CET 21: Notářský zápis nic nemění na odvolání jednatelů ČNTS

radiotv222„Notářský zápis z průběhu valné hromady ČNTS dne 24. 4. 2002 doručený v těchto dnech jejím účastníkům  nic nemění na skutečnosti, že na této valné hromadě byli odvoláni jednatelé Jan Vávra, Milan Cimirot a Martin Radvan“, uvedl dnes právní zástupce CET 21 Mgr. Ondřej Kuchař.

Po prostudování zápisů, které společnost CET 21 obdržela včera,  je zřejmé, že průběh valné hromady ČNTS popsaný v notářském zápisu nijak nepotvrdil oprávněnost  hlasování společnosti CME. Notářský zápis pouze přesně zaznamenal vyjádření jednotlivých zúčastněných stran k nemožnosti CME hlasovat.

V notářském zápise se přesně uvádí stanovisko zástupce CET 21:
….společnost CME Czech Republic B.V. – společník společnosti ČNTS, spol. s r.o. nemůže vykonávat na valné hromadě hlasovací právo, ve smyslu ust. § 127 odst. 5, písm. d) obchodního zákoníku, neboť je v prodlení se splácením svého vkladu do základního kapitálu společnosti, a to vkladu, který byl společník povinen splatit na základě rozhodnutí valné hromady ČNTS spol. s r.o. ze dne 8. 12. 1994. Mgr.Ondřej Kuchař uvedl, že s ohledem na tuto skutečnost bylo navrhované usnesení týkající se změn společenské smlouvy a změn na postech jednatelů přijato…

Z uvedeného vyplývá, že návrh na změnu společenské smlouvy předložený CET 21, který obsahuje zásadní personální změny na postech jednatelů společnosti ČNTS nemohla CME hlasováním odmítnout. Jednatelem ČNTS se tak stal Ing. Jan Kynčl, kterého navrhla CET 21.

Výklad dopadů valné hromady, které nabídl mluvčí CME M. Donath veřejnosti je pouze rétorickým cvičením a nemůže nijak nahradit rozhodnutí soudu v této věci.
„Společnost CET 21 proto se svými komentáři vyčká řádného rozhodnutí odpovědného soudu“, uzavřel Kuchař.

Martin Chalupský
tiskový mluvčí CET 21
agentura CEPRA, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .