Text omluvy, kterou chce UPC odvysílat v ČT

radiotv22UPC Česká republika, a.s.
Závišova 5
140 00  Praha 4-Nusle
T  +420 (0)2 61 10 71 11
F  +420 (0)2 61 10 71 82
dopisy@upc.cz
www.upc.cz
Věc:  Uveřejnění odpovědí

Požadujeme uveřejnění odpovědí níže uvedeného znění z důvodu šíření nepravdivých a pravdu zkreslujících údajů, týkajících se ukončení vysílání systému MMDS, který provozuje společnost UPC Česká republika, a. s., se sídlem Závišova 5, Praha 4, v pořadech Večerník-JM a Události České televize dne 31. 10. 2001. Tyto nepravdivé a pravdu zkreslující údaje se dotkly dobré pověsti společností UPC Česká republika, a. s. a značnou měrou jí poškodily.

V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, požadujeme uveřejnění následujícího znění odpovědí, které by uvedly na pravou míru nepravdivé a pravdu zkreslující údaje uvedené ve výše zmíněných pořadech, a to ve stejných pořadech a vysílacích časech, v nichž byly uveřejněny nepravdivé a pravdu zkreslující údaje.

Znění odpovědi v pořadu Události:

„V pořadu České televize Události byly dne 31. 10. 2001 uveřejněny nepravdivé a pravdu zkreslující údaje, týkající se systému MMDS, který provozuje společnost  UPC Česká republika, a. s.

Oproti údajům uvedeným v pořadu Události, si více jak polovina zákazníků, kteří přijímají signál kabelové televize v  systému MMDS, nebude muset od nového roku pořídit nové vybavení nebo zaplatit dražší službu digitální satelitní televize, ale může využít připojení na pevné kabelové rozvody a pouze tam kde to není technicky možné anebo vhodné, může využít digitální satelitní službu.

Není pravdivý údaj, že společnost UPC neinformovala zákazníky o ukončení provozu systému MMDS, jelikož o této skutečnosti informovala nejen v médiích, ale informovala své zákazníky i písemně.

Dále není pravdivý údaj, že služba UPC Direct je zhruba 4x dražší než služba MMDS, jelikož cena služby MMDS je 298,- Kč za 15 televizních programů a cena služby UPC Direct je 512,- Kč za 90 televizních a přes 100 rozhlasových programů..
UPC Česká republika, a.s.“

Znění odpovědi v pořadu Večerník:

„V pořadu České televize Večerník byly dne 31. 10. 2001 uveřejněny nepravdivé a pravdu zkreslující údaje, týkající se systému MMDS, který provozuje společnost UPC Česká republika, a. s. Není pravdivý údaj, že útěchou pro zákazníky, kterým od ledna potemní televizní obrazovky, má být zhruba 4x dražší služba UPC Direct.

Zákazníkům, kteří přijímají signál kabelové televize v systému MMDS bylo od nového roku nabídnuto připojení na pevné kabelové rozvody a tam, kde toto řešení není technicky možné anebo vhodné, jim byla nabídnuta za zvýhodněných podmínek digitální satelitní služba UPC Direct. Cena služby MMDS je 298,- Kč za 15 televizních programů a cena služby UPC Direct je 512,- Kč za 90 televizních a přes 100 rozhlasových programů.
UPC Česká republika, a.s.“

V Praze dne 6. 11. 2001

za UPC Česká republika, a. s.
Richard Zane Singer
předseda představenstva

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .