Stanovisko STV k nevýhodným zmluvám so Štúdiom Beta

radiotv221STV zabránila skrytej privatizácii druhého vysielacieho okruhu

Súčasné vedenie Slovenskej televízie už pri svojom nástupe upozorňovalo na množstvo nevýhodných zmlúv, ktoré podpísal jej niekdajší riaditeľ Ing. Igor Kubiš, vrátene zmlúv uzatvorených so Štúdiom Beta. Zároveň urobilo všetky potrebné kroky na to, aby uchránilo práva STV a zabránilo tak zbytočným finančným stratám. V tomto smere Slovenská televízia požiadala koncom roka 1998 o legislatívnu pomoc priamo na parlamentnej pôde, konkrétne listom adresovaným na Výbor NR SR pre kultúru a médiá, ktorý zaslala na vedomie aj Rade STV. Súčasne sa obrátila so žiadosťou o ich preverenie na NKÚ. Následne potom Slovenská televízia označila spomenuté zmluvy so Štúdiom Beta za neplatné, vypovedala ich a upozornila kompetentné orgány na možnosť skrytej privatizácie okruhu STV 2.

Žiadaná legislatívna pomoc však nebola Slovenskej televízii do dnešného dňa poskytnutá. Po vynesení právoplatného rozsudku Okresným súdom Bratislava IV, ktorý uznal zmluvu so Štúdiom Beta týkajúcu sa výroby televízneho programu a jeho vysielania na okruhu STV 2 za platnú, Slovenská televízia konzultovala možnosť predmetného odvolania sa voči rozsudku na viacerých právnych úrovniach. Výsledok poukázal na skutočnosť, že aj keby sa STV voči rozsudku odvolala, konečné rozhodnutie súdu by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaké a STV by tak zbytočne vznikli ďalšie škody v podobe súdnych trov.

Slovenská televízia, aj napriek rozhodnutiu súdu, považuje svoje konanie v kauze Štúdio Beta za úspešné, pretože až doteraz udržala vysielací okruh STV 2 vo svojej plnej programovej a majetkovej správe a zabránila tak možnosti jeho skrytej privatizácie.

Komunikačné centrum STV, 8. 7. 2002

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .