Vysílací rada porušila zákon

radiotv22Praha 27. listopadu 2001 – Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti CME proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Předmětem žaloby byl postup Rady v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. CME se totiž na Radě marně domáhala informací o trestním oznámení RRTV podaném na základě informací Vladimíra Železného o průběhu amsterodamského arbitrážního řízení. Soud obě zamítavá správní rozhodnutí regulačního orgánu pro porušení zákona ze strany RRTV zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Městský soud napadené rozhodnutí Rady o neposkytnutí požadovaných informací zrušil zejména proto, že nebylo vydáno ve lhůtě stanovené zákonem a že nesplňovalo náležitosti, které zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá. Soud svým rozsudkem také určil, že RRTV musí o žádosti CME rozhodnout v řádném správním řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podle rozhodnutí soudu ponese Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR náklady soudního řízení včetně nákladů na právní zastoupení CME před Městský soudem. Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME již dříve označil postup Rady za jasný důkaz její předpojatosti a neprůhlednosti jejího postupu. „Na tomto rozsudku, stejně jako na dosavadním částečném stockholmském arbitrážním nálezu, je nejsmutnější, že místo skutečných viníků budou muset všechno zaplatit čeští daňoví poplatníci,“ uvedl Klinkhammer.

Kontakt:
Donath-Burson-Marsteller
Michal Donath
GSM: 0602 222 128
michal_donath@cz.bm.com

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .