Stanovisko ČT k problematice zařazení do nabídky UPC Direct

radiotv22Česká televize se rozhodla informovat, v souvislosti s ukončením provozu doposud používaného systému MMDS k 31.12.2001, sloužícího k bezdrátové distribuci kabelových programů v řadě lokalit České republiky (mimo jiné i Prahy a Brna) a nabídky společnosti UPC Direct na instalaci přijímacího zařízení satelitního systému této společnosti, který ovšem neobsahuje ve své nabídce programy ČT1 a ČT2, rovněž ani dalších celoplošných TV vysílatelů, o svém stanovisku k současné situaci.

Zákon 483/91 o České televizi, §3, bod 1:

Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že
a) provozuje televizní vysílání dvou celoplošných televizních programů s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků.

Tímto způsobem je zajištěn příjem programu ČT1 pro 97% populace, ČT2 pro 96% populace. Dále od roku 1997 distribuuje Česká televize své oba programy i prostřednictvím satelitu (v současnosti Eurobird1), čímž je zajištěno takřka 100% pokrytí území České republiky.

V současné době vznikl problém u těch diváků, kteří měli zajištěn příjem signálu pomocí mikrovlnného systému MMDS, jehož šíření bude, vzhledem k uvolnění frekvenčního pásma pro třetí generaci mobilních telefonů – UMTS, ukončeno. Jedná se zhruba o 40 000 domácností, pro které tuto službu zajišťuje společnost UPC Česká republika, a.s. a Kabel Net Holding, a.s. Tato společnost oznamuje divákům ukončení provozu s tím, že jako náhradu nabízí službu UPC Direct, která ovšem neobsahuje programy ČT1 a ČT2.

Česká televize považuje tento postup za naprosto nepřijatelný, neboť informace o ukončení provozu MMDS byla prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu s dostatečným předstihem oznámena (původní termín ukončení MMDS vysílání byl 31.12.2000 s tím, že tento termín byl prodloužen o jeden rok). Společnost UPC se tímto postupem nyní snaží, pod tlakem rychlého ukončení vysílání, nutit diváky k přechodu na jejich placený systém UPC Direct. Jako jediný způsob adekvátního řešení současné situace vidí Česká televize tu možnost, kdy společnosti UPC Česká republika, a.s. a Kabel Net Holding, a.s. nabídnou divákům možnost napojení na kabelový rozvod nebo společnou televizní anténu, která bude jako primární signál využívat buď satelitní či terestrický příjem programů ČT. Určitou další možností pak je rozšířit současné satelitní přijímače společnosti UPC Direct o možnost příjmu programů paketu CzechLink, jehož součástí jsou programy ČT1 a ČT2 s tím, že UPC Direct dodá k přijímačům dekódovací karty sms pro tento program a upraví satelitní antény pro zmíněný příjem. Na divácích potom zůstane rozhodnutí, zda budou využívat pouze příjem základní nabídky, či rozšířené o další placené programy.

Protože až na malé výjimky se jedná o území pokrytá televizním signálem z pozemních vysílačů, je zajištění příjmu dáno individuelním rozhodnutím každého diváka o způsobu zprostředkování televizního příjmu. To platí plně v případě soukromých objektů, u obecních či družstevních bytů je pak nutné uplatnit požadavek na majitele objektu. Pokud nevyhoví, má právo divák postupovat jako v případě soukromého objektu.

Česká televize nemá zákonnou možnost ovlivnit chování jednotlivých společností, se kterými divák uzavírá smlouvu na individuální zprostředkování dodávky televizního signálu.

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR& Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .