Kabelovou televizi považuje za perspektivní službu budoucnosti 84% obyvatel ČR

radiotv22Česká asociace kabelových komunikací zveřejnila aktuální výsledky průzkumu odvětví kabelových komunikací, který zpracovala firma Taylor Nelson Sofres Factum

Praha, 19. prosince 2001 – Celkem 84,0 % obyvatel ČR považuje kabelovou televizi za vyspělou technologii, která má v ČR budoucnost; 87,3 % kabelovou televizi zná či o ní někdy slyšelo. Bohatou programovou nabídku nejvíce oceňuje 63,3 % předplatitelů kabelové televize a 58,6 % by si kabelovou televizi pravděpodobně pořídilo, pokud by byla v místě jejich bydliště k dispozici. Toto a další zjištění vyplynula z průzkumu, který pro Českou asociaci kabelových komunikací (ČAKK) zpracovala firma Taylor Nelson Sofres Factum.

Výzkum byl realizován v rámci programu pravidelných šetření Factum Omnibus technikou standardizovaného řízeného interview na reprezentativním souboru 967 občanů ČR, starších 15 let, vybraných kvótním způsobem. Kontrolovanými znaky byly pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

Další důležitá fakta ohledně kabelových televizí v České republice, která z průzkumu vyplynula, jsou především:

 Hlavní důvod, proč mají kabelovou televizi, spontánně uvedli občané ČR její větší nabídku programů.
 V obecném povědomí občanů ČR je kabelová televize vnímána jako služba, která patří k dnešnímu světu (92,9 %), má budoucnost (84,0 %) a umožňuje přijmout TV kanály, které nejsou přes terestrickou anténu dostupné (82,5 %). 81,1 % respondentů považuje kabelovou televizi za vyspělou technologii pro příjem TV signálu.
 Nejznámějším provozovatelem kabelové televize v ČR je společnost UPC, za ní následují . provozovatelé jIntercable CZ a TES Media. Kabelovou televizi si dotázání nejčastěji předplácejí právě u společnosti UPC.
 Dvě pětiny respondentů si nevzpomněly na žádného provozovatele kabelové televize.
 Většina předplatitelů kabelové televize si ji předplácí již více než rok (cca 79,7 %).
 Ti, kteří mají předplatné na kabelovou televizi, na ní oceňují především kvalitu obrazu (79,6 %) a širokou nabídku TV programů (82,5 %). Naopak nejhůře je hodnocena cena.
 Hlavním důvodem, proč nemají dotázaní předplacenu kabelovou televizi, je její nedostupnost , a to jak z hlediska technického, tak i finančního.
 Z těch, kteří dosud nemají kabelovou televizi, o jejím zřízení či obnovení uvažuje necelá pětina.

Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK, k výsledkům průzkumu řekl: „Výsledky průzkumu potvrdily, že občané České republiky pokládají kabelové televize za moderní a perspektivní službu, která jim přináší zábavu a užitek. Věříme, že to je i důsledek masivních investic, které u členů ČAKK za posledních 10 let přesáhly 11 miliardy korun.“ Luboš Jetmar, místopředseda ČAKK a ředitel společnosti HBO dodal: „Je  to velice povzbudivý signál, který dokazuje, že obyvatelé ČR vnímají kabelovou televizi pozitivně, a to navzdory mnohým problémům, které v současnosti členové ČAKK intenzivně řeší.“

Podrobné informace k výsledkům průzkumu
Jako nejčastější důvody, proč mají kabelovou televizi, spontánně uvedli občané ČR větší nabídku programů (63,6 %), lepší příjem televizního signálu (26,7 %) a jedinou současnou možnost příjmu TV signálu (20,6 %).

Ta část občanů, která uvedla, že kabelovou televizi nezná ani o ní nikdy neslyšela, jsou především osoby starší 60 let, s nižším vzděláním, s nižším socioekonomickým statusem, žijící v jednočlenných domácnostech v malých obcích do 2000 obyvatel, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Vysočinského kraje.

Na otázku „Které provozovatele kabelových televizí znáte?“ konkrétně odpověděla přibližně polovina dotázaných (52,7 %). Asi desetina respondentů (11,3 %) neodpověděla a 36% dotázaných si na žádného provozovatele nevzpomnělo (jsou v nich zahrnuti i ti, kteří jako provozovatele uvedli nějakou televizní stanici).

Mezi nejznámější provozovatele kabelové televize v ČR patří společnost UPC ČR, zná ji 38,1 % těch občanů ČR, kteří už o kabelové televizi alespoň slyšeli. Dalšími uváděnými provozovateli jsou společnost Intercable Group, tu zná 4,9 % respondentů a společnost TES Media, kterou zná 2,7 % respondentů. Místní kabelové televize zná 9,2 % respondentů a jsou to převážně ti, kteří mají předplatné.

Předplatitelé kabelové televize jsou nejvíce spokojeni s kvalitou obrazu (rozhodně a spíše spokojeno 85,8 %) a širokou nabídkou TV programů (rozhodně a spíše spokojeno 79,2 %) . Naopak nejméně jsou spokojeni s cenou (spíše a rozhodně nespokojeno 48 %).

Ti občané, kteří nemají kabelovou televizi, jako hlavní důvod uvádějí její nedostupnost. Fakt, že kabelová televize není v jejich bydlišti rozvedena a tudíž ani dostupná, uvedla více než polovina dotázaných (58,6 %). Pro více než čtvrtinu je důvodem vysoká cena. Desetina se domnívá, že kabelovou televizi nepotřebuje (13,8 %).

O asociaci ČAKK
Česká asociace kabelových komunikací sdružuje největší kabelové společnosti a alternativní operátory v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou UPC Česká republika, Intercable CZ, TES Media, SELF servis, SATT, HBO, Hughes Network Systems, Lica a nově i Telenor Networks.

Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR – Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media. Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií.

ČAKK je od roku 2000 členem ECTA (European Competitive Telecommunications Assocation) sdružující evropské telekomunikační operátory, výrobce telekomunikačních zařízení a poskytovatele dalších služeb spojených s telekomunikační oblastí. Cílem ECTA je vytvořit celoevropskou asociaci, která bude globálně řešit otázky týkající se telekomunikačního odvětví. Jedním z dlouhodobých cílů ČAKK je aktivně přispět k brzkému založení pobočky ECTA v  České republice.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Mozaic
Pavel Svoboda
svoboda@mozaic.cz

Jan Hlaváč
hlavac@mozaic.cz

Tel.: 02 232 1411 nebo 24 89 09 08
Fax:02 2481 3066 nebo 232 1178
www.mozaic.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .