Více jak 1,5 mil diváků vidělo seriál ČT O ztracené lásce

radiotv223Původní dramatický seriál České televize O ztracené lásce, vysílaný v premiéře v pondělí večer na programu ČT1, sledovalo v průměru 1,537.000 (tj. 15,6 %) diváků ve věku od čtyř let výše. Seriál O ztracené lásce tak prakticky zaujal každého třetího diváka v danou dobu u televizorů.
Pro tento seriál, určený k rodinnému sledování, je podstatné chování dětského diváka. Děti ve věku 4 až 14 let ho v průměru vyhledalo 188 tisíc (tj. 14,4 %), což znamená zvlášť potěšitelnou hodnotu podílu na publiku, a to ve výši 42 %. U dospělých diváků dosáhla sledovanost průměrné hodnoty 1,349.000, tedy 15,8 %. Seriál se setkával s větší přízní u žen, u kterých sledovanost dosáhla hodnoty 20 % při podílu na publiku 36 %. Muži zaznamenali menší sledovanost 11,2 % při podílu na publiku 24 %.
Podle věku sledovanost kolísala. Relativně nejvíce zájemců se rekrutovalo ze skupiny 55-64letých s hodnotami sledovanosti ve výši 21,3 %. Sledovanost větší než je průměr vykazovaly ještě věkové skupiny seniorů nad 65 let (18,4 %) a 25-34letí, kteří při sledovanosti 16,4 % zaznamenali mezi dospělými největší podíl na publiku, a to 43 %.
Diváků relativně přibývalo s vyšším stupněm dosaženého vzdělání, kdy maximálních hodnot dosáhli vysokoškoláci. U této skupiny dosáhla sledovanost hodnoty 17,5 % při podílu na publiku 37 %.
Zájem podle velikosti místa bydliště byl poměrně vyrovnaný. Sledovanost se pohybovala od 14,6 % u obyvatel v obcích s 1 až 5 tisíci obyvateli, do 16,4 % u obyvatel z obcí do 1 tisíce obyvatel. Podíl na publiku ve všech skupinách byl větší než 31 %, s výjimkou obyvatel z obcí s 1 až 5 tisíci obyvateli, kdy dosáhl hodnoty 29 %.
Z regionálního pohledu se seriál těšil největší pozornosti ve východních Čechách. Zde měla sledovanost 19,4 % při podílu na publiku 37 %.
Pro 36 tisíc diváků byl seriál O ztracené lásce natolik atraktivní, že ho vyhledávali i na návštěvě svých příbuzných a známých.
Pro další dotazy ke sledovanosti pořadů ČT, prosím kontaktujte: Karel Zeman, APA ČT, tel: 02 6113 7378/9, e-mail: karel.zeman@czech-tv.cz
David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .