TV Joj reaguje na tlačovú správu TV Markíza

radiotv221Podľa generálneho riaditeľa TV JOJ Richarda Rybníčka „z uvedenej správy nie je zrejmé v akom vzťahu k avizovanému združeniu budú ďalší relevantní vysielatelia. Nevidíme dôvod k tomu, aby do tohto procesu boli priamo zahrnuté právne kancelárie jednotlivých vysielateľov. To, že budúce združenie bude založené na báze združenia právnych kancelárií, nedáva žiadnu istotu v stabilitu a nemennosť uvedeného združenia.“
Vzťah prevádzkovateľ vysielania (napr. STV) verzus právnická kancelária je vzťahom, ktorý možno podriadiť pod mandátnu zmluvu. Napríklad prípadnou zmenou vedenia STV môže dôjsť k zmene pokynov voči právnickej kancelárii a navyše podľa Obchodného zákonníka môže mandant zmluvu kedykoľvek vypovedať. Takto koncipovaná dohoda podľa generálneho riaditeľa TV JOJ Rybníčka „javí známky netransparentnosti a možnej manipulácie s výsledkami prieskumov“.
TV JOJ preto naďalej preferuje priamu účasť všetkých slovenských televízií na peoplemetrovom výskume formou spoločného združenia, tak ako sme to navrhli minulý týždeň. Preto naďalej očakávame pripomienky STV a TV Markíza k nášmu návrhu.
Veríme, že STV a TV Markíza budú TV JOJ rovnako rýchlo a priamo informovať o všetkých náležitostiach nimi navrhovaného plánu, ako sme ich mi informovali o všetkých našich krokoch.
Ľudovít Tóth
hovorca TV JOJ
agentúra CEPRA
GSM: +421 (0) 907 982 221

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .