Karneval zvýší ceny kvůli DPH

radiotv22Přesun služeb kabelové televize z pěti do 19procentní sazby daně z přidané hodnoty povede ke zvýšení ceny pro koncové zákazníky. Provozovatelé kabelového televize se navíc obávají, že nárůst ceny v důsledku vyšší daně povede k nové vlně televizního pirátství, nad kterým se pozvolna začalo dařit vítězit.

„Zdražit své produkty samozřejmě musíme, naše marže nedosahují takových hodnot, abychom z nich mohli přesun do základní sazby DPH pokrýt. S politiky jsme o ponechání kabelových televizí v pětiprocentní sazbě intenzivně vyjednávali – bohužel bezvýsledně. Velice nás to mrzí – zvlášť vzhledem k tomu, že ke zvýšení DPH vládu nenutily žádné směrnice Evropské unie,“ vysvětlil Luboš Řežábek, výkonný ředitel pro vnější záležitosti kabelové televize Karneval.

Odborníci se navíc domnívají, že zvýšení daňové zátěže – a tím i ceny – povede k dalšímu nárůstu televizního pirátství. „Nad rámec požadavků Evropské unie dojde ke zdražení některých služeb, kterými jsou audiovizuální díla a televizní vysílání zprostředkovávány zákazníkům. Zdražení se negativně projeví na míře audiovizuálního pirátství. Pokud stát nezefektivní svůj boj s pirátstvím a šedou ekonomikou vůbec, jsou zisky státu, které má nový zákon o DPH přinést, vážně ohroženy,“ uvedla ředitelka České protipirátské unie Markéta Prchalová.

U rozšířené nabídky KOMPLET přesto Karneval dokázal snížit dopad vyšší sazby DPH na zákazníka. Optimalizace nákladů umožnila u tohoto produktu zvýšit cenu jen o 11 procent ze současných 449 korun na 499 korun včetně nové 19procentní sazby DPH. „U nabídky MINI jsme vyšší sazbu ovšem museli promítnout plně. Dosud jsme stále s tímto produktem v červených číslech – abychom zákazníkům mohli i nadále garantovat kvalitu služeb, ke které jsme zavázaní, museli jsme cenu zvýšit i velmi mírně nad rámec DPH, a to o 12 korun,“ připustil marketingový a obchodní ředitel Karnevalu Dušan Jelínek. Za programovou nabídku MINI včetně Účastnického poplatku tak zákazníci po započtení nové sazby DPH zaplatí 149 korun.

Kabelové televize přesto upozorňují, že pokud dojde k náhlému a dlouhodobému zhoršení kvality vysílání, je pravděpodobné, že někdo ze sousedů se pirátsky připojil na síť. „Prosíme proto naše zákazníky, aby nás v případě náhlého zhoršení příjmu signálu upozornili. Piráti nejen že svým počínáním vlastně okrádají a demoralizují své sousedy, kteří poctivě platí, ale snižují tím i kvalitu příjmu signálu v celém domě,“ vysvětlil Jelínek z Karnevalu.

Podle provozovatelů kabelových televizí je politováníhodné, že tuzemská vláda se nenechala inspirovat situací v okolním regionu. Například polský kabinet od května snížil daňové zatížení kabelových televizí ze současných 22 procent DPH na od května platných sedm procent. Polská vláda navíc internet osvobodila od DPH úplně.

Jan Hlaváč

Mediální konzultant společnosti Karneval

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .