Pracovní setkání členů Evropské asociace kabelových komunikací v Praze

radiotv222Praha, 18. července 2002

Na pozvání České asociace kompetitivních komunikací – Afilace ECTA Česká republika (ČAKK) se v  uplynulých dnech v Praze konalo pracovní setkání představitelů Evropské asociace kabelových komunikací (ECCA) se zástupci asociací kabelových komunikací zemí střední a východní Evropy. ECCA zastupoval její generální tajemník Peter Kokken, pozvání ČAKK dále přijali zástupci kabelových asociací ze Slovenska, Polska, Rumunska a dvou asociací z Maďarska.

Asociace kabelových komunikací ze zemí střední a východní Evropy plně sdílejí obavy ČAKK, že národní právní řády výrazně pokulhávají za právem Evropských společenství, jak v oblasti elektronických komunikací (telekomunikace a vysílání), tak v mediálním a autorskoprávním sektoru. Vzhledem k tomu, že se blíží termín možného rozšíření Evropské unie právě o některé země střední a východní Evropy, ECCA se rozhodla uspořádat svou příští výroční konference European Brodband Communications 2003 buď v Praze nebo v Budapešti. Cílem společného jednání v Praze bylo posoudit podmínky v obou městech a také zájem české a obou maďarských asociací o spolupráci na tomto významném projektu, který bude realizován v jarních měsících 2003 s ústředním tématem: Širokopásmové kabelové komunikace v rozšiřující se eEvropě“.

Pracovní setkání v Praze se zabývalo otázkami probíhající a připravované revize některých stěžejních právních předpisů komunitárního práva. Výsledky tohoto procesu ještě hlouběji odhalí nedostatky v národních právních řádech kandidátských zemí, ať již jde o problematické „kolektivní“ vyjednávání hromadné správy autorských práv, nedostatečnou ochranu kabelových systémů proti pirátskému (tj. zlodějskému) příjmu rozhlasového a televiznímu vysílání, technologickou neutralitu při posuzování jednotlivých druhů komunikačních infrastruktur, jakož i otázek, které pokrývá evropská Směrnice  Rady o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících televizní vysílání.

ČAKK na pracovním setkání potvrdila svou připravenost a odhodlání plně napomoci při organizaci výroční konference evropských kabelových operátorů v Praze v roce 2003.

O asociaci ČAKK
Česká asociace kompetitivních komunikací sdružuje největší kabelové společnosti a telekomunikační alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica, Telenor Networks a RadioMobil. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů z České republiky a ze zahraničí.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation – www.ectaportal.com) a 18. března 2002 se jako první ze zemí střední a východní Evropy stala její národní afilací.

ČAKK je také aktivním členem evropské asociace kabelových komunikací ECCA (European Cable Communications Association – www.ecca.be), která ČAKK nabídla kandidaturu na uspořádání celoevropského kongresu European Broadband Communications 2003 v Praze.

Česká asociace kompetitivních komunikací
Afilace ECTA Česká republika
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2414 2570
Fax + 420 2 2414 2569
Email: cacc@cacc.cz
http:// www.cacc.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .