On-line nákup televíznej reklamy na STV

radiotv222Nový online systém eBOOK, určený na priebežný nákup reklamného priestoru v televíznych médiách, predstavila vo štvrtok 16. mája firma ARBOmedia.net. V Českej republike funguje takýto systém už približne trištvrte roka, pretože pracuje na základe údajov, získaných z tzv. peoplemetrov.

Pracovníci firmy predviedli zástupcom reklamných agentúr systém, ktorý je už nainštalovaný na webovskej stránke www.arbomedia.sk. Používať sa však začne až v koncom tohoto leta, keď firma zaškolí pracovníkov jednotlivých zákazníckych reklamných agentúr. Tie si budú môcť cez internet priamo objednávať reklamný priestor, pričom dostanú okamžitú infomáciu o štruktúre reklamných blokov v danom mesiaci, o voľnom reklamnom priestore, jeho cene a prípadných zľavách, a budú môcť svoje objednávky aj operatívne meniť. Systém je zabezpečený pred únikom informácií, pred zásahmi zo strany tretích osôb a poskytne svojim zákazníkom aj aktuálne informácie o projektoch, pripravovaných vo vysielaní Slovenskej televízie

Komunikačné centrum STV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .