ČR není v souladu s evropskými právními předpisy v oblasti telekomunikací a vysílání

radiotv22Praha, 4. prosince 2001 – V Evropském parlamentu a v Radě Evropské unie v současnosti vrcholí proces schvalování souboru právních předpisů, které společně vytvoří nové regulační prostředí sektoru elektronických komunikací (telekomunikací, vysílání a informačních technologií). Podle závěrečných dokumentů zasedání Evropské rady (vrcholné schůzky představitelů států a vlád patnácti členských zemí Evropské unie) ve Stockholmu (březen 2001) a v Göteborgu (červen 2001) mají být tyto předpisy schváleny do konce roku 2001. Členské státy EU je pak budou implementovat do svých právních řádů.

„Nᚠprávní řád se po schválení nových právních předpisů vrcholnými orgány EU dostane v oblasti regulace telekomunikací a vysílání v řadě otázek do nesouladu,“ řekl prezident České asociace kabelových komunikací (ČAKK) JUDr. Zdeněk Vaníček. Český právní řád bude zároveň v rozporu s ustanoveními Evropské dohody, která zakládá přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé („asociační  dohoda“).

Česká asociace kabelových komunikací upozorňuje, že v  oblasti regulace telekomunikací půjde především o správné definice („elektronické komunikační sítě a služby“ namísto „telekomunikací“). „Podle nového evropského rámce jsou ‚kabelové televizní sítě‘ plnohodnotnou a rovnoprávnou elektronickou komunikační infrastrukturou se všemi z toho plynoucími důsledky, například v oblasti jejich ochrany,“ dodal Vaníček.

V sektoru vysílání vznikne nesoulad u tzv. „must carry“ (povinná nejnižší programová nabídka, kterou v českém právu upravuje § 54 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů). Podle evropského rámce musí stát nejdříve zákonem stanovit, které vysílání se bude ve veřejném zájmu povinně přenášet. Potom tuto povinnost stát uloží každému subjektu, který je schopen technicky přenos vysílání zajistit (na základě principu technologické neutrality – tedy nikoli selektivně), v přiměřené míře (s ohledem na definovaný veřejný zájem) a za rozumnou úhradu (tedy analogicky například tzv. „univerzální službě v telekomunikacích“).

Pokud by český právní řád tento soulad nezajistil, ocitl by se nejen v rozporu s novým regulačním rámcem elektronických komunikací EU (tedy se sekundárním právem Evropských společenství), ale byl by též v rozporu s Římskou smlouvou (Smlouvou o založení Evropského společenství), tedy právem primárním („ústavním“) ES.

ČAKK proto uvítala rozhodnutí vlády zahájit legislativní práce v souvislosti s novelou zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, která do českého právního řádu soubor právních předpisů tvořících nový regulační rámec elektronických komunikací Evropské unie zahrne. ČAKK ale zároveň zdůrazňuje nutnost přípravy odpovídajících změn zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a změny dalších zákonů tak, aby byl český právní řád v  plné shodě s právem Evropských společenství v oblasti elektronických komunikací.

O asociaci ČAKK

Česká asociace kabelových komunikací sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica a nově i Telenor Networks.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation) sdružující evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Cílem ECTA je vytvořit celoevropskou asociaci, která bude globálně řešit otázky týkající se telekomunikačního odvětví. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k brzkému založení pobočky ECTA v  České republice.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Mozaic
Pavel Svoboda svoboda@mozaic.cz
Jan Hlaváč hlavac@mozaic.cz
Tel.:    02 232 1411 nebo 24 89 09 08
Fax:   02 2481 3066 nebo 232 1178
www.mozaic.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .