Teletext ČT nadále posiluje svou pozici

radiotv221Teletext České televize v roce 2001 opětovně dominoval ve všech údajích o sledovanosti. V porovnání s rokem 2000 opět posílil svou pozici.

V roce 2000 dosáhl podíl na trhu obou teletextů ČT hodnoty 58%, v roce 2001 došlo k dalšímu posílení o 3% a díky tomu byl celkový podíl teletextů ČT 61 %.

Ještě větší rozdíl lze vypozorovat u údajů o průměrné týdenní kumulované sledovanosti. U ČT1 vzrostla o více než 120 tisíc, u ČT2 vzrostla o 85 tisíc.

Roční podíl teletextů na trhu – 2001
ČT1 – Teletext ČT 41 %
ČT2 – Expres ČT 19 %
Nova – N_text 31 %
Prima – N_text 8 %

Průměrná týdenní kumulovaná sledovanost – 2001
ČT1 – Teletext ČT 1 236 200 diváků (čtenářů)
ČT2 – Expres ČT 548 420
Nova – N_text 1 036 450
Prima – N_text 399 260

Průměrný týdenní počet přístupů – 2001
ČT1 – Teletext ČT 4 460 870 přístupů
ČT2 – Expres ČT 2 881 890
Nova – N_text 4 058 410
Prima – N_text 1 154 220

Vybavenost domácností televizory s teletextem je nyní cca 60 %. Veškeré údaje pochází z elektronického měření sledovanosti, tzv. peoplemetrů. Výpočet je prováděn podle metodiky schválené společností Taylor Nelson Sofres – Asociací televizních organizací. Podíl na trhu se vypočítává na základě počtu diváků starších 4 let a času, který čtením teletextu strávili. Týdenní kumulovaná sledovanost je údaj o počtu diváků starších 4 let, kteří v uvedeném týdnu alespoň jedenkrát sledovali daný teletext. Počet přístupů je údaj o počtu přepnutí na dálkovém ovladači do režimu teletext. Aktuální výsledky sledovanosti teletextů najdete každý týden na Teletextu ČT1 na stránce 342.

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .