Pleva: Je ti 18 let, tak plať za televizi – i když ji nemáš

radiotv22Novela zákona o České televizi (ČT) je opět odsunuta. Minimálně o čtrnáct dnů. Na středečním projednávání novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích se mediální výbor Parlamentu rozhodl, že pokračovat v jednání bude až 11. února.

Petr Pleva(ODS) předložil totiž výboru pozměňovací návrh k zákonu o koncesionářských poplatcích, se kterým se nakonec ztotožnil i ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD). ODS ústy Plevy sdělila, že pokud tento návrh nebude přijat, nebudou její poslanci hlasovat pro zákon jako celek.

Pleva vychází z pozitivní fikce spočívající v předpokladu, že všechny fyzické osoby nad 18 let vlastní televizní a rozhlasový přijímač, a jsou tedy plátci koncesionářského poplatku. České televizi by tato úprava podle Plevy přinesla 500 milionů korun ročně.

Do 11.2.2004 by měla komise ve složení Eva Nováková (ČSSD), Petr Pleva (ODS), Ivana Levá (KSČM), Taťána Fischerová (US-DEU) a Jaromír Talíř (KDU-ČSL) najít způsob, jak implikovat Plevův návrh na zkvalitnění výběru koncesionářských poplatků do vládní novely zákona.

Pozměňovací návrh poslance Plevy si přečtěte zde.

Výzva Občanského sdružení televizních a rozhlasových koncesionářů (OSTRK)

Stanovisko Občanského sdružení televizních a rozhlasových koncesionářů (OSTRK) k připravovanému navýšení koncesionářských poplatků a k novelizaci zákona o České televizi a Českého rozhlasu

Vážení páni poslanci a vážené paní poslankyně,

v následujících dnech budete rozhodovat o navýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávním mediím a novelizaci zákona o české televizi a Českém rozhlase. Dovolte prosím, abychom Vás jménem členů Občanského sdružení rozhlasových a televizních koncesionářů seznámili s naším názorem.

Žádáme Vás, abyste při svém rozhodování vzali na vědomí, že poplatek veřejnoprávním médiím není ničím jiným než obyčejnou daní. Vláda chce tuto daň zvednout o pětadvacet procent a současně zvýšit vysílací čas na reklamu z jednoho na tři procenta. Takové zdražení si vláda netroufla učinit v žádném jiném resortu, přestože školství, zdravotnictví nebo bezpečnost občanů zájmem veřejným bezesporu je, což se nedá s jistotou tvrdit o veřejné službě, kterou poskytují v současností média označovaná jako veřejnoprávní. Podle dosavadních aktivit jednotlivých nátlakových skupin je zřejmé, že navýšení poplatků je zájmem především partikulárním, nikoli veřejným.

Členové OSTRKu tímto dopisem žádají členy zákonodárného sboru, aby byla zachována současná výše poplatků i vysílacího času určeného na reklamu a navrhují, aby z iniciativy vlády a členů zákonodárného sboru došlo ke skutečné celospolečenské diskusi o veřejnoprávním vysílání s občany, tedy především těmi, kteří poplatky platí a ne pouze těmi, kteří na nich finančně participují.

Často je pro navýšení poplatků argumentováno tím, že se v naší zemi platí nejnižší poplatek za veřejnoprávní média. Tento argument je zavádějící, protože současně nedochází ke srovnání s výší průměrných příjmů v jednotlivých zemích, srovnání způsobu financování, ani rozsahu poskytovaných služeb, či počtu kanálů. Jsou např. země, kde občané poplatek neplatí vůbec a veřejnoprávní média jsou financována ze státního rozpočtu . Stejné tak není možné srovnávat výši poplatků za vysílání dvou kanálů České televize např. s poplatky za vysílání několika kanálů ve Francií. (příloha Přehled národních veřejnoprávních TV kanálů v zemích EU).

V souvislostí s připravovanou novelizaci zákona o ČT a ČRo žádáme poslance, aby nehlasovali pro navržený vládní návrh, který je pouze kosmetickou úpravou a neřeší fungování veřejnoprávních médií systémově.V zájmu koncesionářů by měla pokračovat diskuse o sloučení ČT a ČRo v jednu instituci, čímž by došlo k efektivnějšímu využití finančních prostředků. Žádáme poslance, aby rovněž byla vedená diskuse o jednozdrojovém financování veřejnoprávních médií a změně financování. Návrhy některých zákonodárců , které souvisí s výběrem poplatků a které se v posledních dnech objevily ve sdělovacích prostředcích, jsou ve své podstatě hloupé a nedůstojné občanů ČR.

Vážení poslanci a vážené poslankyně, budete rozhodovat o tom, zda navýšit poplatek České televizi. Doufáme, že ke svému rozhodnutí budete mít dostatek číselných podkladů o „probíhající restrukturalizaci“, efektivitě, a o transparentností procesů s distribuováním peněz soukromým subjektům, které pro ČT pracují . Pokud tomu tak není, nedávejte nikomu bianco šek a nezapomeňte na skutečnost, že ani vy nehospodaříte s penězi svými, ale s penězi koncesionářů, kteří jsou zároveň i vaší voliči.

Za OSTRK

předsedkyně V.Gardavská, místopředseda J.Kozler

www.koncesionar.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .