Návrh programového prohlášení vlády – část o médiích

radiotv222„Cílem vlády je důsledná nezávislost médií na politických stranách a orgánech státu. Současně však vláda požaduje všestrannost šířených informací a zodpovědnost za ně, což považuje za důležitou záruku pro jejich objektivitu. Proto hlavně zhodnotí dosavadní působení elektronických sdělovacích prostředků včetně jejich rad s důrazem na požadavek nestrannosti a vyváženosti vysílání. Na základě toho přijme opatření, nezbytná i k úspěšné integraci České republiky do EU, včetně novelizace zákonů o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Stejný postup vláda uplatní i pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Na veřejnoprávním charakteru Českého rozhlasu, obou programů České televize a České tiskové kanceláře nehodlá vláda nic měnit. Vláda bude prosazovat naplnění všech zákonných opatření směřujících k vymahatelnosti rozhlasového a televizního poplatku a jeho indexaci v závislosti na růstu inflace.“

Zdroj: www.britskelisty.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .