Jak přišel Vladimír Železný o podíl v CET 21

radiotv221Podle původního plánu měl být Železného podíl převeden na společnost METO, kterou vlasní MEF Holding. Díky exekuci se ale transakce nikdy neuskutečnila a podíl ředitele Novy se rozpustil mezi podíly ostatních majitelů CET 21.

Soudní exekuce podílu Vladimíra Železného v CET 21 a neústupnost bývalého investora Novy zhatily plány MEF Holdingu na ovládnutí této společnosti. Již na podzim loňského roku podniknul MEF Holding kroky k získání majority v CET 21. Společnost Jiřího Šmejce k tomu měla použít narychlo založenou firmu METO a opci na nákup společnosti Vilja, kterou před týdnem odkoupila od původních majitelů Josefa Alána, Vlastimla Venclíka a Petra Hunčíka finanční skupina PPF.

Jak získat kontrolu nad licencí TV Nova

Železný, který vlastnil 11,78 procenta v CET 21, měl tento podíl prodat za 33 miliónů dolarů firmě METO, která by zisk použila na uhrazení miliardové pohledávky ředitele Novy vůči americké firmě CME. Šmejc ale tuto transakci podmiňoval zrušením soudní exekuce podílu Železného, ke které došlo na žádost CME poté, co se jí ředitel Novy zdráhal vyplatit onu arbitráží uloženou miliardu korun. MEF Holding navíc nechtěl peníze CME splatit najednou, ale v pravidelných splátkách po dobu čtyř let.

Šmejc se Železným o tomto záměru informovali letos koncem ledna, a zároveň oznámili uzavření opční dohody s Venclíkem, Alánem a Hunčíkem na nákup Vilji. V té době držel MEF Holding v CET 21 prostřednictvím firmy MEF Media 24 procent, Železný necelých 12 procent a Vilja 21 procent. V součtu by tedy MEF Holding kontroloval 57 procent CET 21 a mohl by nakládat s licencí Novy, jak by se mu zlíbilo. V případě převodu podílu Vladimíra Železného na METO ještě transakce podléhala souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Plán „METO“ nevyšel kvůli zamítavému postoji CME

„Rada dne 18. 4. 2002 vyslovila souhlas s převodem uvedeného obchodního podílu Vladimíra Železného na společnost METO, a.s. podle jejich smlouvy, která vycházela z předpokladu, že se Vladimír Železný opět stane společníkem v CET 21, což se nestalo,“ přiblížil mluvčí Rady Pavel Barák. Plán ovládnutí Železného podílu a zbavení se pohledávky vůči CME nevyšel kvůli zamítavému postoji bývalého investora TV Nova. Proto CET 21 požádala 29. května o snížení základního jmění společnosti z 10,2 miliónu na 8,998 miliónu korun, v jehož rámci by se podíl Železného rozpustil mezi ostatní společníky CET 21.

„V souvislosti s pravomocným rozhodnutím soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu Vladimíra Železného zanikla jeho účast ke dni 24. 10. 2001 a obchodní podíl přešel na společnost provozovatele, která s ním musí v souladu s obchodním zákoníkem naložit, což tímto začíná činit,“ vysvětlil Barák. Výše vkladů ostatních společníků v CET 21 se nezměnila, poměr vkladů ano. „Zdůrazňuji, že uvedená rozhodnutí Rady nejsou konstitutivní, ale jsou pouze předpokladem toho, aby provozovatel mohl učinit další potřebné kroky podle obchodního zákoníku a neohrozil přitom svou licenci,“ dodává mluvčí Rady.

Vlastnickou strukturu CET 21 musí určit soud

Pro MEF Holding by zánik podílu Železného nic neznamenal, protože podíl MEF Media by jeho rozpouštěním mezi zbylé společníky CET 21 stoupnul na 27 procent a u Vilji na 24 procent, takže by dohromady dávaly majoritu. „To je ale jen čirá hypotéza, protože některá z předchozích rozhodnutí společnosti, k nimž Rada dala svůj předchozí souhlas, pravomocná nejsou, byla zpochybněna a napadnuta u soudu,“ upozorňuje Barák. Poukazuje tak na fakt, že soud zpochybnil navýšení základního jmění CET 21 z roku 1999, kterým do společnosti přistoupily firmy MEF Media a Edikon. Podle Baráka tato hypotéza tedy nemusí zobrazovat aktuální reálné poměry ve společnosti.

I kdyby MEF Media a Edikon měly podíly v CET 21 a ty by rozpuštěním podílu Železného vzrostly na zmiňované hodnoty, Šmejcův úmysl získat majoritu v CET 21 „zhatili“ vlastníci Vilji tím, že vypověděli opční smlouvu a společnost prodali skupině PPF. Šmejc tak nyní kontroluje prostřednictvím MEF Media 27 procent CET 21, a pokud platí rozhodnutí soudu o neplatnosti nevýšení základního jmění CETu z roku 1999, nemá v něm vůbec nic – stejně jako Edikon. Klíčovou roli tedy nadále hraje Vilja, případně Peter Kršák, který tvrdí, že vlastní dokonce 77 procent CET 21.

Historie podílu Železného v CET 21

A jak se vyvíjel podíl Železného v CET 21 od chvíle, kdy do této společnosti vstoupil? Původně v ní nevlastnil nic, CET 21 tvořila pětice intelektuálů, z nichž každému patřilo 20 procent firmy. Šlo o Fedora Gála, Vlastimila Venclíka, Petra Hunčíka, Josefa Alána a Petra Kršáka. Pro ně Železný zpracoval projekt a obhájil ho před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Za to mu se mu pětice zakladatelů odvděčila funkcí generálního ředitele nové televize a podílem v CET 21. Každý ze šesti spolumajitelů společnosti tak držel 16,67 procenta.

Protože investor Novy, americká společnost CME (zpočátku ještě jako německá CEDC), vlastnila pouze servisní organizaci ČNTS a chtěl získat kontrolu nad licencí, rozhodla se poskytnout Železnému peníze na odkoupení částí podílů ostatních majitelů CET 21. Železný postupně získal v CETu 60 procent a zavázal se, že na valných hromadách společnosti bude vystupovat v zájmu CME. Po známém rozkolu, který přišel v dubnu 1999, Železný sice přišel o funkci generálního ředitele ČNTS, ale zůstal mu většinový podíl v CET 21.

Bude se muset Šmejc dohodnout s PPF?

Řada zaměstnanců Novy vytušila, že Železný má díky kontrole nad licencí větší budoucnost než ČNTS, byť tato firma vlastnila Měšťanskou besedu, veškerou techniku a vyráběla všechny pořady. V srpnu téhož roku Železný spustil vysílání „nové Novy“ z Barrandova, ale zároveň se potřeboval zbavit většinového podílu v CET 21, díky kterému byla Nova zranitelná. Železný totiž dobře vytušil, že se CME bude bránit a pokusí se všemi způsoby znovu dostat k vysílání. Proto přišlo navýšení základního jmění CET 21, kterým do společnosti přistoupily firmy MEF Media a Edikon.

Železného podíl se tímto navýšením snížil na 11,78 procenta, a i kdyby jej získala CME, nemohla by z pozice minoritního vlastníka Novu nijak ohrozit. Důmyslně vymyšlená vlastnická struktura dostala trhliny poté, co se Železný rozhádal se svým právníkem Alešem Rozehnalem, kterému umožnil nakoupit prostřednictvím Edikonu podíl v CET 21, a kdy původní majitelé CETu Venclík, Alán a Hunčík vsadili při prodeji svých podílů sdružených pod hlavičkou firmy Vilja raději na finanční skupinu PPF, než na Šmejcův MEF Holding. Tomu nyní patrně nezbude nic jiného, než se s PPF dohodnout na nějaké formě spolupráce.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .