Mikulášská nadílka RRTV: půl milionu pro ČT

V úterý a ve středu se konalo 22. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Vedle další agendy se Rada na tomto zasedání zabývala porušováním Vysílacího zákona ve vysílání televizních stanic. Udělila tak pokutu České televizi a zahájila nová správní řízení s provozovateli TV NOVA a PRIMA TV.

V rámci již dříve zahájeného správního řízení udělila Rada České televizi souhrnnou pokutu 500.000 Kč za reportáž s názvem Větrovec hledal pomoc u poradců Klause odvysílanmou v pořadech Události a Události a komentáře letos 17.2 . Kamenem úrazu byly úryvky policejních odposlechů, které tvůrci v reportáži použili. Václav Žák, předseda Rady, k tomu pro ČTK uvedl: „Rada při posuzování, zda odvysílání reportáží ČT naplňuje požadavek poskytovat objektivní a vyvážené informace, vycházela z přesvědčení, že objektivita zahrnuje úplnost zprávy a její nestrannost, což v případě odvysílání parciálních informací z odposlechů zcela jistě není splněno.“ ČT se s tím podle slov svého mluvčího Martina Krafla nehodlá smířit. „Podle nás bylo získání odposlechů naprosto legální. Byly autentické, a co je autentické, to je objektivní. Za reportáží si stojíme, nicméně si počkáme na písemné vyjádření rady. Proti pokutě se ale určitě odvoláme,“ řekl ČTK v reakci na pokutu Krafl.
ČT letos dosud na pokutách udělených radou v předchozích letech zaplatila celkem 200.000 Kč, naopak u dalších pokut ve výši 4,15 mil. Kč se s Radou soudí.


Rada rovněž zahájila dvě správní řízení s provozovatelem TV NOVA společností CET21. První z nich z důvodu možného porušení Vysílacího zákona odvysíláním reportáže v rámci Sportovních novin 7.11. , která se týkala nových bytů na stadionu. Podle Rady mohlo jít o skrytou reklamu.
Důvodem pro druhé správní řízení bylo odvysílání anonce na pořad Střepiny v rámci Televizních novin 12.11. t.r. Podle Rady by se jednalo o zařazení upoutávky, která by mohla ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, což Vysílací zákon zakazuje.
Další správní řízení pak zahájila se společností FTV Prima, spol. s r.o., provozovatelem PRIMA TV. Důvodem je odvysílání reportážního příspěvku o koncertu Madonny ve Zpravodajském deníku 6. září t.r., který podle Rady mohl být skrytou reklamou. Reportážní příspěvky na stejné téma v Televizních novinách na TV NOVA a v Událostech na ČT1 byly podle Rady odvysílány v souladu s Vysílacím zákonem.
CET21 a FTV Prima nyní v rámci zahájených správních řízení dostanou možnost se k uvedeným skutkům vyjádřit. Pokud nepřesvědčí Radu o tom, že konaly v souladu se zákonem, mohou čekat od Rady trest, který má nejčastěji formu pokuty.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .