Mediální scéna v zahraničí: Austrálie

Země, ve které se jezdí vlevo, platí dolarem a Vánoce slaví na rozpálených plážích, má mediální scénu podobnou leckteré evropské zemi. Rozdílem je snad jen to, že veřejnoprávního vysílatele platí v Austrálii z velké části vláda. I přesto je zpravodajství nezávislé a uznávané.

Australian Broadcasting Comission (ABC) vzniklo oficiálně 1. července 1932 a svoji strukturou bylo postaveno podobně jako BBC. Původně se počítalo ve vysílání s reklamou, ta ale nakonec nebyla povolena. ABC se financovalo z příspěvků vlády a z koncesionářských poplatků. Na rozhlasové scéně tak v Austrálii vznikl duální systém, který se pak v padesátých letech aplikoval i na televizním trhu. ABC původně kontrolovalo 12 stanic. Např.: 2FC a 2BL v Sydney, 3AR a 3LO v Melbourne, 4QG v Brisbane, 5CL v Adelaide, 6WF v Perthu, 7ZL v Hobartu a další. Nejprve byla každá stanice samostatná. Později byly organizačně propojeny.


1. července 1932 tedy v první den vysílání se už objevil pořad pro děti Children´s Session, sportovní Racing Notes, British Wireless News přijímané z Londýna po kabelu, zprávy z burzy, počasí, informace o přepravě, pořad pro ženy a také hudba. Protož záznamová technika byla tehdy na špatné úrovni, vysílalo se všechno živě. A to nejen slovesné pořady ale také hudba a to až do roku 1935. V každém státě proto vznikl rozhlasový orchestr a někde rozhlas zaměstnával i sbory.


Během Druhé světové války si ABC získalo svůj kredit na poli zpravodajství. Od června do září 1940 tady sice byla zavedena cenzura. Ta byla na přání posluchačů zrušena. Od roku 1942 přebíraly zprávy ABC i soukromé stanice. Právě v tomto roce byl schválen The Australian Broadcasting Act. Ten dal ABC právo rozhodovat za jakých okolností se bude vysílat jaká politická řeč a zda vůbec. Jakékoliv tlaky na organizaci se pak měly objevit ve výroční zprávě. To se stalo pouze jednou a to v roce 1963. V roce 1942 se ještě zavedl úspěšný pořad pro děti Kindergarten of the Air. Původně se vysílal jen v Perthu později celoplošně. V roce 1946 se zavedly zákonem nařízené přímé přenosy z vybraných jednání australského parlamentu.


V padesátých letech se zvětšila pestrost programů, objevil se sport, zábava, diskusní pořady a první reportáže dokumentaristického typu, ze kterých se potom vyvinuly dokumentární pořady. Zlepšovalo se i zpravodajství. Národní zpravodajský bulletin se začal vysílat 13krát denně. V roce 1956 byly otevřeny kanceláře v Londýně, New Yorku a hlavním městě Papui Nové Guiney Port Moresby.


V roce 1953 byl schválen Television Act. Ten stanovil stejně jako u rozhlasu duální systém. Pravidelné vysílání začalo v roce 1956, když se v Melbourne konala Olympiáda. V barvě se začalo vysílat v roce 1975. ABC pomohlo i rozšíření rock´n ´rollu v Austrálii. Postupně vznikly pořady, které představovaly různé skupiny. Ty neznámé alespoň proslavily a ty známé ukázaly v jiném světle a upozornily na jejich další tvorbu. V roce 1983 se slůvko Comission v názvu ABC nahradilo slovem Corporation. ABC prošlo restrukturalizací, v devadesátých letech vznikly nové stanice a také vydavatelství hudebních nosičů, knih i online divize.


Knižní vydavatelství sice přináší určité zisky, největší část peněz ale dostává ABC od vlády. Za dobu své existence se proto už několikrát musel tento vysílatel vypořádávat s kritikou, že nadržuje určitému politickému směru nebo určité straně.


ABC nyní nabízí řadu programů. Zpravodajství ABC je v Austrálii považováno za nejnezávislejší. Prestižní zpravodajské relace jsou např.: ABC Radio News vysílané každou hodinu, AM  půlhodinový blok vysílaný v osm ráno na lokálních stanicích. Opakem je pak PM (označení je podle ranního a odpoledního času am a pm) 50ti minutová zpravodajská relace uváděná večer. The World Today shrnuje každý den dění ve světě. Pořadu je věnováno celkem 50 minut.


ABC má celkem 46 lokálních stanic. Ty přebírají do svého programu už zmiňované relace AM, PM, The World Today, Nightlife a další. Tyto stanice jsou oblíbené především u starších posluchačů. Hudební pořady, četbu na pokračování, rozhlasové hry, poezii, pořady o vědě i o zdraví, náboženské pořady a také historii a stejně tak aktuálním problémům se věnuje ABC Radio National. ABC NewsRadio (původně Parliamentary and News Network – PNN) vysílá hlavně zasedání parlamentu. Když zrovna neprobíhají žádná jednání, přináší ABC NewsRadio každou čtvrthodinu čerstvé zprávy. Kromě sítě vlastních reportérů využívá ABC jako zdroje i  BBC, americké NPR, Deutsche Welle nebo CNN Radio.


Triple J nebo též JJJ je celoplošnou stanicí pro mladé, která přináší alternativní především australskou hudbu. Cílovou skupinou jsou posluchači ve věku 15 až 25 let. Stanice vysílá už od roku 1975, kdy se ještě jmenovala Double Jay. Přes internet, placenou televizi a digitálně vysílá stanice dig. Ta nabízí hudbu rozličných žánrů. Klasickou hudbu nabízí ABC Classic FM. Tato stanice byla prvním rádiem ABC vysílaným na FM. Zprvu se jmenovala jen ABC FM a později ABC Fine Music. ABC také provozuje vysílání do zahraničí. Radio Australia vysílá na krátkých vlnách především pro východní Asii a Pacifik. Program je šířen v čínštině, indonéštině, vietnamštině, khmerštině nebo jazyce Tok Pisin. Radio Australia přináší zprávy, pořady o historii, kultuře i životním stylu Austrálie a Australanů. Některé pořady jsou vlastní produkce jiné převzaté od jiných stanic ABC. Bulletiny Radia Australia je možné slyšet prostřednictvím World Radio Network i v Evropě a Severní Americe.


ABC provozuje ještě dvě celoplošné televize ABC TV a digitální ABC2. ABC Asia Pacifik pak nabízí komerční program na digitálu v Tichomoří. Každý stát nebo teritorium má svoji vlastní verzi televize ABC. Existuje proto ABC ACT pro Canberru, ABC Northern pro Severní Teritorium, ABC NSW pro Nový Jižní Wels, ABC Queensland, ABC Southern pro jih Austrálie, ABC Tasmania, ABC Victoria, ABC Western pro západní Austrálii a ABC Asia-Pacific vysílající přes satelit a na vybraných kabelových televizích. Krom toho existuje ještě řada regionálních televizí a speciálně zaměřené stanice pro děti, sportovní, atd.


I televize přináší řadu kvalitních pořadů Kromě dramatické tvorby, shows a další zábavy také zpravodajství a publicistiku. Mezi investigativní pořady patří např.: týdenní relace Four Corners. Kritikou médií se zabývá týdeník Media Watch. The Midday Report informuje  v pravé poledne o dění na burze. Svůj zápisník mají v australské televizi i zahraniční zpravodajové.


Jak už bylo řečeno ABC provozuje i nakladatelství, online služby a další mediální aktivity. Jeho logo patří mezi nejznámější loga Austrálie. Součástí celého kolosu je i symfonický orchestr. Zajímavá je také adresa jednotlivých sídel ABC. Kdo chce poslat nějakou poštovní zásilku do regionálního sídla ABC, stačí jen napsat jméno hlavního města státu nebo teritoria a PO Box 9994, který mají všude stejný. Říká se, že toto číslo bylo vybráno podle průměru 99,94 bodů za směnu v kriketu, kterého dosáhl hráč Sir Donald Bradman. Telefon 139994 do ABC toto číslo obsahuje taky.


Mediální scéna v Austrálii je samozřejmě mnohem pestřejší. Příští týden se podíváme na dalšího veřejnoprávního vysílatele a to SBS.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .