ČAKK vítá regulační rámec elektronických komunikací EU

radiotv222Praha, 7. května 2002 – Evropský parlament a Rada schválily čtyři směrnice a kmitočtové rozhodnutí, které společně tvoří podstatnou část nového regulačního rámce elektronických komunikací Evropské unie. Komise současně oznámila, že předloží řadu dalších návrhů, které budou směrnice a rozhodnutí doplňovat.

Přijaté sekundární právní předpisy obsahují čtyři harmonizační směrnice (rámcovou směrnici, autorizační směrnici, přístupovou směrnici, směrnice o univerzální službě) a kmitočtové rozhodnutí. Předpisy stanoví patnáctiměsíční lhůtu k jejich implementaci do národních právních řádů členských zemí EU.

Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika (ČAKK) uvítala vydání těchto předpisů, které společně s již přijatým Nařízením o zpřístupnění účastnických vedení vytváří nový regulační rámec elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení EU. Ten má dva základní cíle:

* konsoliduje existující právní předpisy, nahrazuje nejasná, často dokonce protichůdná ustanovení směrnic ONP („Open Network Provision“), konkurenčních a ostatních směrnic současného právního předpisového rámce („The 1998 Telecom Package“), které byly přijímány v uplynulých letech;

* modernizuje odborné právo, bere v úvahu jak dosažený stav postupující konvergence, tak tržní a technologické změny, k nimž v jejím důsledku došlo a bude nadále docházet.

„V popředí těchto změn v evropském právu je posun od telekomunikací k elektronickým komunikacím, které budou důsledně založeny na principu technologické neutrality – to jest stejné sekundární předpisy (směrnice) budou nyní upravovat jak telekomunikační sítě, tak sítě určené pro vysílání, a v tom spatřujeme hlavní přínos nového regulačního rámce“ prohlásil prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. „Nyní je zapotřebí, aby se konečně i naše legislativa začala touto otázkou zabývat a na základě nového regulačního rámce přijala co nejdříve nový zákon o elektronických komunikací, který by nahradil nedokonalý a dnes již koncepčně a definičně zastaralý zákon o telekomunikacích,“ dodal Vaníček, který je specialistou na problematiku právní úpravy elektronických komunikací Evropských společenství.

Česká asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika již Ministerstvu dopravy a spojů předložila komplexní návrh na potřebné změny českého práva v duchu nového evropského rámce elektronických komunikací.

O asociaci ČAKK
Česká asociace kompetitivních komunikací sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica a Telenor Networks. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů z České republiky a ze zahraničí.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation – www.ectaportal.com) a jako první ze zemí střední a východní Evropy se stala její pobočkou v České republice. ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association – www.ecca.be), která v těchto dnech ČAKK nabídla kandidaturu na uspořádání celoevropského kongresu v Praze v roce 2003.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Mozaic

Pavel Svoboda
svoboda@mozaic.cz

Jan Hlaváč
hlavac@mozaic.cz

Tel.: 02 232 1411 nebo 24 89 09 08
www.mozaic.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .