PPF nevstoupila do CET 21

radiotv221CET 21 a ČP 2000 jsou dostatečně ekonomicky stabilní

Společnost CET 21 prohlašuje, že finanční skupina PPF nevstoupila do licencované společnosti, která provozuje vysílání TV Nova. Společné kroky PPF a Aleše Rozehnala, které měly řešit snahu akcionářů společnosti VILJA (pánů Alána, Hunčíka a Venclíka) prodat své podíly v CET 21, jsou záměrně mylně interpretovány.

„Skupina PPF se pouze pokouší za podpory mého bývalého právníka o vstup do akciové společnosti VILJA. Realizace takového kroku je však protiprávní, protože se jedná o vědomé obcházení a porušení předkupního práva, které od ledna vlastní skupina MEF Holding“, zdůraznil dnes generální ředitel TV Nova Dr. Vladimír Železný.

„Tato skutečnost je již dlouhodobě známa, a proto by bylo velkým překvapením, kdyby skupina jako PPF byla ochotna podílet se veřejně na transakci, o které je známo, že ji nelze provést v tzv. dobré víře“, dodal V. Železný.

Podmínky opčních smluv podepsaných letos v lednu mezi MEF Média, a.s. a VILJA a.s. nebyly ničím a nijak ovlivněny a zůstávají v platnosti. „Na uplatnění opčních smluv MEF Holding trvá. Stejně tak trvá na splnění všech závazků, které z opčních smluv vyplývají pro VILJA a pány Alána, Hunčíka a Venclíka“, řekl dnes předseda představenstva MEF Holdingu Jiří Šmejc. „Dovedu si představit, že společnost PPF koupila společnost Vilja, a.s. V tom případě se nedomnívám, že by tato společnost mohla vlastnit jakékoli podíly v CET 21“, dodal Mgr. Šmejc

„Jako generální ředitel a jednatel společnosti CET 21 také prohlašuji, že nemám žádné informace o tom, že by bylo naší společnosti prokázáno nabytí podílů pánů Alána, Hunčíka a Venclíka společností Vilja a.s. Pokud se nemýlím, nikdo toto neprokázal ani RRTV, která o to požádala“, zdůraznil dnes Dr. Vladimír Železný.

CET 21 je také překvapena mediální kampaní skupiny PPF, která má tlumočit údajné nabídky této skupiny k finanční spolupráci s TV Nova. „Nova nepotřebuje pomoc, kterou nabízí PPF. Navíc bude obtížné hledat prostor pro obchodní spolupráci za předpokladu, že potenciální partner využil zjevného nekorektního porušení smluv“, doplnil Dr. Železný.

Společnosti MEF Holding se podařilo v minulých dnech stabilizovat ekonomickou situaci TV Nova a uzavřít dohody s několika bankovními domy. „CET 21 ani ČP 2000 bezesporu nejsou předluženými společnostmi tak, jak se snaží dovozovat někteří účastníci sporu v tisku. Naopak poměr bankovních úvěrů vůči zisku těchto společností je mimořádně příznivý a umožňuje dlouhodobou stabilitu“, prohlásil dnes Mgr. Šmejc. „V letošním roce očekáváme ekonomickou výkonnost CET 21 a ČP 2000 okolo 1,5 mld. Kč. Naše zadlužení proti této částce je relativně velmi nízké“, uzavřel J. Šmejc.

Martin Chalupský
tiskový mluvčí TV NOVA
agentura CEPRA, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .