Nesplacení základního jmění ČNTS ze strany CME bude konečně muset řešit soud

radiotv221Příčiny odvolání jednatelů ČNTS na řádné valné hromadě konané 24. dubna 2002 mohou zásadním způsobem změnit pozici CME v arbitrážních sporech s Českou republikou.
Právní fakta, na základě kterých mohla společnost CET 21, s.r.o., minoritní akcionář ČNTS, jako jediná hlasovat na zmíněné valné hromadě, jsou určitým extrémním, ale právně korektním naplněním zákona. Podle ust. § 127, odst. 5) písm. d) Obchodního zákoníku nemůže totiž na valné hromadě vykonávat své právo ten, kdo řádně nesplatil svůj vklad.
Na skutečnost, že CME nesplatila při svém údajném vstupu do ČNTS v roce 1994 svůj vklad ve výši 400 mil. Kč, upozorňovala CET 21 v minulosti již několikrát. Jedná se o známou kauzu tzv. „krabice od bot“. CME Media Enterprises, B.V. se totiž při tomto aktu podle právních expertů dopustila mnoha závažných pochybení.  Jednak „vložila“ do základního jmění movité věci, které již v majetku ČNTS byly, dále se pokusila vložit služby, které nijak nesouvisely s aktivitami CME v ČR, a konečně uvedla do základního jmění věci, které nemohly být vkladem. Údajné navýšení základního jmění „doložila“ doklady, které jsou nesrozumitelné, zmatečné a obsahují např. pouze fotokopie účtů, stejně jako šeků vystavených ve prospěch neznámých osob nebo kopie převodních příkazů zachycujících převody ve prospěch takovýchto osob.
Na základě těchto argumentů předložených na valné hromadě ČNTS společností CET 21, došlo k odvolání všech stávajících jednatelů ČNTS. V případě, že by ČNTS chtěla výsledky této valné hromady zpochybnit, musí nejprve soud rozhodnout o klíčové otázce, zda došlo k řádnému splacení vkladu CME a zda je tedy tato společnost skutečným společníkem ČNTS.
„Nyní bude mít soud reálný podnět pro to, aby rozhodl, zda účtenky za spropitné v restauracích, letenky manželek manažerů CME Concordem, účty za taxíky nebo náklady na licenční řízení projektů CME na Ukrajině nebo v Polsku, mohou být podle českých zákonů vloženy do základního jmění“, řekl dnes generální ředitel TV Nova Dr. Vladimír Železný. „Dosud tomu tak nebylo, protože soudy se zatím nemusely podstatou splacení základního jmění ČNTS zabývat“, upřesnil Dr. Železný.
Verdikt soudu by měl podle daňových a právních expertů vyznít jednoznačně v neprospěch ČNTS. Dopady takého soudního rozhodnutí by byly dramatické.
„Arbitři by získali důkaz, že astronomické požadavky CME nemají vůbec reálný základ. CME by dále oslabila svoji pozici v arbitrážním řízení proti České republice, protože investici tak, jak ji uvádí, vůbec neučinila“, prohlásil právní zástupce CET 21 JUDr. Aleš Rozehnal. „Každý právník rychle pochopí jakou hodnotu má investice, se kterou nejsou spojena hlasovací práva.“ dodal A. Rozehnal.
České soudy tak nepřímo získávají možnost vstoupit svým verdiktem do probíhajících státních arbitrážních sporů. „Nebudou-li české soudy liknavé, mohou svým rychlým rozhodnutím ušetřit českému státu démonizované miliardy korun, o kterých se v souvislosti s arbitrážemi hovoří“, řekl V. Železný. „Podle expertů by měl být jejich výrok jednoznačný“, uzavřel Dr. Železný. 
Martin Chalupský
tiskový mluvčí CET 21
agentura CEPRA, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .