Otevřený dopis Radku Johnovi

radiotv222Vážený pane šéfredaktore,
žádám Vás, abyste dokázal, anebo odvolal a omluvil se za lživé informace, uvedené v reportáži o údajných skandálech souvisejících s projektem Internet do škol, která byla minulý týden odvysílána v rámci pořadu Na vlastní oči televize Nova. Její autoři naprosto účelově uvádějí nepravdivé údaje, navíc je dávají do  v kontextu s nesouvisejícími vyjádřením lidí, kteří buď jsou odborníky, nebo ze sebe minimálně odborníky na informační technologie dělají.

Jako příklad lze uvést jenom finanční údaje: Generální dodavatel nedostal 7 miliard korun, zatím za odvedené práce, tedy zprovozněné školy, vyfakturoval cca 700 milionů korun. Ze svých zdrojů ale investoval již přes 2 miliardy korun a v průběhu více, než tří let dostane celkově zaplaceno maximálně 4,43 miliardy korun. Ovšem pouze v případě, že dodávaná služba bude stoprocentně funkční (tedy v ceně jsou zahrnuty náklady na připojení, na servis, na zřízení domén pro školy…).

Další takovou lží je například tvrzení, že se schovávám před kamerami televize Nova. Autor reportáže Stanislav Motl stál během natáčení záběrů ze sídla naší společnosti asi 15 metrů ode mě a ani jednou se mě nepokusil kontaktovat. Stejně tak se nepokusil kontaktovat vedoucího projektu na straně Generálního dodavatele Jaromíra Horáka, kterého označuje za nevěrohodného člověka.

Jedinou snahou reportáže je zjevně kriminalizovat snahu společnosti AutoCont On Line, a.s. a jejích několik stovek spolupracovníků v terénu, kteří mají za úkol dokončit nejrozsáhlejší a nejambicióznější projekt v oblasti moderních technologií v České republice a zřejmě i v celé střední a východní Evropě. Legrační je, že někdo Generálního dodavatele obviňuje z toho, že se snaží narychlo projekt dokončit, zřejmě z nějakých blíže neurčených „nekalých úmyslů“. Prostě kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.Svůj plán zrychlit implementaci projektu oznámil Generální dodavatel již na začátku celého projektu. Chceme tak především pomoci ministerstvu s obhajobou projektu před školami a veřejností a zejména umožnit školám využívat nové technologie již od začátku školního roku 2002/2003.

Je obzvláště pikantní, že se komerční TV stanice  profitující na reklamě, snaží ve veřejnosti vyvolat panický strach z „komercionalizace“ internetu, resp. školského intranetu. Financování většiny českých i světových internetových serverů je dnes postaveno právě na příjmech z reklamy. Přístup na servery, které jsou bez reklam je naopak obvykle placený.

A jaká je pravda v případě budované školské sítě? Generální dodavatel má s MŠMT smlouvu na vybudování a provoz informační a komunikační infrastruktury. Budovaná infrastruktura je z hlediska přístupu na Internet naprosto otevřená, z pohledu komerce (reklam) je úplně stejná jako internet. Generální dodavatel nemá s MŠMT uzavřenu žádnou smlouvu na provoz portálu, ministerstvo tedy genrálnímu dodavateli za provoz žádného portálu neplatí. Školáci mohou  přistupovat na portál www.indos.cz, nebo www.acol.cz úplně stejně, jako na jakýkoli jiný portál běžně dostupný na internetu. V rámci smluv, podepsaných mezi Ministerstvem školství a generálním dodavatelem nikdo žákům ani pedagogům nemůže poručit, které stránky a tím spíše které reklamy budou sledovat. Jedině ředitel školy může rozhodnout o omezení obsahu internetu, kde se žáci mohou pohybovat – samozřejmě jen na té své škole. To znamená, že Generální dodavatel nemá žádnou zvláštní příležitost, profitovat na reklamě působící na školáky.

Reportáž jako celek připomíná sci-fi film a hon na čarodějnice v jednom. Bez možnosti se bránit byla soukromá česká společnost, kterou poctivě a postupně budujeme  z nuly od roku 1990 k několikamiliardovému obratu v posledních letech, obviněna z toho, že se snaží okrást státní rozpočet a „obchodovat s dětskými dušičkami“. Teze o miliardových a stamiliardových obchodech přes Internet musejí být každému mírně poučenému laikovi k smíchu. Opravdu si redaktor Stanislav Motl myslí, že se na Internetu dají takové peníze vydělat? Pánové z největších světových serverů s desítkami milionů uživatelů by byli asi velmi pobaveni a upravili by páně Motlovy tvrzení o tři až pět řádů.

Zároveň pan reportér prokazuje naprostou neznalost věci, když své vývody opírá o přihlášení se do školské sítě. Generální dodavatel bude znát pouze jméno (třeba fantomas) a heslo (bubak) uživatele, což je věc, kterou dnes zná každý provider a správci nejrůznějších portálů tak běžně, jako zná poštovní doručovatelka nebo dodavatel elektřiny Vaší adresu.

Ohánět se fakty nemělo cenu ani při upalování čarodějnic, televize Nova ve funkci inkvizitora už rozhodla za nás – všichni na projektu jsou podle ní mrzcí zloději. Bez ohledu na to, že „hrstka firem, které mají z celé věci obchod století“, zahrnuje takové giganty jako ČESKÝ TELECOM, Microsoft, Compaq, Hewlett-Packard, Apple, Cisco, GiTy a řadu dalších. Kde chybí fakta, přidá se sugestivní výklad, hlas a záběry.

Rád bych se dopátral toho, na čí podnět byla tato reportáž připravena a odvysílána. Možná ani pan reportér Motl nemá o své profesionální kvalitě tak nízké mínění, aby bez patřičného tlaku byl ochoten takovou slátaninu natočit.

Nabízím a uvítal bych možnost odprezentovat fakta o projektu na jakémkoliv veřejném fóru, nejlépe v živé televizní diskusi. Bohužel, praxe nám zatím ukazuje, že o podobné informace nemá žádná oslovená televize, ani celorepublikové médium zájem.

Pro média zřejmě  nemá cenu z hlediska čtenosti, resp. sledovanosti ukazovat, že více než 1000 lidí v mnoha firmách po celém státě denně opravdu tvrdě pracuje na tom, aby byl projekt opravdu prokazatelně úspěšný. Za 4 měsíce od startu plošné implementace je infrastruktura vybudována a na internet připojeno  více, než 1700 škol v celé ČR. 90 procent žáků bude využívat nové učebny s připojením na Internet již po svém návratu do školy letos v září. Vytvořená infrastruktura funguje a poskytuje služby pochopitelné a použitelné pro své uživatele – žáky a učitele. Tento projekt pomůže reformě českého školství. Paradoxně již od začátku tvrdíme, že naše práce má pomoci žákům, aby stihli své učivo rychleji a měli čas se věnovat sportu a kultuře, aby se naučili více přemýšlet a řešit problémy, méně biflovat a aby z nich vyrostli lidé, kteří se dokážou uplatnit v praxi.

Pokud ani Vy nebudete reagovat na mou výzvu, vyzývám alespoň všechny, kteří mají zájem si sami zjistit pravdu, aby se přišli přesvědčit, že projekt opravdu není díra na peníze, ani ďábelská past na dětské dušičky a dokonce, že to ani není zlodějna století.

Vlastimil Palata,
ředitel společnosti AutoCont On Line, a.s.
vlastimil.palata@autocont.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .