První virtuální televizní reklama v přímém přenosu v ČR

radiotv222Veřejný pilotní projekt použití virtuální technologie a reklamy se uskuteční v České republice v přímém přenosu poprvé. Jako testovací krok a také jako podklad pro další odbornou a legislativní diskuzi  bude realizováno využití virtuální technologie a reklamy v rámci přímého sportovního přenosu na České televizi. Ve spolupráci s ARBOmedia  proběhne premiéra v rámci sportovního přenosů závodů Zlatá tretra 12. června (ČT 1). Cílem  je posoudit kvalitativní přínos a přidanou hodnotu  při použití virtuálních technologií (VT) v rámci přímých přenosů spolu se souvisejícími finančními nároky.

Z celkového počtu 5 kamer se počítá s využitím 1 kamery pro VT. Předpokládá se použití virtuálního  vkládání reklamních nápisů a log sponzorů do trávníku atletického stadionu, náhrada stávajících reklamních desek či jejich „zrušení“.  Současně by mělo být využito zakomponování dodatečných informací – vyznačení délek skoků, hodů apod. a  grafické porovnávání výkonů s rekordními tabulkami,a to v reálném čase. Vše dle sdělení  provozovatelů proběhne na základě příslušných dohod všech zúčastněných subjektů a s vypořádáním reklamních, autorských i přenosových  práv. Před samotným pořadem budou diváci informováni o použití virtuálních prvků.

Smyslem projektu  je získání dostatečných  informací pro následnou odbornou diskuzi a zhodnocení použití nových technologií pro televizní vysílání  a reklamu.  Následně by měla  proběhnout širší diskuze, které by se, kromě zúčastněných partnerů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) , měli  zúčastnit zástupci exekutivy a legislativy – poslanců Parlamentu ČR. Dosud platná legislativa ČR neřeší detailně použití nových virtuálních prvků.  K dispozici je pouze evropská  směrnice EBU a částečně současná právní úprava z Anglie. V rámci pilotní fáze by měla být virtuální technologie použita ještě při televizních přenosech ze závodů SP na divoké vodě a pravděpodobně i z Velké Pardubické.

RRTV je zástupci projektu průběžně informována o celém projektu a předpokládá se její účast v dalších etapách projektu , především v odborné a legislativní oblasti.

Ing. Zdeněk Duspiva,
člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Český Krumlov

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .