Berlusconi je mimo hru, vyhraje Permira?

Ze souboje o ProSiebenSat.1 vypadl italský Mediaset Silvia Berlusconiho. Zvítězily obavy z vlivu na německou politiku, který by Berlusconi prostřednictvím televize získal. Německý tisk má nového favorita: equity fond Permira.

Jestliže v pátek 3. listopadu zástupci Mediasetu s velkou slávou oznamovali svůj zájem o podíl v největší evropské televizní společnosti ProSiebenSat.1, hned za týden 10. listopadu je vše jinak. Nabídka Mediasetu byla podle agentury Dow Jones odmítnuta. Vysvětlení tohoto kroku se různí: podle některých nabídl Mediaset příliš málo peněz, podle jiných sehrály svoji roli politické důvody. Časopis Manager Magazin uvádí, že byla odmítnuta minimálně ještě jedna další nabídka. O koho se jednalo, zdroj časopisu z okruhu insiderů neprozradil.


Rozdílný pohled na fair value


Podle Mediasetu, byla jeho nabídka vyloučena z politických důvodů. „V případě, že by některé nabídky přičítaly německé společnosti vyšší hodnotu, tak zjevně sledují jinou logiku“, říká se v prohlášení Mediasetu. Podle insiderů, dosahují některé nabídky v přepočtu 30 Euro na akcii, což je o třetinu více, než byl páteční uzavírací kurz na Frankfurtské burze.
Ve světle těchto čísel se investice současného vlastníka do ProSiebenSat.1 jeví jako úspěšná. Haim Saban spolu s partnery investovali do ProSiebenSat.1 v roce 2003 zhruba 1 mld. Euro. Na začátku tohoto roku se dohodl s koncernem Axel Springer na prodejní ceně 2,45 mld. – transakci však překazil protimonopolní úřad. Nyní by podle odhadů mohli získat až 3 mld. Euro.


Politické tlaky


Vlastnictví médií respektive kontrola nad nimi je v každé zemi velké politikum. Hned, jak se objevila informace o zájmu Mediasetu o ProSiebenSat.1, ozvala se celá řada odmítavých hlasů. Proti vstupu Berlusconiho na německý mediální trh byli jak mediální odborníci, tak politici a regulátoři. Názor své strany prezentoval ve Frankfurter Algemeine Zeitung Marc Jan Eumann, předseda mediální komise SPD, podle kterého by podnikání v médiích mělo být omezeno: „Zahraniční investoři jsou na (německém) mediálním trhu vítáni, mělo by jim ale být umožněno vlastnit podíl jen do 25% v německých (mediálních) podnicích“. Předseda SPD Kurt Beck se domnívá, že: „nervozita je na místě. Problém u Berlusconiho je, že slučuje politickou a mediální moc“. V podobném duchu se vyjádřil i mediální expert z vládní CDU Wolfgang Börnsen: „Sledujeme s obavami snahu italské společnosti Mediaset převzít ProSiebenSat.1“. Podle Norberta Schneidera ze Zemského mediálního úřadu ze Severního Porýní – Vestfálska se „Berlusconi nikdy netajil tím, že si z médií vytvořil nástroj pro prosazení osobních a politických cílů. To nekoresponduje s naším pojetím televize“.
Německý tisk se tak domnívá, že za odmítnutím Berlusconiho nabídky stojí i obava současného vlastníka nepokazit si vztahy s politiky a regulátory a neohrozit tak celou transakci tím, že se zaplete s Berlusconim.


Další zájemce: Permira


Dalším zájemcem o podíl v ProSiebenSat.1 by měl podle německého tisku být i private equity fond Permira. Ten údajně odevzdal svoji nabídku spolu s dalším finančním investorem KKR. Časopis Manager Magazín si všímá transakce, která byla oznámena na konci minulého týdne: Permira finalizovala prodej svého podílu v německé pay-tv společnosti Premiere. Magazín v této transakci vidí snahu uvolnit si ruce pro získání podílu v ProSiebenSat.1. Permira totiž spolu s KKR vlastní podíl v panevropské televizní společnosti SBS a současné vlastnictví Premiere by se při získání podílu v ProSiebenSat.1 nemuselo líbit protimonopolnímu úřadu. Mluvčí Permiry však jakoukoli souvislost obou transakcí odmítl.
Seznam zájemců o ProSiebenSat.1 nebyl zveřejněn, podle německého tisku by na něm neměli chybět již dříve zmiňovaní APAX / Goldman Sachs či americká NBC Universal. Počet nabídek by měl být velmi blízký číslu deset.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .