více posílí regionální a lokální zpravodajství. Nový Středočeský magazín vznikal také s tím, že vytvoří jakýsi základ pro využití digitálního vysílání. V současné době usilují kraje o to, aby v rámci některého z budoucích multiplexů měly prostor pro své informace a magazíny.

Bude to mít větší vliv na dokonalejší předvolební prezentaci politiků či naopak to může napomoci širší kontrole politiků, větší účasti občanů na rozhodování v kraji atd.?

Podle mého názoru nestojí tyto dva aspekty proti sobě. Občanská společnost je úzce spojena s konceptem zastupitelské demokracie. Věřím, že už v současné době přispívá Středočeský magazín k lepší informovanosti veřejnosti o rozhodnutích samosprávných orgánů. A lepší informovanost je bezpochyby důležitou podmínkou pro aktivnější zapojení lidí do dění v kraji i k většímu zájmu o věci veřejné.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .