MEF Holding: Nelze legálně prodat akcie, které jsou zajištěny opční smlouvou

radiotv221Autorem opčních smluv je advokátní kancelář Aleše Rozehnala

Opční smlouvy, na jejichž základě uplatňuje společnost MEF Média nákup akciové společnosti Vilja nebo podílů v CET 21 od pánů Alána, Hunčíka a Venclíka, jsou platné. Společnosti MEF Media není známo, že by došlo k naplnění jakékoliv podmínky, která by mohla ovlivnit platnost opčních smluv uzavřených letos v lednu s pány Josefem Alánem, Petrem Hunčíkem a Vlastimilem Venclíkem. Ti se v nich zavázali k odprodeji svých podílů v CET 21 nebo akcií společnosti Vilja, pokud tam budou tyto podíly převedeny.

Opční smlouvy byly pro společnost MEF Média připraveny advokátní kanceláří Aleše Rozehnala jako jednostranně nevypověditelné. Pokud by přesto došlo k vypovězení, jednalo by se o významné zpochybnění kvality a důvěryhodnosti práce zmíněné advokátní kanceláře Rozehnal a partneři.

O detailech opčních smluv nelze dále informovat vzhledem k jejich důvěrnému charakteru.

Jednání společníků CET 21 o smírném řešení vlastnických vztahů trvala více jak 10 dní. Právě strana A. Rozehnala ujišťovala veřejnost, že má zájem se dohodnout a že reprezentuje i vlastníky společnosti Vilja. Proto údajný překotný prodej akcií během 24 hodin, který není při těchto operacích obvyklý, dramaticky zpochybňuje čestný úsmysl této strany dospět ke smírnému řešení.

Ve světle včerejšího prohlášení pánů Josefa Alána, Pétera Hunčíka a Vlastimila Venclíka, že akcie společnosti Vilja údajně prodali již dříve, není vůbec jasné, z jakého titulu se tedy zmínění pánové účastnili jednání podílníků CET 21 během uplynulých dní. To by znamenalo, že po celou dobu jednání se vědomě dopouštěli podvodu.

V tuto chvíli nemá MEF Holding žádnou relevantní informaci o tom, že akcie společnosti Vilja byly skutečně prodány. Navíc vzhledem k tomu, že je veřejně známo, že již dříve byly podepsány zmíněné opční smlouvy a na tyto akcie byla uplatněna opce, žádný hypotetický kupec je nemůže nabýt v tzv. dobré víře. Z tohoto pohledu nelze legálně prodat akcie, které jsou zajištěny opční smlouvou.

Společnost MEF Média dále uplatní všechny právní kroky k ochraně svých práv, zejména s ohledem na neplatnost rozhodnutí mimo valnou hromadu, kterým se Aleš Rozehnal pokusil odvolat Vladimíra Železného z funkce jednatele a generálního ředitele společnosti CET 21. MEF Média dále upozorňuje na neplatnost jmenování údajného jednatele CET 21 Jaroslava Buriánka, kterého bezprostředně po jeho údajném jmenování upozornila, že nejedná v dobré víře a že jeho případné kroky učiněné domněle jménem společnosti CET 21 jsou zcela neplatné a zakládaly by jeho osobní odpovědnost.

Martin Chalupský
tiskový mluvčí TV NOVA

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .