NAT 1: Na podzim budeme v Praze

radiotv222Až po vydání článku ‚Teleshoppingová NAT1 už vysílá, ale jen v Semilech‘ do redakce dorazilo vyjádření provozovatelů televize Nat 1 na některé dříve položené otátky. Vyjádření zveřejňujeme v plném znění.Až po vydání článku Teleshoppingová NAT1 už vysílá, ale jen v Semilech do redakce dorazilo vyjádření provozovatelů televize Nat 1 na některé dříve položené otátky. Vyjádření zveřejňujeme v plném znění.

Nabídková televize NAT1 zahájila vysílání letos v květnu v rozsahu podle licence – v kabelovém systému společnosti KATRO SERVIS v severních Čechách. Na přelomu září a října počítáme s rozšířením vysílání o Prahu, prostřednictvím kabelových operátorů TES Media / Intercable a UPC. Následně chceme náš program přenést do Brna, Ostravy a do dalších velkých měst a regionů. Nedávno jsme si rozšířili licenci rovněž na vysílání pomocí satelitu, takže jsme připraveni odstartovat maximální „pokrytí“ území v řádu měsíců.

Původní představy o nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém vysílání naplňujeme od samého počátku tím způsobem, že čtyřikrát denně zopakujeme předtočený souhrn produktových bloků. Protože technologie nám umožňuje operativní zásahy do skladby, mění se i pořadí některých materiálů uvnitř reprízovaných bloků podle marketingové potřeby. Prozatím divákovi nabídneme každý týden obměnu zhruba jedné třetiny obsahu vysílání. Na první pohled to někomu může připadat málo, ale když se například podíváte na nabídku jiných komerčních programů – třeba filmových kanálů – zjistíte, že během týdne uvedou v premiéře jen několik filmů, ostatní se „točí dokola“.

Momentálně v našem programu může divák najít například prezentaci možností kam na dovolenou s cestovní kanceláří, nabídku osobních vozů z předního salonu, ubytování v Praze, ale také ukázky z kazety VHS, v níž zpěvačka Eva Pilarová předvádí recepty na exotická jídla. Tu kazetu si divák může u nás také objednat na dobírku.

My se samozřejmě nemůžeme řídit jen profesionálními hledisky jakési pestrosti vysílání. Musíme brát v potaz fakt, že smyslem naší činnosti je nabídka zboží s cílem, aby si jej divák koupil. Výhledově, a v projektu to byla pro nás klíčová záležitost, bude naše vysílání strukturováno do tématických bloků tak, aby vyhovovalo předpokládaným cílovým skupinám diváků. Ráno a dopoledne bude spíše pro ženy, po poledni pro mladé, v podvečer pro muže a ve večerních hodinách nebudeme svádět marný boj s celoplošnými televizemi a zařadíme reprízy. To je však budoucnost pro dobu, až si prověříme nosnost našeho projektu a získáme takové postavení, kdy naši obchodní partneři budou ochotni respektovat základní programové zásady a nebudou přicházet s přáním, že chtějí o svém produktu vysílat několik hodin denně. První týdny teď využíváme především k dolaďování výrobních a technologických záležitostí, k budování sítě obchodních zástupců a zejména k prezentaci před potencionálními klienty a partnery- obchodními společnostmi a agenturami, které je mediálně zastupují. Chceme, aby správně pochopily naše postavení, obsahovou náplň vysílání i obchodní strategii společnosti. Především nejsme televize jednoho formátu, známého z běžných teleshoppingových spotů, kdy ve studiu za účasti (bez účasti) publika vychvaluje muž (žena) určitý druh zboží způsobem, který věrohodnosti kvality produktu spíše ubírá než přidává na váze. Stejně důležité je, že nesloužíme žádnému obchodnímu centru, že nejsme jeho mediálním nástrojem, jakousi podnikovou televizí obchodního domu.

NAT1 poskytuje prezentační služby všem zájemcům o ně. Prodej vlastních hmotných produktů tvoří zatím malou část našich aktivit a narůstat bude zvolna a velmi cíleně. Jsme komerční – obchodní – kanál, který své vysílací formáty, čas a tvůrčí kapacity poskytuje obchodním společnostem k nabídce zboží a služeb. Prodej se děje různým způsobem: pevnou cenou za počet minut, dohodnutou marží z prodaného zboží nebo kombinací obojího.Vždy hledáme nejpřijatelnější řešení pro obě strany.

Občas nám lidé z agentur říkají: “Poslyšte, jaká jste to teleshoppingová televize, když zboží a služby předvádíte dost pracně natočenými videosnímky, které se blíží reportážním dokumentům o firmách nebo audiovizuálním katalogům zboží. Nevysíláte vy vlastně dlouhometrážní reklamy?“ Na to odpovídáme, že televizní reklama na rozdíl od našich bloků je přece vysoce koncentrovaný útvar, který využívá všech fines kreativního vyjadřování včetně působení na emoce s cílem zaujmout a vzbudit pozornost o produkt. A to na malé ploše, často šokujícím způsobem, někdy pomocí humoru dokonce víc než černého.

Produktové bloky vysílané v NAT1 za účasti moderátorů Evy Jurinové a Zbyňka Merunky na zboží nejenom upozorňují, ale velmi racionální formou – ve skutečných „provozních“ podmínkách – předvedou jeho funkční vlastnosti. Samozřejmě, že se přitom chovají jako lidé, kteří musí zaujmout. Nejsou čtenáři návodů, ale chovají se jako zvědaví zákazníci, kteří chtějí své peníze utratit za zboží, o kterém chtějí vědět co nejvíc. Naší metou není jen předvádět ve studiu se stolem, na němž se každou půl hodinu bude střídat nádobí s hračkami nebo vitamíny s květinami. I to je způsob nabídky, ale jen jedna z možností, kterou rádi využijeme, až bude mít reálný smysl. Například když firma bude chtít každý den předvádět nové zboží a neprodleně reagovat na situaci na trhu. Jinak dáme přednost prezentaci v přirozeném prostředí – u bazénu na zahradě, u vozu v prodejně a na silnici, u nemovitostí jejich dokumentárním popisem, u zahraniční dovolené: videofilmem o regionu atd.

Klientům rovněž nabízíme například možnost stránkové inzerce formou videotextu nebo zařazení aktuálních on-line obchodních informací běžících ve spodní části obrazu. Rádi bychom zvolili přitažlivý způsob pro diváky a ekonomicky akceptovatelný pro klienty. Chceme, aby si odborná veřejnost uvědomila, že se na mediální scéně objevil nový nástroj, s nímž by mohla ve svých marketingových záměrem počítat.

Úzké vztahy máme s obdobným komerčním kabelovým programem na Slovensku, se stanicí TVA. Pracuje s modelem blízkým našemu a proto jsme se bez problémů dohodli na vzájemné výměně takových materiálů, které jsou zajímavé pro podnikatele i publikum v obou zemích. Nezůstane jen u výměny, budeme si vzájemně poskytovat výrobní služby a produkovat společné bloky.

Provozní zázemí Nabídkové televize NAT1 tvoří náš nejužší partner, firma SAT Plus, s níž jsme uzavřeli smlouvu o dlouhodobé spolupráci jak při výrobě programu, tak i v technologických záležitostech spojených s vysíláním a se šířením signálu. Finanční zázemí v této fázi rozvoje tvoří prostředky společníků; pro celkové naplnění záměru usilujeme o institucionální úvěr či o získání strategického partnera.

Luboš Lidický

jednatel NAT 1 s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .