CET 21 poukázala CME prvních devět milionů dolarů

radiotv222London/Amsterdam/Praha 22. července 2002 – Společnost Central European Media Enterprises (CME) potvrdila, že od bankovního domu eBanka obdržela avízo o převodu částky téměř devíti milionů dolarů na účet CME. Plátcem je společnost CET 21, kterou nyní zřejmě ovládá PPF. Podle dopisu eBanky z 19. července 2002 byla platba provedena na žádost jejího klienta společnosti CET 21. Účel platby: „vypořádání podílu PhDr. Železného v CET 21, s.r.o., dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.“ Provedení platby potvrdila písemně i společnost CET 21 svým dopisem z 20. července 2002. Železného dluh vůči CME se tak po zaplacení sníží z více než 28,8 na přibližně 19,8 milionů dolarů. Současně přestává být Železný podílníkem ve společnosti CET 21. Železný byl povinen provést plnou úhradu částky 27,1 milionů dolarů již v únoru 2001. Platbě se snažil vyhnout tím, že se nezákonně pokusil převést svá aktiva na své nejbližší spolupracovníky.

„Doufám, že CET 21 stejným způsobem vypořádá i své ostatní závazky vůči CME/ČNTS,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. Společnost CET 21 v současné době dluží CME dalších pět milionů dolarů za dodávku některých televizních programů. CET 21 je rovněž žalovanou stranou v řadě soudních sporů vyvolaných CME/ČNTS včetně neoprávněného odstoupení od exkluzivní servisní smlouvy mezi ČNTS a CET 21.

Podle Freda Klinkhammera by měl český stát v souladu s rozhodnutím amsterodamského arbitrážního tribunálu na Vladimíru Železném za využití veškerých právních prostředků neprodleně vymoci zbývajících přibližně 19,8 milionů dolarů.

Stockholmský arbitrážní tribunál zahájí 2. září 2002 jedenáctidenní slyšení, v jehož průběhu bude stanovena výše náhrady škody, kterou společnost CME obdrží od České republiky. CME požaduje částku 526,9 milionů dolarů plus úrok ve výši 12 procent p.a. od roku 1999.

Amsterodamský arbitrážní nález z 9. února 2001 potvrdil, že Vladimír Železný porušil Smlouvu o prodeji podílu z 11. srpna 1997, kterou uzavřel se CME. V souladu se smluvními podmínkami nařídil arbitrážní tribunál Vladimíru Železnému, aby CME zaplatil 23,35 milionů dolarů plus úroky. Částka, která byla splatná okamžitě, činila v té době 27,1 milionů dolarů. Pro případ nezaplacení uvalil arbitrážní tribunál na Železného úrok ve výši 3 200 dolarů za den. Ač Železný slíbil, že zaplatí během pěti až sedmi týdnů, rozhodl se rozhodnutí arbitrážního tribunálu nerespektovat a dosud nezaplatil. Výkon arbitrážního rozhodnutí proti Železnému pak musela společnost CME vymáhat soudní cestou v několika zemích.

Kontakt:
Donath-Burson-Marsteller
Michal Donath
GSM: 0602 222 128
michal_donath@cz.bm.com

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .