Kabelové společnosti jednají s Galaxií Sport

radiotv22Tři největší české kabelové společnosti potvrdily, že s Galaxií Sport vedou nezávazná jednání, žádná s ní ale dosud neuzavřela ani smlouvu o smlouvě budoucí. Právě proto stanice začne vysílat až v květnu.

Měsíční zpoždění startu kabelového a satelitního kanálu Galaxie Sport, který v úterý získal licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, způsobí jednání s kabelovými společnostmi. Majitel stanice Jiří Hojgr původně sliboval zahájení vysílání na začátek dubna, po udělení licence ale tento termín změnil na květen. Důvodem je skutečnost, že žádná kabelová společnost dosud s Galaxií Sport neuzavřela smlouvu o zařazení do svého programového schématu.

Zatím jen ústní přísliby

Předběžná jednání s Galaxií Sport potvrzují všechny tři největší poskytovatelé kabelové televize: UPC Česká republika, Intercable CZ a TES Media. „Společnost Intercable CZ jednala se zástupci Galaxie Sport o případném zařazení této stanice do programové nabídky, avšak nepodepsala žádnou smlouvu o smouvě budoucí, která by zajišťovala Galaxii Sport místo v nabídce Intercable CZ,“ řekl serveru RadioTV Michal Martinovský z marketingového oddělení Intercable CZ.

„Jednání se zástupci Galaxie Sport proběhla a další budou probíhat,“ potvrdil i Dušan Jelínek ze společnosti TES Media, podle něhož ani tato firma zatím s Galaxií Sport neuzavřela předběžnou dohodu. Mluvčí UPC František Malina potvrdil zájem největší kabelové společnosti o stanici, která by nahradila loni zaniklý kanál Sport 1. Dohoda mezi oběma partnery by ale podle něj měla být vzájemně výhodná, takže UPC čekají jednání o ceně, kterou by měla platit za obohacení své programové nabídky o česky vysílající sportovní televizi.

Jednání se točí okolo ceny

„Neznám firmu, která by nevyjednávala o ceně za službu, má-li příležitost. Bude-li proto ze strany UPC akceptována cena požadovaná panem Hojgrem, pak UPC očekává, že pan Hojgr bude akceptovat některé její návrhy,“ řekl Malina. Galaxie Sport v minulosti několikrát zopakovala, že od kabelových společností očekává osm až devět korun za jednoho klienta měsíčně. Tuto sumu by měly společnosti platit za každou domácnost, která si objednala rozšířenou programovou nabídku (v případě UPC jde o nabídku Klasik, apod.).

Podle informací, které má RadioTV k dispozici, se kabelovým společnostem navrhovaná suma nelíbí, představují si spíše pět až šest korun měsíčně za jednu domácnost. „Při dalších jednáních budou hlavním kritériem pro možnost případné spolupráce Intercable CZ a Galaxie Sport jednak atraktivita programu Galaxie Sport a jeho přínos pro zákazníky Intercable CZ, cena za tento program a v neposlední řadě garance ze strany Galaxie Sport, že dodrží případné smluvní podmínky a projekt Galaxie Sport nebude následovat osud podobného projektu, kterým byl nedávno Sport 1,“ říká Martinovský.

Zájem má také UPC Direct

Cena a záruka programové náplně Galaxie Sport jsou důležité také pro společnost TES Media. Dokud se jednotliví kabeloví operátoři s provozovatelem stanice nedohodnou, není možné hovořit o datu zařazení Galaxie Sport do jejich programové nabídky. „Termín zařazení bude stejně jako cena předmětem dalších jednáním,“ potvrzuje Martinovský z Intercable CZ. „Pokud by se tak stalo, budeme naše zákazníky informovat běžnými komunikačními kanály, čtvrtletním bulletinem kabelové televize Kablík, na našich internetových stránkách, infokanálech v síti Intercable CZ a samozřejmě v Zákaznických centrech.“

Podle Maliny je technické spuštění vysílání Galaxie Sport v kabelových rozvodech UPC tím nejmenším. „Díky profesionalitě našich techniků budeme schopni vysílat Galaxii Sport do několika dnů od podepsání smlouvy. Naše klienty budeme informovat obvyklou cestou – prostřednictvím zákaznického centra, info kanálu, médií a při nejbližší vhodné příležitosti je na případnou programovou změnu upozorníme rovněž písemně.“ Pokud se Galaxie Sport objeví v nabídce kabelové televize UPC, bude se společnost snažit zařadit ji také do nabídky satelitní služby UPC Direct. „Jednání probíhají a budou probíhat souběžně,“ ujistil Malina.

Jak zareaguje Eurosport?

Také TES Media zatím nedokáže říci, kdy by se měla Galaxie Sport objevit v jejích kabelových rozvodech. „Datum zahájení závisí především na tom, zda a kdy dojde k dohodě mezi námi a Galaxií Sport o distribuci tohoto kanálu v naší programové nabídce. Zákazníky bychom informovali prostřednictvím Infokanálu, naší internetové stránky a také prostřednictvím obchodních zástupců v jednotlivých regionech,“ říká Dušan Jelínek. Obdobná jednání mají probíhat také s kabelovými společnostmi na Slovensku

Vstup Galaxie Sport na český televizní trh nejvíce pocítí kabelová stanice Eurosport, jejíž českou mutaci šíří rovněž všechny tři největší kabelové společnosti. Ta měla při nedávném požáru ústředny Českému Telecomu na pražských Vinohradech několikadenní výpadek českého dabingu. Eurosport v České republice zastupuje společnost Zone Vision, jejíž zástupci na dotaz RadioTV k blížící se konkurenci Galaxie Sport nereagovali.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .