Odpověď Václava Klause na otevřený dopis umělců a novinářů

radiotv22Vážený pan
Ludvík Vaculík
Veletržní 21
170 00  P r a h a   7

V Praze dne 14. ledna 2002

Vážení signatáři otevřeného dopisu,

obdržel jsem od Vás dopis se třemi otázkami. Na Váš dopis odpovídám, i když jsem přesvědčen, že jeho smyslem není získat mou odpověď, ale rozpoutat další mediální akci. Všiml jsem si, že se Vaše sestava téměř shoduje s tou, která před rokem obsadila Českou televizi a rozpoutala kampaň, která měla svou akci zakrýt snahou o zabránění údajného politického ovládnutí tohoto média. I nyní se snažíte z politických důvodů poškodit mé jméno v očích české veřejnosti. Přesto doufám, že se někteří z Vás pokusí nad mými odpověďmi zamyslet.

1. Není pravdou, že jsem obsah dohody nezveřejnil. Já i protistrana jsme ho zveřejnili již téměř před čtyřmi lety, a to navzdory tomu, že šlo o občanskoprávní spor, tedy o soukromou kauzu. S televizí Nova jsem se dohodl, že od své žaloby ustoupím poté, co se tato televize v nejsledovanějším čase třikrát omluví za svou lživou informaci o mé údajné švýcarské vile. Odvysílání těchto omluv pro mne bylo přijatelnější, než se léta soudně přít o satisfakci. Tato dohoda neobsahovala žádná tajemná ustanovení, ze kterých by televizi Nova vyplývaly vůči mně nějaké jiné závazky.

2. Považuji za správné a lidsky férové, že jsem přijal Vladimíra Železného, a to zcela veřejně. Nemyslím si, že se člověk, který je vyšetřován, musí ocitnout v naprosté izolaci a opovržení. Lidové soudy a jejich rozsudky patří minulosti. Nechme jednat nezávislou justici a do doby jejího pravomocného výroku pohlížejme na každého, jako by byl nevinný. Odmítám se podílet na organizovaném ostouzení a šikanování kteréhokoli člověka a na kriminalizaci mediální oblasti.

3. ODS – a věřím, že žádná politická strana – nepůjde do voleb s návrhy, jak financovat výsledky různých arbitráží. Vy dáváte najevo, že si přejete, aby Česká republika v tomto sporu dopadla co nejhůře. Vy strašíte veřejnost a případnou prohru chcete připsat svým politickým neoblíbencům. Chybí mi Vaše starost o arbitráž kolem IPB či o jiné spory. Vaše iniciativa je průhledně účelová. Na rozdíl od Vás se já budu vždy snažit, aby český stát v podobných sporech uspěl, protože mi více záleží na této zemi než na tom, abych získal novou záminku k útoku na své politické soupeře.

Vážím si veřejné aktivity každého občana. Vaši iniciativu ale považuji za politickou a lobbyistickou hru. Cítím ji jako ohrožení svobody své a svobody v celé naší zemi. Věřím, že ji tak pochopí i celá naše veřejnost.

Pan Vaculík řekl v Lidových novinách, že mi chtěl ve čtvrtek dopis předat osobně a prý mu na mém sekretariátu řekli, že jsem zaneprázdněn. To je lež, můj sekretariát nekontaktoval a nikdo s ním nemluvil.

S nadějí na aspoň trochu porozumění,

Václav Klaus

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .