Veřejnoprávní televize XV.- Itálie podruhé

radiotv22RAI začalo s pravidelným televíznym vysielaním v roku 1954. Za 50 rokov existencie si vybudovala najpevnejšie miesto v oblasti elektronických médií v Taliansku. Rýchli rozvoj techniky, programov vyžadoval aj väčšie zdroje financií.
Preto štát žiada občanov o platenie určitej sumy za televízny prijímač a tak aj občan Talianska má možnosť podieľať sa na rozvoji techniky a kultúry.

Od 1. decembra 2003 až do 1. februára 2004 sme sa mohli na televíznych obrazovkách štátnej televízie RAI (Radio – Televizione – Italiana) stretnúť s reklamou na koncesionárske poplatky v roku 2004.

Koncesionársky poplatok je základným zdrojom financií pre verejnoprávne médium v mnohých štátov Európy. Koncesionársky poplatok v Taliansku patrí medzi najnižšie v západnej Európe.

Každý kto vlastní jeden, alebo viacero televíznych prijímačov je povinný podľa zákona R.D.L.21/02/1938 n.246 platiť koncesionársky poplatok. Poplatok musí byť uhradený okamžite, v nezávislosti na používaní prijímača alebo televíznych programov.

Druhy koncesionárskych poplatkov

Existujú dva typy koncesionárskych poplatkov:

 • Obyčajný – určený pre súkromné a rodinné využitie.
 • Špeciálny – určený pre komerčné využitie, ako sú krčmy, pohostinstvá, verejné priestranstva.

Koncesionársky poplatok – obyčajný zahrňuje súkromné a rodinné využívanie televízneho prijímača v ubytovni, rodinnom dome, bytovke a chate – zákon L. 06/08/1990. Zákonom 27/12/1997 n. 449 boli zrušené koncesionárske poplatky za rádiový prijímač v súkromnom a rodinnom používaní.

Kedy platiť koncesionársky poplatok

Zákon D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542 určuje nasledujúce termíny:

 • Do 31.1. – pre celoročné koncesionárske poplatky
 • Do 31.1. a do 31.7. pre polročné koncesionárske poplatky
 • Do 31.1.; do 30.4.;do 31.7.;do 31.10. pre štvrťročné koncesionárske poplatky

Pokiaľ posledný dátum padne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja, termín sa predlžuje na najbližší pracovný deň.

Výška koncesionárskych poplatkov je platná od 1.1.2004. V cenách nie sú uvedené manipulačné poplatky talianskej pošty (+ 1 Eur) a talianskych bank. Všetky ceny sú so 4 % IVA (naše DPH).

Obyčajné koncesionárske poplatky

 • Ročný koncesionársky poplatok: 99,60 Eur
 • Polročný koncesionársky poplatok: 50,83 Eur
 • Štvrťročný koncesionársky poplatok:: 26,47 Eur

Poznámka: Toto sú obyčajné poplatky.

Špeciálne sú potom rozdelené do 5 kategórií (ako napr. podľa kategórie hotelu, cenová skupina krčmy, reštaurácie a pod.

TV koncesionárske poplatky

Ceny sú od 177,80 Eur (krčmy a turistické ubytovne) až do 5 926,30 Eur (5 hviezdičkoví hotel).

 • Rádio – koncesionárske poplatky:
 • Ročný koncesionársky poplatok: 26,15 Eur
 • Polročný koncesionársky poplatok: 13,33 Eur
 • Štvrťročný koncesionársky poplatok:: 6,93 Eur

Druh platby

Poštovou poukážkou, bankovým prevodom, v trafikách vybavených terminálom ON-LINE . Majitelia kreditných kariet môžu zaplatiť aj cez internet, alebo zavolaním na zelenú telefonickú linku RAI 800 191 191. Platbu je možné uskutočniť aj cez bankomaty v Taliansku. Vyznavači WAPu to môžu urobiť aj cez mobilný telefón na adrese wap.taxtel.it

Sankcie a pokuty

Zákon D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542 píše, že kto nedodrží termín platby koncesionárskeho poplatku je povinný zaplatiť pokutu vo výške:

Pokiaľ je platba uhradená do 30 dní po termíne – výška pokuty je 3, 9 Eur + 1,375 % úrok z celkovej platby koncesionárskeho poplatku.

Pokiaľ je platba uhradená po 30. dni po termíne – výška pokuty je 7, 81 Eur + 1,375 % úrok z celkovej platby koncesionárskeho poplatku.

Pokuta je platená osobitnou poštovou poukážkou, alebo osobitným bankovým prevodom.

Pokiaľ koncesionárske poplatky nebudú uhradené ani po písomnej výzve zo strany RAI, bude sa poplatok vymáhať podľa Koncesionárskeho zákonníka z roku 1999, paragraf 46.

Výpoveď alebo zrušenie platby koncesionárskeho poplatku

Výpoveď, alebo žiadosť o zrušenie platby, musí byť doručená aspoň jeden mesiac pred ukončením platnosti koncesionárskeho poplatku. Výpoveď, alebo žiadosť musí byť podaná a doručená DOPORUČENE na adresu: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 – S.A.T., Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121 Torino

Pri nesplnení hore uvedených podmienok sa koncesionársky poplatok automaticky predlžuje
Zákon R.D.L. 21/02/1938 n. 246

Reklama a RAI

Zákon „Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva“ – Najdôležitejšie predpisy a materiály ohľadom reklamy v rádiu a televízií zo 17 decembra 1992, n. 483 § 8, bod 6:
RAI (každý kanál osobitne ) môže reklame venovať najviac 4 % z celkového týždenného vysielacieho času a 12 % vo vysielacej hodine. 12 % sa môže zvýšiť aj na 14 %, ale o tých 2 % musí byť reklamy menej v ďalšej vysielacej hodine.

Moja poznámka: Ak som to dobre pochopil, tak RAI môže odvysielať týždenne 403,2 min. reklamy, ale v hodine to nesmie byť viac než 12 %, čo mi vychádza cca 7,2 min. Môže sa stať, že v jednej hodine odvysielam až 14 %, čiže 8,4 min. ale v tej ďalšej hodine to musí byť už len maximálne 10 % reklamy, čiže 6 min. V každom prípade súčet minút nesmie týždenne prekročiť tých 403,2 min.
Len na porovnanie. Súkromné TV kanály môžu vysielať až 15 % za deň, ale maximálne 18 % v hodine. Súkromné rádia zase 18 % pre celoplošné stanice, 20 % pre lokálne alebo miestne a multiregionálne rozhlasové stanice.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .