Jak se řídí veřejnoprávní kanál ZDF

radiotv22Veřejnoprávní televize je médium, které slouží veřejnosti. A co je to vlastně ta veřejnost? To jsou, tedy to jsme vlastně my všichni. Černí, židé, odboráři, novináři, zaměstnanci, podnikatelé, zamilovaní, intelektuálové oběti zločinu, homosexuálové i sportovci. Sociologové by si věděli rady, jak nás hezky rozškatulkovat. Jestliže veřejnoprávní médium má uspokojovat potřeby všech skupin veřejnosti, musí připravovat takový program, který uspokojí tak rozličné skupiny lidí jako jsem vyjmenoval na začátku tohoto článku.

Zavděčit se všem lze jen těžko. Německá veřejnoprávní televize ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) má pro klid duše vytvořenou Televizní radu (Fernsehrat), která je složená ze zástupců různých skupin veřejnosti. Fernsehrat sestává z 77 členů. Ty jsou zástupci společnosti a mají přispět k pokud možno co nejlepšímu řešení problému pro všechny skupiny. Mají se starat o pluralismus v ZDF. Když se podrobněji podíváme na rozdělení jednotlivých zástupců, může nám přijít jejich počet tak trochu diskriminační. Evangelická církev má dva členy. Katolická také dva. Křesťané tedy mají celkem čtyři lidi v TV-radě. Centrální rada Židů v Německu jen jeden. Tento nepoměr si může někdo vykládat jako určitou diskriminaci. Na druhou stranu je ale potřeba vzít v potaz, jaký je poměr židovského obyvatelstva ku křesťanskému.

Pojďme se podrobněji podívat na to, jak je ZDF vlastně řízena. V čele stojí intendant. Toho volí na 5 let Televizní rada a pokud ho přirovnáme k nějakému státníkovi, tak je něco jako prezident. ZDF zastupuje na venek, je odpovědný za všechny obchody televize a zodpovídá i za tvorbu programu. Po dohodě se Správní radou jmenuje programového ředitele, šéfredaktora a správního ředitele. V současné době je intendantem ZDF Markus Schächter. Ten nastoupil do úřadu 15. března 2002. Schächter začínal v Südwestfunku jako kulturní redaktor. Poté si odskočil na ministerstvo kultury a v roce 1981 přišel do ZDF. Z referenta to dotáhl na programového ředitele a od roku 2002 je intendantem. A to i přesto, že v sedmi letech chtěl být fotbalistou v národním týmu. K novinařině ho přivedla velká chvála jeho prvního článku v lokálních novinách, ve kterém psal o mistrovství v lehké atletice v Südpfalzu v roce 1965. Kromě novinařiny si vyzkoušel i práci prodavače zmrzliny na Azurovém pobřeží nedaleko St. Tropez.

Přirovnat intendanta k prezidentovi není úplně od věci, protože i jeho volba na přelomu roku 2001 a 2002 připomínala volbu prezidenta u nás. Jednotlivé politické strany se různě přetahovaly. První kolo v prosinci ztroskotalo stejně jako to druhé v lednu. Celkem se mluvilo o dvanácti kandidátech a že do křesla intendanta nakonec usedne právě tehdy dvaapadesátiletý Markus Schächter, to by tehdy napadlo málokoho. Bezvládí v ZDF naštěstí nezavládlo, protože členové Televizní rady se na jeho jméně shodli 5 dní před vypršením mandátu Schächterova předchůdce Ditera Stolteho.

Už jsem tady zmínil Televizní radu (Fernsehrat). Ta má celkem 77 členů a určuje směrnice pro vysílání, kontroluje jejich dodržování a dodržování ostatních směrnic a radí intendantovi v programových otázkách. TV-rada je zároveň orgánem, se kterým komunikují diváci. A kdo je těch 77 členů.

 • 16 zástupců jednotlivých spolkových zemí.
 • 3 zástupci celé spolkové republiky.
 • 12 zástupců politických stran
 • 2 zástupci katolické církve
 • 2 zástupci evangelické církve
 • 1 zástupce Centrální rady Židů v Německu

Na návrh jednotlivých organizací a spolků jmenuje premiér ještě tyto zástupce.

 • 1 zástupce svazu odborů
 • 1 zástupce zaměstnaneckých odborů
 • 1 zástupce Svazu německých úředníků
 • 2 zástupce svazů zaměstnavatelů
 • 1 zástupce průmyslu a obchodu
 • 1 zástupce zemědělců
 • 1 zástupce řemeslníků
 • 2 zástupce Spolkového svazu německých vydavatelů novin
 • 1 zástupce Svazu německých novinářů
 • 1 zástupce průmyslových odborů média
 • 4 zástupce dobročinných organizací
 • 1 zástupce měst
 • 1 zástupce svazu měst a obcí
 • 1 zástupce krajů
 • 1 zástupce sportovního svazu
 • 1 zástupce Evropské unie v Německu
 • 1 zástupce svazu pro životní prostředí
 • 1 zástupce ochránců přírody
 • 1 zástupce vyhnaných němců
 • 1 zástupce Svazu obětí Stalinismu

Dalších 16 zástupců jmenují premiérové jednotlivých spolkových zemí. Tito členové mají na starosti výchovu a vzdělání, dále pak umění, vědu, kulturu a filmový průmysl. Další zastupují ochránce zvířat a ochranné svazy spotřebitelské, své zastoupení tady mají svobodná povolání a v neposlední řadě také ochrana dětí a mládeže.

V čele Televizní rady stojí předseda, který má 3 náměstky. Do Rady ještě patří jednatel a jeho zástupce. Předsedou je od 28. června poslanec Bundestagu za město Münster Ruprecht Polenz. Ten je zároveň jedním ze zástupců politických stran (CDU).

Zatímco Televizní rada se spíš stará o programové záležitosti (dbá například na vhodnost pořadů pro mládež), o běh ZDF jako organizace se stará Správní rada (Verwaltungsrat). Ta kontroluje, jak intendant nakládá s majetkem. Početně je menší než Televizní rada. Správní má je 14 členů. Pět z nich jsou zástupci zemí, jeden zastupuje celou spolkovou republiku. Zbylých osm jsou členové volení Televizní radou. Nikdo z těchto osmi nesmí být ve vládě nebo zákonodárném orgánu. Předsedou Správní rady je předseda vlády spolkové země Rheinland – Pfalz Kurt Beck. Jeho zástupcem je předseda vlády Durynska Bernard Vogel. Mezi oněmi osmi členy volenými Televizní radou je například starostka Saské Kamenice, předseda dolnosaské Lotynky anebo rektor univerzity ve Freiburgu.

Možná že je trochu škoda, že své zástupce nemají v TV radě národnostní menšiny. Jestli to je nebo není diskriminace, to ať si každý rozhodne sám. Ostatně ať každý sám usoudí, jestli je takové řízení příspěvkem k větší spravedlnosti nebo byrokracii.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .