Vladimír Železný: Ustojíme i útok na Českou produkční

radiotv221Doslovný přepis pondělní tiskové konference Vladimíra Železného a Jiřího Šmejce k finanční situaci firem okolo televize Nova, na které zazněly informace o předpokládaných ziscích Novy za letošní rok a chytaných žalobách na druhou stranu sporu.

Filmové ateliéry Barrandov – sídlo TV Nova
15. července 2002, 15:00

Martin Chalupský, mluvčí TV Nova: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás na dnešní tiskové konferenci televize Nova. Pan doktor Železný, generální ředitel televize Nova a jednatel společnosti CET 21 a pan magistr Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000 jsou připraveni vám poskytnout informace, které se bytostně týkají ekonomické situace TV Nova. Předpokládám, že začne pan doktor Železný.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Začne velmi stručně. Nova přestála útok, který byl veden na televizi Nova, na CET 21, na celou skupinu TV Nova. Ten útok byl velmi kombinovaný, nebyl profesionálně vedený, ale byl často rafinovaný, protože využíval vnitřních informací, neboť ho vedla osoba, která tytéž informace předtím sama vyráběla, a jedním z významných směrů toho útoku byl útok na ekonomickou stabilitu. Bylo třeba ukázat, že ten útok má nějaký důvod. Protože jen tak zaútočit na televizi Nova nemá smysl. Vy musíte nejprve prokázat, že má nějaký důvod ten útok. Tím důvodem měla být špatná ekonomická situace Novy a pokus o urychlenou záchranu, pomoc, chirurgický řez – nebo nazvěte to, jak je libo – televize Nova.

My se dnes chceme na této tiskové konferenci věnovat převážně ekonomickým souvislostem tohoto útoku a jsme velmi potěšeni tím, že můžeme oznámit, že ta nejzásadnější nebo nejvýznamnější okolnost, kterou tento útok vyvolal, a sice okamžité zneplatnění úvěru banky ABN Amro, nevyšlo, protože jsme toto zneplatnění zvládli. Zvládli jsme toto zneplatnění za tři týdny – abych byl přesný, za 22 dní. Za 22 dní byla schopna televize Nova splatit náhle zezplatněný úvěr ve výši 500 miliónů korun. To je hlavní téma dnešní tiskové konference. Musím říci, že v tomto smyslu heroický – a já užívám tohoto superlativu vědomě – heroický výkon podal magistr Jiří Šmejc a podali také jeho kolegové z finanční oblasti, z managementu finančního… A proto si myslím, že on je povolán k tomu, aby vám osvětlil celou situaci ekonomickou, v jaké se televize Nova v současné době nachází.

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: Dobrý den. Za námi vidíte promítání, kterým vás budu provázet a popíšu některé základní skutečnosti, kterých jsme se chtěli dneska dotknout, které se týkají ekonomické stability, ziskovosti skupiny televize Nova, atd. (ukazuje na plátno) Takže toto schéma asi všichni znáte, to znamená, to jsou základní firmy, které tvoří skupinu televize Nova: CET 21, čili držitel licence, Mag Media 99 coby prodejce reklamního času a Česká produkční 2000, výrobce pořadů a poskytovatel dalších servisů ve prospěch CETu 21. Pro pořádek jenom uvádím, že Česká produkční stoprocentně vlastní společnost Mag Media a Českou produkční stoprocentně vlastní MEF Holding.

Protože jsou různé diskuse nad ziskovostí televize Nova, nad finančními ukazateli, které vlastně skupina dosahuje, rozhodli jsme se zveřejnit jak zisk za minulý rok, který je dostupný z veřejných zdrojů, tak předpokládané letošní výsledky. K těm číslům, která vidíte vpravo, to znamená predikce za rok 2002, bych chtěl říci, že ta predikce vychází z čísel za první tři měsíce a z upřesněných rozpočtů na letošní rok, nicméně skutečnost za první pololetí je ještě o něco lepší, takže si myslíme, že to jsou velmi konzervativní čísla, která věříme, že ještě zvládneme překonat. Když to nasčítáte dohromady, myslím, že vám tam vyjde číslo téměř 1,7 miliardy korun zisku před zdaněním.

Co se týče současné zaúvěrovanosti. To znamená mýtus toho, že skupina je předlužená, že je v kritické finanční situaci. Ještě jsem nezažil předluženou skupinu s takovým množstvím bankovních úvěrů, jako mají firmy kolem televize Nova. Když se podíváte po splacení ABN Amro, CET 21 zůstává pouze úvěr u České spořitelny ve výši 250 miliónů, České produkční zůstává úvěr 367 miliónů u České konsolidační agentury. Všechny úvěry jsou samozřejmě řádně spláceny, tak jako dosud byly a budou i do budoucna. Abychom mohli porovnat výsledky, nebo řekněme tu zaúvěrovanost CETu a České produkční s dalšími firmami, spočítali jsme z veřejných zdrojů nějaké ukazatele ziskovosti a úvěrových zdrojů, to znamená – přesně řečeno – úvěrové zdroje lomeno zisk před zdaněním, který, jak vidíte, je zhruba stejný u CETu i u České produkční a je necelých 40 procent.

Když se podíváte na další slite, tak tam je vidět, jak tento ukazatel vychází u dalších velkých firem v České republice. Podotýkám, že zdrojem není žádné naše fingované číslo, ale je to burza cenných papírů. Jediný, kdo je srovnatelný svojí nízkou zadlužeností, je pivovar Radegast. Ostatní firmy významně násobně převyšují zadlužení firem kolem Novy, to znamená Český Telecom ho převyšuje asi tak sedm a půlkrát, ČEZ více než šestkrát, vůbec už nemluvím o Unipetrolu, který ho převyšuje v desítkách násobků. To znamená, toto si myslím, že je asi ten nejzásadnější argument o tom, jak špatně na tom ty firmy jsou, co se týče cizích zdrojů. Další věc je vlastní kapitál společnosti CET 21. Tomu bychom se chtěli krátce věnovat z důvodu nabídky skupiny PPF navýšit o 100 miliónů CET 21. To znamená, rádi bychom chtěli ukázat, co by to asi tak řešilo, a jak moc by to té skupině pomohlo.

Když se podíváte – oni říkají, že skupina má malý základní kapitál – nicméně každá banka se nedívá na základní kapitál, ale dívá se na vlastní kapitál, což znamená vlastně kapitál, který firma nahospodařila za dobu svého fungování. Když se na to podíváte, tak CET díky ziskovosti měl už vlastní kapitál ke konci roku více než 520 miliónů, za první pololetí dokonce 750 miliónů korun. To znamená, navyšovat o 100 miliónů společnost, která má 750 miliónů korun je nonsens, protože to zkrátka nic neřeší. Naopak, pokud by bylo čistě navyšováno 100 milióny korun, tak by šlo o poškození všech akcionářů, kteří by se nezúčastnili navyšování, protože by měla navyšováno s nějakým emisním ažiem, vzhledem k tomu, že reálný majetek společnosti je daleko větší, a oni by přicházeli o své peníze snížením svých podílů.

Pokud mluvíme o problémech cash flow, kterým by pomohla injekce 100 miliónů, tak jenom jsem chtěl ilustrovat, když si vezmeme cash flow CET 21 z prvního pololetí, je to doba, která proteče do CETu za 7,2 dny. To znamená, pokud by opravdu vzniknul nějaký problém, tak by to 100 miliónů asi neřešilo. To myslím, že jsou asi základní informace, které jsme zde říct a chtěli jsme ukázat, jak je to stabilitou CETu 21.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Takže nám PPF chtělo pomoci se sedmidenním příjmem za rok, aby bylo jasno. Na závěr bych chtěl ještě zdůraznit, že kroky, které byly vykonány jako útok vůči televizi Nova a CETu 21, vycházely v zásadě z jedné jediné skutečnosti – a sice z toho, že doktor Rozehnal si na samém počátku obstaral poněkud kuriózním způsobem druhého jednatele, který by s ním spolupodepisoval tyto kroky. Bez tohoto druhého jednatele, bez doktora Buriánka, jsou všechny následné kroky, které byly vykonány, včetně stažení odvolání proti rozhodnutí Rejstříkového soudu, a včetně všech dalších kroků, které nastaly, by byly nemožné, kdyby tento druhý jednatel nebyl uměle odkudsi vykřesán. Byl vykřesán způsobem, který vy znáte, byl vykřesán způsobem, který díky šlendriánu advokátní kanceláře, ale také díky mnoha dalším okolnostem, které jsou spíše právní, byl zatížen tolika chybami, a sám ten akt byl zneplatněn vlastními větami v tom aktu natolik, že od samého počátku byl ten útok odsouzen k nezdaru.

Byl odsouzen k nezdaru proto, že doktor Buriánek se nikdy nemohl podle tohoto aktu stát druhým jednatelem. Všechny ostatní kroky už nastaly poté a byly odvozeny také od toho, že doktor Rozehnal si uvědomil, že nemůže počítat s podporou například doktorky Šmuclerové jako druhého jednatele, že samozřejmě doktor Železný mu také nespolupodepíše některé akty, které by potřeboval, a tak se zuby nehty potřebuje držet doktora Buriánka, který už dnes už ovšem jako mouřenín byl odstraněn a nastoupil jakýsi pan Minx, tuším, nebo nevím kdo se stal jakoby dalším jednatelem už ze strany PPF. Takže chci zde důrazně prohlásit, vzhledem k tomu, že samotný počátek toho útoku, to znamená jmenování doktora Buriánka druhým jednatelem, bylo zmatečné, následné kroky, které jsou od toho odvinuty, nemohou být platné. To je to zásadní, co platí zcela jednoznačně. To je asi vše, co jsme vám dnes chtěli sdělit.

Martin Chalupský, mluvčí TV Nova: Děkuji. Dámy a pánové, vaše otázky.

Filip Černý, redaktor České televize: Chtěl bych se zeptat, jaké žaloby jste v tomto případě podali, která rozhodnutí jste napadli, ať se to týká PPF nebo společnosti Vilja.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Jako CET 21 připravujeme některé kroky, pokud vím, některé kroky legitimně právně buď vykonal a nebo připravuje MEF Media – o tom by spíše asi mohl hovořit magistr Šmejc. Nesporně všechny právní kroky, které mají být vykonány, vykonány budou a budou vykonány v řádném termínu.

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: Byla podána žaloba na neplatnost valné hromady, na které byl… Nebo úkonu rozhodnutí mimo valnou hromadu, abych byl přesný, na jehož základě byl pan Buriánek zvolen, a my už jsme informovali i o tom, že jsme podali žalobu na plnění vůči pánům Alánovi, Hunčíkovi a Venclíkovi, která vyplývá z porušení smluv, které s nimi byly uzavřeny.

Marcela Fialková, redaktorka ČTK: Chtěl bych se zeptat, co by mohlo nastat v případě, že by pohledávku České produkční v konsolidační agentuře koupila nějaká jiná společnost, konkrétně PPF. Co by to znamenalo pro firmy okolo TV Nova, a zda by tím něco hrozilo CETu 21.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: CETu 21 bezprostředně nikoli, ale nesporně by to mohlo ovlivnit v případě, že by ten systém nebyl schopen ustát tento útok. Chci vás ujistit, že i takovýto útok by ten systém byl schopen bez problémů ustát, a samozřejmě konáme i další kroky, které jsou ekonomické povahy, k tomu, aby se tak nestalo. Protože by to bylo zase spíše píárové gesto, nebo velké headliny, a my se teď spíše potřebujeme soustřeďovat na provoz televize. Nicméně kdyby k tomu došlo, tak samozřejmě tento systém je připraven na to reagovat.

Lukáš Beldík, redaktor Lidových novin: Zeptal bych se pana Šmejce, zda jednáte o nových úvěrech pro televizi Nova.

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: Jednáme o nových úvěrech, obnovili jsme jednání s bankami. Vzhledem k tomu, že ta jednání jsou důvěrná a podléhají bankovnímu tajemství, tak o tom momentálně nebudeme informovat. Nicméně myslím, že v nějakých nejbližších týdnech budou nějaké informace o tom, v jakém je to stavu.

Filip Černý, redaktor České televize: Vrátím se k tomu klíčovému rozhodnutí pana Rozehnala a pana Buriánka. Můžete být konkrétnější v tom, proč pan Buriánek podle vás z právního hlediska nemohl vykonávat funkci jednatele CET 21?

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Nejsem právník, nechtějte po mě čistě právní odpověď. Když jsem viděl právní rozbor, tak toho byla celá jedna stránka. Bod za bodem: chyba, neplatí, neplatné, z tohoto důvodu, z tohoto důvodu. Ale pokud máte k dispozici ten základní dokument, to znamená onen kuriózní notářský záznam, že někdo řekl, že někdo řekl – což je přesně charakter toho notářského zápisu – tak zjistíte, že sám ten zápis obsahuje větu, že účinnost tohoto rozhodnutí nastupuje pouze schválením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je tam doslova citován zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který byl ovšem starý. Jak už tak bývá v kanceláři doktora Rozehnala, měli pravděpodobně starý mediální zákon, nikoli jeho novelu,  nevšimli si, že právě v této části učinil parlament zásadní novelizační změnu, kterou odebral Radě pro rozhlasové a televizní vysílání toto právo.

Čili když dnes přijdou s tímto aktem na rejstřík, tak rejstřík řekne, vy jste si ho sami svázali touto podmínkou účinnosti, tak se vraťte laskavě na Radu, ať vám účinnost zajistí. A Rada je pošle na Rejstříkový soud, a řekne, my nemůžeme, protože nám zákon odebral již toto právo. Přijdou na Rejstříkový soud, a Rejstříkový soud řekne, vy jste si sami zneplatnili tuto věc, jak vám ji mám zapsat. Běžte na Radu. A Rada jim řekne, běžte na Rejstříkový soud. A Rejstříkový soud jim řekne, běžte na Radu. Ale to je jeden z příkladů, asi ten laicky nejmarkantnější – pro mě je nejviditelnější, právníci mě ujišťovali, že je tam celá řada dalších pochybení obdobného kalibru, která zneplatňují zcela tento krok.

Lukáš Beldík, redaktor Lidových novin: Já bych se chtěl ještě zeptat na výčet úvěrů pro firmy okolo Novy. Chybí vám tam úvěry pro J&T Banku…

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: To je věc financování MEF Holdingu a žádným způsobem neovlivňuje provoz té televize. My se bavíme o tom, jestli ta televize je funkční, jestli je schopná plnit své závazky, jestli je schopná nakupovat pořady, atd. Prostě to, že si Holding bere nějaké své úvěry na rozvoj, je věc, která se nedotýká toho provozu.

Lukáš Beldík, redaktor Lidových novin: Ale vy za ně ručíte Českou produkční 2000, takže se to asi do provozu promítnout musí.

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: Odrazilo by se to v tom, že by ji provozoval někdo jiný, což si myslím, že jsme dostatečně rozumní, abychom si dali velký pozor na to, abychom zastavili to, co víme, že umíme splatit, abychom měli takové závazky, abychom tu situaci měli finančně pod kontrolou. Ale bezesporu provozu se to netýká.

Martin Chalupský, mluvčí TV Nova: Poslední otázka

Jan Potůček, šéfredaktor serveru RadioTV: Zajímal by mne zdroj, ze kterého jste pokryli úvěr u banky ABN Amro.

Jiří Šmejc, předseda představenstva České produkční 2000: My jsme ho pokryli ze zdrojů CET 21, to znamená z normálních provozních peněz CET 21. Myslím, že se to platilo v penězích, pokud se nemýlím.

Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova: Ne, bohužel.

Martin Chalupský, mluvčí TV Nova: Děkujeme za pozornost, na shledanou.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .