Tisková zpráva z jednání RRTV

radiotv22Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém dnes zahájeném 13. zasedání  přerušila správní řízení o podáních CET 21, spol. s r.o. ze dne 14. 6. a 17. 6. 2002.

Důvodem k přerušení řízení je mj. skutečnost, že společnost CET 21 do 12 hodin dnešního dne nepředložila vyžádané doklady, zejména platné úplné znění společenské smlouvy a doklady o plnění licenční podmínky č. 19 (lustrační osvědčení osob, zastávajících podmínkou určené funkce).

Rada současně uložila provozovateli dodat tyto doklady, jak již slíbil na ústním jednání 20. 6. 2002, a to do 15 dnů.

Rada v této souvislosti opakovaně zdůrazňuje, že jí podle nového vysílacího zákona nepřísluší konstituovat statutární orgány provozovatelů vysílání.

V Praze dne 25. června 2002

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kontakt: Pavel Barák
0724/203 430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .