Jiří Hojgr: Galaxie Sport se přes léto osamostatní

radiotv223Propojení Galaxie Sport s firmou RTV Galaxie Martina Kindernaye nebude tak silné. Půjde o jednu ze tří servisních organizací, která nebude mít smlouvu o exkluzivní spolupráci, slibuje majitel nového sportovního kanálu Jiří Hojgr.Na českém mediálním trhu se objevil nový sportovní kanál, který má ambici nahradit loni zaniklou stanici Sport 1. Kabelové společnosti tuto aktivitu vítají, současné sportovní kanály už méně. Pouhá informace o vzniku Galaxie Sport uvedla do pohybu veřejnoprávní Českou televizi, která zveřejnila plán na spuštění speciálního programu ČT Sport. Změny čekají také české vysílání Eurosportu. Galaxii Sport nastartoval majitel královéhradecké společnosti RTV Galaxie Martin Kindernay, od poloviny března je ale jejím jediným vlastníkem bývalý ředitel pobočky UPC v Hradci Králové Jiří Hojgr.
Na pondělní tiskové konferenci jste řekl, že Galaxie Sport získá jeden milión eur od belgické společnosti Districan. Jak dlouho trvalo jednání s investorem?
Jednání trvají zhruba dva měsíce, týkají se i procesu toku finančních prostředků. Na tiskové konferenci jsem nebyl úplně přesný, protože v současné době nemám na účtu 30 miliónů korun. Do konce tohoto týdne zpracujeme určitý cash kalendář, na jehož základě budeme mít zajištěn pravidelný přísun financí až do výše 30 miliónů korun do konce letošního roku.
To je stejná částka, kterou Districan slíbil RTV Galaxii na obnovení terestrického vysílání v Praze a Hradci Králové. Jde o tutéž investici, nebo jde o další peníze, které Districan poskytne jakoby navíc?
Nevím, jaký je další záměr Districanu s terestrickým vysíláním, a nemohu říci, jestli jde přesně o ty samé peníze. Samozřejmě část peněz určených RTV Galaxii si tato společnost už odebrala, protože v průběhu ledna a února nakupovala vysílací práva a zajišťovala techniku, kterou v rámci servisní smlouvy bude využívat Galaxie Sport. Jde o odbavovací pracoviště, dabingovou komoru, apod. Určitá investice tu tedy byla, ale jestli bude Districan nadále investovat do rozvoje terestrického vysílání RTV Galaxie, nevím. Do značné míry to závisí na výsledku soudního řízení, která má řešit otázku platnosti licence RTV Galaxie.
Jak jste řekl, některá práva pro sportovní přenosy nakoupila RTV Galaxie a v současné době probíhá jejich převod na Galaxii Sport. Pokud tomu dobře rozumím, ta práva byla nakoupena za peníze Districanu a tudíž jsou převáděna na novou stanici bezplatně?
Ne. Smlouvy uzavřené RTV Galaxií se měnit nebudou, nebylo by vhodné měnit je v průběhu platebního cyklu. Je dohodnutý určitý splátkový kalendář, abychom nemuseli za práva platit najednou za celý rok. Některé smlouvy jsou na dva, tři měsíce, jiné na měsíc. Po ukončení jejich platnosti se další smlouva uzavírá už se společností Galaxie Sport, s.r.o. Určitý počet smluv je už přímo na Galaxii Sport, některé na ni přejdou koncem dubna, v průběhu května, jiné až začátkem července. Na druhou stranu je jasné, že změnu smlouvy může partner využít k navýšení ceny, a tomu bychom se chtěli vyhnout.
Řadu servisních služeb pro Galaxii Sport zajišťuje RTV Galaxie, která byla do 15. března jejím stoprocentním vlastníkem. Je celkem známé, že Galaxie Sport vysílá z prostor, které si na hradeckém letišti pronajala RTV Galaxie, odbavuje jí signál, apod. Nakolik je tedy Galaxie Sport závislá na svém původním majiteli? Mohla by bez něj vůbec vysílat?
Bylo by to možné, pokud se mi podaří zajistit další servisní firmu. Galaxii Sport jako takovou v současné době tvoří deset lidí, kteří se zabývají spíše právními otázkami, nákupem vysílacích práv, vedou obchodní jednání, zabývají se prodejem reklamních časů, apod. Existuje servisní smlouva s RTV Galaxií, ta však není exkluzivní. Jednáme  s dalšími společnostmi, jako je Kabel Plus Sport nebo SRAM, o dodávce některých programů. Je to skutečně o vývoji a záleží na otázce nabídky a poptávky, zda to bude finančně zajímavé. V současné době máme zajištěnu technologii od RTV Galaxie a podepsanou servisní smlouvu, za kterou jí platíme. Je to otázka odbavení, některých komentátorů.
Jak dlouho jste pracovali na oddělení těchto dvou firem?
Asi dva měsíce. Začali jsme koncem ledna a skončilo to 15. března, kdy jsem Galaxii Sport odkoupil za 105 tisíc korun. Po udělení licence jsem zahájil velmi intenzivní jednání s kabelovými společnostmi, takže jsem se nemohl věnovat tomuto problému, považoval jsem v té době za nepodstatné převádět veškeré lidi z RTV Galaxie na Galaxii Sport. Nicméně v průběhu léta dojde ke stoprocentnímu oddělení, takže RTV Galaxie a Galaxie Sport budou mít odlišné internetové stránky apod.
Překvapilo mě, že jednání s UPC probíhala tak dlouho, když jste ještě nedávno pracoval jako ředitel její pobočky v Hradci Králové a máte tudíž slušné kontakty. Kladla si UPC jako podmínku zařazení Galaxie Sport do kabelových rozvodů její umístění do programové nabídky satelitní služby UPC Direct?
Ne, nebylo to jejich podmínka. Byl to náš návrh, který UPC akceptovala.
Mimochodem, cena, kterou jste od kabelových společností požadoval za jednu přípojku měsíčně – osm až devět korun – se jim zdála být vysoká. Jak jste je přesvědčil, aby přistoupily  a konečnou sumu osmi korun měsíčně za klienta?
Kabelové společnosti přistoupily na mé argumenty. Jsem proti dumpingovým cenám, protože tím bych dosáhnul pouze toho, že by Galaxie Sport do půl roku skončila. Cena osm korun byla reálně vypočítaná na základě propočtů nákladů. Při následných diskusích s kabelovými operátory jsme se na ceně osm, osm padesát až devět korun – podle velikosti sítí – dohodli. Samozřejmě operátor, který má 150 tisíc předplatitelů, má jinou cenu než operátor se 150 klienty, kterému na provoz přispívá ještě  i obecní úřad.
Proč nedošlo k dohodě i s druhou největší kabelovou společností Intercable CZ?
Je to asi otázkou vnitřního jednání Intercable. Jednání pokračují a myslím si, že v horizontu 14 dnů dojde k dohodě. Nechci předjímat, ale návrhy byly předběžně podány všem třem největším kabelovým operátorům současně, prakticky byly srovnatelné. Předpokládám, že zdržení u Intercable způsobilo hledání strategie a určité taktiky z jejich strany.
Jaký je problém s vysíláním na Slovensku? Budete tam fungovat jako přebíraný program ze zahraničí, nebo požádáte o vlastní licenci?
Nebudeme usilovat o vlastní licenci, protože v okamžiku, kdy bychom ji získali, všechno by se strašně zkomplikovalo. Před třemi týdny jsem hovořil s předsedou slovenské Rady pro vysílání a retranslaci Petrem Kováčem a ředitelkou Kanceláře Rady Jarmilou Grujbárovou. Představil jsem jim náš projekt a informoval je o jednáních s jednotlivými kabelovými operátory na Slovensku. Budeme fungovat formou převzatého programu, k jehož vysílání budeme udělovat písemný souhlas. Oproti České republice jsou jednání opožděna asi o měsíc, protože jsou trošku složitější. Na Slovensku není problém v ceně, ale v platné cenové regulaci, o které se tam hodně diskutuje. O to složitější jsou pak jednání o zařazení dalšího placeného kanálu.
Bavil jsem se o tomto problému s generálním ředitelem UPC Slovensko Václavem Bartoněm, a ten mi řekl, že z tohoto důvodu slovenská UPC neuvažuje o zařazení Galaxie Sport do své programové nabídky.
Jednali jsme i s UPC Slovensko, panem Bartoněm, panem Maťašejem  a slečnou Petrlovou. Zájem by byl, ale brzdí ho právě problém s telekomunikačním úřadem a otázka určitých sankcí. Jednáme o podmínkách, za jakých by Galaxie Sport byla dosažitelná i pro ně. Myslím si, že je to skutečně otázka průběhu jednoho měsíce. Existují určité signály, že v otázce cenové regulace na Slovensku dojde k určitému průlomu a dalším jednáním.
S kým konkrétně kromě UPC ještě na Slovensku jednáte?
Je to různé. Nejprve jsem zvolil cestu oslovení asociací, protože oslovovat jednotlivé operátory je složité a asociace měly v té době určité schůzky, kterých jsem k tomu využil – jak u Asociace provozovatelů kabelových televizí, tak Slovenské asociace kabelových společností. Někteří operátoři chtějí jednání urychlit a nabízejí dohodu mimo úroveň asociace, která je de facto volným sdružením. Nevyhýbám se nikomu. Dnes budu posílat rámcovou dohodu panu Izákovi, prezidentovi SAKT. S asociacemi dohadujeme podmínky rámcové dohody a potom detaily s jednotlivými provozovateli. Někteří chtějí poslat přímo smlouvu, protože chtějí mít již cenové podmínky. Jednání stále probíhají.
Zhruba 70 procent programu Galaxie Sport mají tvořit akvizice, zbytek vlastní tvorba. Počítáte například s přenosy českých fotbalových lig, ke kterým vlastní práva CET 21, případně se slovenskou Mars fotbalovou ligou, kterou nyní vysílá Markíza, ale pro příští sezónu koupi práv neplánuje? Vedou se v této oblasti nějaká jednání?
Dá se říci, že ano, nicméně bych to nechtěl dále rozvádět, protože jednání jsou na začátku. Je to otázka kapacity některých televizí – co mají nakoupeno a co mají možnost odvysílat.
Teď asi máte na mysli televizi Nova.
Nejenom televizi Nova. Není to jenom o fotbalu, ale i dalších sportech, kde figurují čeští reprezentanti. Jednání jsou v začátcích, proto bych se nechtěl pouštět do podrobnějších rozborů, protože – řeknu to zcela otevřeně – už jenom to, že Galaxie Sport začala fungovat, velice rozvířilo hladinu sportovních kanálů, které vysílají v České republice.
Dva týdny po udělení licence Galaxii Sport se objevila informace o plánech s kanálem ČT Sport.
Zajímavý je i postup Eurosportu, atd. Já si na ně nestěžuji, ale rozvířila se hladina, a proto nechci odkrývat karty.
Jednou ze servisních organizací Galaxie Sport by měla být i společnost Kabel Plus Sport. Tuto společnost v rozhovoru pro deník Právo zmínil Jiří Balvín jako potenciálního dodavatele programu pro ČT Sport. Jak by se vám spolupracovalo se společností, která by dodávala program vašemu konkurentovi?
V současné době nevidím ČT Sport jako nebezpečného konkurenta. Jestliže jednám s Kabelem Plus Sport, jednám s ním o spolupráci na léta 2002 a 2003. Jestli bude Kabel Plus Sport plnit své závazky, a budeme ve spolupráci pokračovat v letech 2004 a 2005, a mimo to bude chtít dodávat jiné programy České televizi, ať je dodává. Nechci to zlehčovat, ale jsou například  pekaři, kteří dodávají rohlíky do Tesca, Carrefouru a Delvity, a všechny tři supermarkety jsou spokojeny. Je to otázka ceny, kvality, stálosti kontraktu. Úplně stejně to vidím i s Kabelem Plus Sport.
Galaxii Sport v současné době tvoří kromě vás pouze devět lidí. Můžete jmenovat některé své spolupracovníky?
Nechtěl bych si „vystřílet prach“, protože se nacházíme v počátečním období, kdy pro nás někteří spolupracovníci pracují pouze na poloviční úvazek a mají částečný poměr i se společností RTV Galaxie. V průběhu letních měsíců bych se chtěl věnovat určité stabilizaci firmy, vytvoření stabilního organizačního schématu, a nerad bych proto jména zveřejňoval před zářijovou tiskovou konferencí, kde se už představíme v kompletním složení a s novinkami ve vysílacím schématu.
Jak je na tom Galaxie Sport s technickým zázemím? Jste zcela závislí na RTV Galaxii, nebo máte i vlastní prostředky?
Galaxie Sport minulý týden koupila vybavení studia a interiéry od Sportu 1. Jednáme o tom, že některá technika, kterou vlastní RTV Galaxie a v současné době v Hradci dožívá, bude nahrazena novou, kterou nakoupí Galaxie Sport a bude přímo v jejím vlastnictví. Je to také otázka personálního obsazení společnosti, kterou budeme řešit právě v letních měsících.
Co konkrétního jste od Sportu 1 nakoupili?
Sportovní studiová dekorace, konferenční stůl, zázemí pro televizní diskuse. Vyloženě interiéry, nikoli technologii.
Co se týká zpravodajství, publicistiky a další vlastní tvorby, tu pro vás bude zatím zajišťovat RTV Galaxie?
RTV Galaxie, Kabel Plus Sport a SRAM. Tyto tři společnosti – podle oblasti, typu sportu a podobně. Rozhodně to nebude tak, že ji bude stoprocentně zajišťovat RTV Galaxie.
Určitě máte vypracovaný podrobný byznys plán, kdy by se měla Galaxie Sport – když vezmeme v úvahu splácení půjčky od Districanu – dostat do černých čísel?
Galaxie Sport bude ztrátová do srpna letošního roku. Od září bude samofinancovatelná – pokud nepočítám splátky Districanu. S těmi se počítá od konce příštího roku. O přesném termínu se jedná, přičemž ještě existuje podmínka reinvestice. V okamžiku, kdy bychom se na ní nedohodli, a nedošlo by ke změně současného stylu programu a územnímu rozšíření, měli bychom být koncem příštího roku v černých číslech i se splátkami Districanu.
Galaxie Sport nakupuje vysílací práva pro kabelové a satelitní vysílání. Některé přenosy se ale ve formě promoaktivit objevily i na obrazovce terestrické televize Galaxie, která vysílá v Praze a Hradci Králové. Měli jste k tomu souhlas majitelů práv?
Při podepisování smluv bylo dohodnuto určité promo období, které právě končí. Terestrická Galaxie může pomocí promo aktivit oslovit některé diváky, kteří ještě nemají předplacenou kabelovu televizi, a je tudíž zajímavá pro kabelové společnosti. Nemůže ale vysílat přímé přenosy a záznamy utkání, která podléhají přísné licenci. Ano, měli jsme období promo vysílání, kdy to bylo smluvně ošetřeno, toto období ale končí.
Čili měli jste povolení od majitelů práv na dočasné využití v terestrickém vysílání?
Ano, na promo vysílání. Toto období končí. Velmi intenzivně jsme o tom jednali s panem Karlem Šmrhou, který pro nás nakupuje akvizici, a on mě důrazně upozorňoval, že bychom se mohli dostat na velmi tenký led. Jedním neuváženým vysíláním bychom mohli zbourat několikaměsíční práci a zavřít si cestu na další dva tři roky. Každopádně bychom nebyli seriózním partnerem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .