Etický kodex ČT na stránkách MediaReportu

radiotv22O kodexu České televize se bude v týdnu od 1.4. diskutovat na stránkách internetového týdeníku http://www.mediareport.cz. K tomuto tématu nás přivedla skutečnost, že již existuje návrh Kodexu ČT a že to bude za existence samostatné a demokratické České republiky první kodex média veřejné služby, který bude schvalovat Poslanecká sněmovna.

Jsme přesvědčeni, že neproběhla dostatečná diskuse o tom, co tento krok znamená pro nezávislé postavení médií v naší zemi. Rádi bychom proto navázali na diskusi, která na našich stránkách probíhala před půl rokem.

Má zastupitelský orgán schvalovat základní směrnici, která stanovuje závazné zásady pro chování média veřejné služby? Co mají takové zásady obsahovat? Jak se kodexy médií veřejné služby projednávají a schvalují v zahraničí?

Před půl rokem jsme poukazovali také na to, že v Čechách chybí prostor pro podobnou diskusi, a tak se jsme se rozhodli nejen věnovat jí téma příštího týdne, ale budeme se snažit v naší rubrice Etika & Média této problematice průběžně věnovat.

Petra Köpplová
e-mail: mediareport@nadaceperoutka.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .