Sledovanost Teletextu ČT během sobotního sčítání volebních výsledků

radiotv22Více jak 755 tisíc čtenářů si listovalo v sobotu 16.června 2002 ve stránkách Teletextu ČT vysílaném na programu ČT1. Přes 430 tisíc čtenářů zaregistrovala Česká televize i na teletextu Expres ČT2.  Sobotní podíl na trhu obou teletextů ČT tak činil 63 %.

Z elektronického měření sledovanosti rovněž vyplývá celkový počet přístupů k jednotlivým teletextům. I zde dominuje teletext ČT1. V sobotu se jednalo o více než 2 milióny přístupů, u teletextu na programu ČT2 cca o 1 milión 150 tisíc přístupů.

Týdenní kumulovaná sledovanost ve „volebním“ týdnu od 10.6. do 16.6. 02
ČT1:    Teletext ČT     2 284 790 čtenářů
ČT2:    Expres            1 672 790
Nova:   N-text             1 749 290
Prima:  N-text                923 100

Podíl na trhu v týdnu od 10.6. do 16.6. 02
ČT1:    Teletext ČT     31,9 %
ČT2:    Expres            28,3 %
Nova:   N-text             25,6 %
Prima:  N-text             11,2 %

Počet přístupů od 10.6. do 16.6. 02
ČT1:    Teletext ČT      9 489 280 přístupů
ČT2:    Expres            12 318 550
Nova:   N-text              7 362 220
Prima:  N-text              2 974 790

Veškeré údaje pochází z elektronického měření sledovanosti, tzv. peoplemetrů. Výpočet je prováděn podle metodiky schválené zástupci Mediaresearch a Asociací televizních organizací. Podíl na trhu se vypočítává na základě počtu diváků starších 4 let a času, který čtením teletextu strávili. Týdenní kumulovaná sledovanost je údaj o počtu diváků starších 4 let, kteří v uvedeném týdnu alespoň jednou sledovali daný teletext. Počet přístupů je údaj o počtu přepnutí na dálkovém ovladači do režimu teletext.

Aktuální výsledky sledovanosti teletextů najdete každý týden na Teletextu ČT na stránce 342.

Pro případné dotazy ke sledovanosti teletextů ČT prosím kontaktujte:
Jan Zeman, Teletext ČT, tel.: 02 6113 7484, e-mail: teletext@czech-tv.cz

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .