Spolumajitelem společnosti CET 21 se stala skupina PPF

radiotv221Spolumajitelem společnosti CET 21 se stala finanční skupina PPF. Ta nakoupila akcie společnosti  Vilja a.s., která vlastní podíl zakladatelů společnosti CET 21, pánů Josefa Alána, Petera Hunčíka a Vlastimila Venclíka.

Skupina PPF, jako nový spolumajitel, je připravena řešit stávající finanční situaci společnosti CET 21. Pomoc  bude směřovat zejména do oblasti procesu finanční restrukturalizace společností CET 21. Výsledkem restrukturalizace bude stabilizace a konsolidace celé společnosti.

Prioritou pro následující dny je provést z dostupných informačních zdrojů právní a ekonomický rozbor – due delligence. Na základě získaných výsledků budou stanoveny další kroky postupu skupiny PPF. Ta rovněž zahájila jednání se slovenskou finanční skupinou Istrokapitál a.s., která projevila zájem zúčastnit se na celém procesu restrukturalizace skupiny TV NOVA.

Pro skupinu PPF, jako finančního investora, představuje nákup podílu v licencované společnosti CET 21 investici střednědobého charakteru. Cílem je podniknout takové kroky, které by vedly ke zvýšení finanční stability společnosti CET 21 v horizontu 2 – 4 let.

Skupina PPF úspěšně spravuje majetek ve výši zhruba 130 mld. Kč a má z oblasti finančních restrukturalizací značné zkušenosti. Skupina PPF patří mezi nejvýznamnější finanční skupiny v České republice a její  investiční politika je kromě České republiky zaměřena i na region střední a výhodní Evropy.

Ivan Lackovič, v.r.
mluvčí skupiny PPF

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .