Vladimír Železný a MEF Holding navrhli CME plné vyrovnání

radiotv22CME může okamžitě získat téměř trojnásobek než by byl výnos z exekuce podílu Vladimíra Železného

MEF Holding kupuje od Železného podíl za 33 mil. USD a získá tím majoritu v CET 21
Společnost MEF Holding a.s. získala v minulých dnech opce na koupi obchodních podílů  společníků CET 21 Josefa Alana, Vlastimila Venclíka a Petera Hunčíka prostřednictvím své 100% dceřinné společnosti MEF Media, a.s. Obchodní podíl MEF Holdingu tak vzroste o dalších 21,46%.

Tato transakce umožnila realizovat  záměr dohodnutý již v srpnu loňského roku o koupi obchodního podílu Dr. Vladimíra Železného ve společnosti CET 21 ve výši 11,78%. Na základě dohody kupuje MEF Holding prostřednictvím společnosti METO, a.s., která je jeho 100% dceřinnou společností, tento podíl za cenu 33 milionů USD (cca 1,2 mld. Kč).

MEF Holding přistupuje k realizaci transakce za těchto podmínek vzhledem k tomu, že si tím zajistí majoritní vliv ve společnosti CET 21 (57,26%), která je držitelem licence na vysílání TV Nova.

Vladimír Železný touto transakcí získá prostředky na plné vyrovnání svého závazku vůči CME, který vzešel z rozhodnutí amsterodamské arbitráže.

Přistoupí-li CME na vyrovnání, získá okamžitě 3,3 mil USD, tj. 3x více než exekucí
Podmínkou k uskutečnění celé transakce je zrušení exekuce obchodního podílu Dr. Železného ze strany CME. „Vyzveme proto oficiálně CME v nejbližších dnech k jednání“, řekl dnes předseda představenstva MEF Holdingu Mgr. Jiří Šmejc.

Částka odpovídající 10% z celkové kupní ceny ve výši 3,3 mil USD (přibližně 120 milionů Kč) je již dnes složena v notářské úschově na příslušném bankovním účtu. „V případě, že CME na tento návrh přistoupí a zruší exekuci, je povinností notáře okamžitě tuto částku převést přímo na bankovní účet CME“, prohlásil Mgr. Šmejc.

Návrh na úplné splacení je v zájmu akcionářů CME
Již první splátka je podle odhadů expertů téměř trojnásobná oproti sumě, kterou by CME mohla maximálně získat z exekuce, protože vypořádací podíl Dr. Železného v případě exekuce činí pouze 46 mil. Kč. „Jsme proto přesvědčeni, že tento náš vstřícný návrh je v zájmu akcionářů CME“, uvedl Mgr. Šmejc. „V případě odmítnutí nabídky by CME získala pouze zhruba třetinu deponované částky a definitivně by se zbavila možnosti uspokojit své nároky touto transakcí“, dodal J. Šmejc.

Nabídka je testem, zda CME chce peníze nebo se mstít Železnému
Současný závazek Dr. Železného vůči CME činí k dnešnímu dni 28,2 mil. USD (cca 1 mld. Kč). „Moje pohledávka vůči MEF Holdingu po prodeji mého podílu v CET 21 však bude  vyšší. Nabízím CME vzájemné započtení, čímž dojde k plnému splacení mého závazku. Má nabídka je zbavena veškerých kurzových rizik, protože je realizována v amerických dolarech a uspokojí i úrok 5%, kterým je můj závazek úročen“, uvedl V. Železný. Započtení totiž pro CME de facto znamená pouze přistoupit na splátkový kalendář, který může začít běžet okamžitě“, prohlásil dnes V. Železný. „Je to také test, zda CME jde skutečně o získání prostředků pro své akcionáře nebo o poškozování mé osoby“, řekl V. Železný.

Věřitel nemohl být krácen, obvinění by mělo být staženo
Již tato transakce potvrzuje, že majetek Dr. Železného byl a je větší, než jeho závazky a tedy v žádném případě nemohl podle ustanovení §256 tr. zákona v minulosti ani nyní nijak krátit své věřitele. „Nyní je jasné, že musí být zrušena obvinění proti mé osobě, Dr. Rozehnalovi a dalším právníkům. Soudy také mohou ve větším klidu a nestranně posoudit moji protipohledávku vyplývající ze závazku k Astroně, kterou nadále uplatňuji vůči CME a které se nezříkám“, dodal V. Železný.

Výsledek arbitráže není prohrou, chceme po CME prokázat držení akcií
Výsledek amsterodamské arbitráže nebyl pro Vladimíra Železného prohrou. Arbitráž ukončená v lednu loňského roku mezi společností CME a Dr. Železným zamítla jakékoliv nároky CME na odškodnění, která požadovala téměř 500 mil. USD. Důvodem bylo, že V. Železný nezpůsobil CME žádnou škodu. Arbitráž jen zrušila smlouvu o prodeji akcií společnosti Nova Consulting, a to výhradně na základě dvou doporučujících dopisů vystavených V. Železným v roce 1998 na podporu společnosti AQS při jednání s holywoodskými distributory. V žádném případě důvodem výroku arbitráže nebylo ukončení spolupráce se společností ČNTS či spolupráce s novými partnery v roce 1999. Obě strany sporu si tak mají pouze vrátit, co do smlouvy vložily: CME akcie a Dr. Železný kupní cenu.

„Nyní, kdy je v notářské úschově složena první splátka, budeme po CME požadovat, aby předložila akcie, které mi má vrátit, aby vzájemná povinnost vyplývající z arbitráže mohla být splněna oběma stranami. “ řekl závěrem V. Železný.

Martin Chalupský
agentura CEPRA, a.s

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .