STV sa prikláňa k tretiemu variantu svojho financovania

radiotv221Slovenská televízia sa v súvislosti s riešením financovania verejnoprávnych médií z troch predložených navrhovaných variantov prikláňa k tretiemu.
Pričom prvý variant, aby boli koncesionárske poplatky zrušené a nahradené dotáciou zo štátneho rozpočtu nepripadá do úvahy, nakoľko by to predstavovalo navýšenie výdavkovej časti štátneho rozpočtu a zároveň by to pre Slovenskú televíziu znamenalo závislosť od politickej vôle a politických zmien.
STV od roku 1998 s nástupom jej súčasného vedenia očakávala urýchlenú novelizáciu Zákona o koncesionárskych poplatkoch a to predovšetkým tak, aby riešil tri dôležité oblasti. Prvou je riešenie náhrady príjmov za oslobodené osoby, pretože ešte v roku 1997 vláda svojou novelou tohto zákona oslobodila veľký objem koncesionárov od platenia, čím Slovenská televízia prichádza ročne približne o 500 miliónov Sk bez náhrady tejto sumy štátom.
Druhým dôležitým bodom, ktorý potrebuje STV vyriešiť, je každoročné systémové navyšovanie koncesionárskych poplatkov aspoň o štátom vyhlásenú infláciu tak, aby nemuselo zakaždým dochádzať k novelizácii tohto zákona. Treťou dôležitou oblasťou je systémové riešenie vyberania koncesionárskych poplatkov a postihovania neplatičov.
Komunikačné centrum STV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .