ČT získala cenu za nejbohatší zpravodajství

radiotv222Hlavní zpravodajská relace České televize Události získala cenu za variabilitu International Media Tenor Award – nejbohatší televizní zpravodajství v České republice. Podobné ocenění získal týdeník Respekt a Hospodářské noviny.
U příležitosti zahájení konference Agenda Setting Bonn 2002 byly 21. srpna předány zástupcům sdělovacích prostředků ceny za variabilitu zpravodajství – International Media Tenor Award. Z českých médií vyhodnocovali analytici InnoVatia hlavní televizní zpravodajské relace, celostátní deníky a společensko-ekonomické týdeníky.
Mezi televizemi se celkovým vítězem ceny za nejvyšší variabilitu staly Události České televize, které zvítězily v šesti z deseti sledovaných kritérií. Jak Televizní noviny, tak Zpravodajský deník byly první ve dvou kritériích. Větší počet druhých míst na celkové druhé místo zařadil Zpravodajský deník Primy.
Z deníků byly nejvariabilnější Hospodářské noviny, které jen těšně předstihly loňského vítěze Mladou frontu DNES. Hospodářské noviny se umístily na prvním místě v pěti z deseti analyzovaných kritérií, MF DNES ve třech.
Z týdeníků prokázal nejvyšší variabilitu časopis Respekt, zejména díky svému citačnímu indexu, prostoru pro příspěvky hostů, variabilitě popisovaných či citovaných osobností a pestrosti politického zpravodajství. Druhý Týden na svých stránkách vytvořil největší prostor pro ženy a přinášel nejširší mix hlavních témat příspěvků. Třetí Ekonom a čtvrté Euro byly nejsilnější v ekonomických kategoriích, ale ztrácely ve společenské a politické oblasti.
Události České televize nabídly divákům nejvyšší variabilitu popisovaných a citovaných osobností, nejsilnější byly také ve variabilitě zmiňovaných organizací. Prvenství si Česká televize připsala rovněž v kritériích: variabilita domácích témat, variabilita zahraničních témat, variabilita ekonomického zpravodajství a objektivita ve zprávách o vládě.
„Ve variabilitě hlavních témat domácích i zahraničních příspěvků jsou Události dlouhodobě nejlepší,“ říká šéfredaktor českého Media Tenoru Marek Prorok. „Toto kritérium sleduje kolik různých tematických aspektů se ve zpravodajství objevilo. Když například Televizní noviny stále dokola informují o drobné kriminalitě nebo fauně, jejich variabilita je logicky menší.“
Události České televize informovaly ve sledovaném období jednoho roku o 341 domácích tematických aspektech, Zpravodajský deník o 330 a Televizní noviny o 324. Hlavní zpravodajská relace Primy předstihla delší Televizní noviny ve variabilitě domácích témat. „Kratší prostor pro vysílání Zpravodajského deníku se ovšem projevil v nižší variabilitě zahraničních témat,“ řekl Prorok Události informovaly o 230 zahraničních tematických aspektech, Televizní noviny o 205 a Zpravodajský deník o 178.
Zpravodajský deník Primy divákům prezentoval největší pestrost ve využití stylů a největší procentuální podíl zpravodajství o regionech České republiky. Televizní noviny ve svém zpravodajství vytvořily největší prostor pro ženy a nabídly rovněž nejvariabilnější politické zpravodajství.
„Zdůrazňuji, že International Media Tenor Award je na prvním místě hodnocením variability zpravodajství,“ podotkl Marek Prorok. „Variabilita je jedním z ukazatelů kvality zpravodajství, ale není jediným ukazatelem. Když například Televizní noviny informují nejvíce o ženách je to na jedné straně dobře, na druhé straně se ale musíme ptát, v jakých tematických souvislostech jsou ženy zmiňovány. To už je ale předmětem jiné analýzy.“
Hospodářské noviny letos získaly cenu nejen díky tradičně silné pozici v ekonomickém zpravodajství, ale hlavně kvůli posílení variability v ostatních oblastech. Hospodářské noviny byly nejpestřejší ve výběru popisovaných či citovaných osobností a organizací, publikovaly největší podíl příspěvků o Evropské unii a našem vztahu k ní a připsaly si také nejvyšší variabilitu hlavních témat příspěvků.
Mladá fronta DNES byla na druhou stranu nejcitovanějším českým deníkem, projevila největší zájem o domácí regiony a vytvořila největší prostor pro ženy.
(článek je převzat ze serveru www.vajicko.cz)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .