PPF vědomě blafuje – nepřevzala majoritu v CET 21

radiotv221CET 21 je ekonomicky stabilní a nepotřebuje „pomoc“ PPF

„Dnešní mediální vyjádření skupiny PPF o získání majority v CET 21 je zjevným blafováním. Nikdo, vyjma jednatelů CET 21, totiž není v tuto chvíli oprávněn stáhnout odvolání proti nepravomocnému rozhodnutí soudu o zamítnutí zvýšení základního kapitálu CET 21“, řekl dnes předseda představenstva MEF Holdingu Mgr. Jiří Šmejc.

Základem pro dnešní vlastnickou strukturu je rozhodnutí valných hromad z přelomu roku 1999 a 2000, na kterých bylo navýšeno základní jmění a přistoupili tzv. noví vlastníci – MEF Média a Edikon.

Prvoinstanční Městský soud v Praze na začátku června odmítl zapsat zmíněné navýšení. Toto rozhodnutí je však nepravomocné a CET 21 podal proti němu dne 20. 6. 2002 v řádné lhůtě odvolání.

Nikdo jiný než oprávnění jednatelé CET 21, tedy Dr. Vladimír Železný, Dr. Libuše Šmuclerová a Dr. Aleš Rozehnal, nemá právo konat za společnost CET 21. Veškeré úkony provádějí vždy dva jednatelé společně. Navíc veškeré plné moci pro Dr. Rozehnala jako právního zástupce byly jednateli CET 21 již odvolány a rejstříkový soud o tom byl vyrozuměn.

„Varujeme veřejně skupinu PPF, aby nekonala v bezprávním stavu a nijak nezasahovala do rozhodování společnosti CET 21, ke kterému není oprávněna “, prohlásil generální ředitel  TV Nova Dr. Vladimír Železný.

Na našem stanovisku vůči mediálním prohlášením skupiny PPF se nic nemění. Tato skupina nevstoupila do CET 21 a společnost MEF Holding nadále uplatňuje opce na koupi podílů pánů Venclíka, Hunčíka a Alána a akcií společnosti Vilja.

„TV Nova také nepotřebuje žádnou finanční pomoc od skupiny PPF. Naopak dnešním dnem byla zrušena mimořádná finanční opatření související se splatností úvěru u ABN Amro a CET 21 je ekonomicky stabilizována a začíná opět řádně splácet své závazky “, ohradil se Mgr. Šmejc. Postup PPF je zjevně spekulativní a není v jejích silách být strategickým partnerem televize, což sama přiznává.

CET 21 je již vůči pokusům o destabilizaci TV Nova započatým A. Rozehnalem imunní. „Je však profesně i morálně neomluvitelné, že bývalý advokát se nadále pokouší zneužívat informací v obchodním styku o svých klientech proti nim. O jeho odborných a lidských kvalitách svědčí mj. vyjádření ze 17. 6. pro ČTK, kde se Rozehnal veřejně vyjádřil, že podává zmíněné odvolání a že věří v jeho úspěch“, dodal V. Železný.

Podle expertů však dnes již nelze toto odvolání kýmkoliv mimo Dr. Železného a Dr. Šmuclerové stáhnout.

Martin Chalupský
tiskový mluvčí TV NOVA
agentura CEPRA, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .