Tlačové vyhlásenie TV Markíza k zavedeniu peoplemetrov

radiotv221Dňa 8.4.2002 sa zišli predstavitelia TV Markíza so zástupcami  mediálnych agentúr (mediálna komisia KRAS) a Asociácie zadávateľov reklamy v SR nadväzujúc na vyhlásenia predstaviteľov STV zo začiatku tohto roka, aby posúdili stav zavedenia peoplemetrov v SR.
V zmysle existujúcej dohody medzi relevantnými vysielateľmi, t.j TV Markíza a Slovenskou televíziou sme odsúhlasili nasledovný postup pri tvorbe jednotnej televíznej meny na Slovensku.
TV Markíza sa zaväzuje v spolupráci s STV do 30. apríla 2002 iniciovať ustanovenie zadávateľskej platformy pre výberové konanie prevádzkovateľa peoplemetrového prieskumu. Táto platforma bude vytvorená na báze združenia  právnych kancelárií, ktoré budú zastupovať vysielateľov. Vysielatelia budú zároveň definovať časový harmonogram koordinujúci prípravu a priebeh výberového konania.
Uvedeným návrhom TV Markíza a STV predpokladajú spoluúčasť ostatných vysielateľov, ako aj zástupcov mediálnych agentúr a Asociácie zadávateľov reklamy na zavedení peoplemetrov na mediálnom trhu.
Očakávame, že týmto počinom odštartujeme transparentný  proces prípravy, zavŕšením ktorého bude realizácia telemetrického prieskumu sledovanosti televízií v SR.
TV Markíza
Kontakt na oddelenie Public Relations TV Markíza:
02/68274129, 0904 700 222 (Jozef Gogola, PR manager)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .